Область научных интересов

Образование

  • 2010 д.б.н. Гетерогенные биокатализаторы на основе иммобилизованных клеток микроорганизмов: фундаментальные и прикладные аспекты

Результаты деятельности

Соавторы: Сенько О.В., Степанов Н.А., Маслова О.В., Лягин И.В., Варфоломеев С.Д., Асланлы А.Г., Лозинский В.И., Makhlis T.A., Гудков Д.А., Завьялова Н.В., Гладченко М.А., Исмаилов А.Д., Никольская А.Б., Гайдамака С.Н., Холстов А.В., Андрианова М.С., Кабанов А.В., Вотчинцева Ю.А., Mamedova F., Аленина К.А., Верхуша В.В., Акопян А.В., Завьялов В.В., Клячко Н.Л., Синицын А.П., Анисимов А.В., Иванов Р.В., Abbasov V.M., Rainina E.I., Wild J. Алиев Т.К. Азизов Р.Э. Ахундов Р.Ф. Кильдеева Н.Р. Лысенко С.В. Гореленков В.К. Зайцева Е.А. Кост О.А. Курочкин И.Н. Перегудов А.А. Подорожко Е.А. Филатова Л.Ю. ISMAYILOV I.T. Белова А.Б. Головин Ю.И. Домашкина П.Д. Мажуга А.Г. Перминова И.В. Сергеева В.С. Kholstov V.I. Алескерова Л.Э. Быховский М.Я. Куц В.В. Разумовский С.Д. Azizov R.E. Казанков Г.М. Подмастерьев В.В. Фролов А.Ф. Холстов В.И. Peregudov A.A. Алексашкин А.Д. Мартыненко Н.Н. Abd El-Lateef H.M. Do T.S. Nukolova N.V. Бовкун Гачок И.В. Домнин М.В. Легоцкий С.А. Мирошников К.А. Никольская И.И. Погосян С.И. Тоаи Т.Д. Угарова Н.Н. Aliyeva L.I. Badalian I.E. Eremenko A.V. Frolov G. Galaev I. Mamedxanova S.A. Razheva T.M. Skomarovsky A. Tran D.T. Биневский П.В. Власова К.Ю. Воликов А.Б. Вржещ П.В. Доценко А.С. Еремеев Н.Л. Есева Е.А. Мажуль М.М. Мосичев М.С. Перминов П.А. Райнина Е.И. Рубин А.Б. Симонян А.Л. Чеснокова Н.Б. Щербаков С.С. Ямсков И.А. Abakumov M.A. Abbasov V.M. Frančič N. Lobnik A. Nguyen T.T. Plieva F.M. Priyma A.D. Qasimov E.E. Tung N.N. Tuyen N.D. Vikhoreva G.A. Votchitseva Y. Абакумова Т.О. Биланенко Е.Н. Воронова Е.Н. Гладилин А.К. Голипад А.Н. Грибановский С.Л. Грум-Гржимайло А.А. Зоров И.Н. Кондаков С.Э. Мельников М.Я. Нефедова Н.В. Нуколова Н.В. Преснов Д.Е. Семенов Г.В. Семенова М.В. Холстов В.И. Цыбенова С.Б. Bronich T.K. Bychkova A.V. Gerasimov G.N. Harvey S. Ivshina I.B. Košak A. Legotsky S.A. Pham H.H. Podmasterev V. Pogorelsky I. Sergeeva V.S. Trung S.D. Zubaerova D.K. Агаева М.У. Аковбян Н.А. Балабушевич Н.Г. Бруяко М.Г. Быков В.И. Верная О.И. Веселов М.М. Гайдамака А.О. Грачева И.М. Григоренко Б.Л. Григорьева А.И. Гусаков А.В. Дурович Е.А. Евтушенко Е.Г. Ефремова М.В. Жиркова А.М. Зубаерова Д.Х. Игнатов С.Г. Иким М.И. Иорданский А.Л. Карпова Е.А. Киржанова Е.А. Ковалев Д.А. Колесников Д.Н. Конюхов И.В. Крупянко В.И. Крутяков Ю.А. Крылова Л.П. Кудринский А.А. Кужелко С.В. Кузнецов И.И. Куюкина М.С. Лебедев Д.Н. Ломакина Г.Ю. Лущекина С.В. Мареев Н.В. Морозов Ю.Н. Мурыгина В.П. Мустафина Т.Б. Немухин А.В. Нетрусов А.И. Новичкова Д.А. Нуколова Н.В. Петкевич К. Пискункова Н.Ф. Полежаева Е.Д. Рудаковская П.Г. Рябов А.Д. Семенов А.М. Синицкая Е.С. Скомаровский А.А. Слюсарев Д.А. Татаринова Н.Ю. Трахтенберг Л.И. Цискарашвили А.В. Чехонин В.П. Шабатина Т.И. Шляхтин О.А. Янковская Abbasov V.M. Abd El-Lateef H.M. Abd El-Lateef H.M. Akhmadbeyova S.F. Akimochkina T.I. Aleschenkova Z.M. Alexandrova L. All- Tikhonovich I.A. Allan I.U. Andaç M. Anh N.Q. Antoni Arlyapov V.A. Asuljan L.D. Azizov R.E. BARMIN A. Bachurina G. Batrakova E. Baydemir G. Bereli N. Bhat S. Bich Nguyen Van Hung H.T. Bihovsky M. Blackburn G.M. Bloch K. Bronich T. Cervantes F.J. Chekhonin V.P. Chizhaeva V. Cunin R. Cuong L.H. Damania A. Damshkaln L.G. Denizli A. Dinh T.N. Dinh T.T. Domingo J.L. Donetskaya A.I. Drapaca C.S. Drozdova M.G. Dutta D. Duyen N.T. Dzyadevich A. EVTYUGIN G. Engler C.R. Eremenko A.V. GRACHEVA I. Garcia C. Garcia-Mina J. Grimsley J.K. Gromov V.F. Gromov V.F. Grunwald P. Gumerov F.M. Haertle T. Hoang T.B. Hong Van N.t. Huong L.M. Illsley M. Ilyinskaya O.N. Ismayilov T.A. Jarv J. Kalistratova E.A. Kapelyants A. Kartyzhova L.E. Khodjibaeva S.M. Kim J. Komissarova N.L. Korchmaryova A. Koversanova E.V. Kriventsov V.V. Krivoruchko A.V. Kumar S. Lai E. Le M.H. Leppyanen I.V. Manickam D. Margulis A.B. Marina S. Mattiasson B. Mikolajczyk M. Moralev S.N. Ngoc T.N. Nguyen T.D. Olkhov A.A. Orljuk T.M. Podgorski D. Pooja N. Prokofiev A. Razumovsky S. Rozengart E.V. Ryabov A.D. Sakharov P.A. Salmanova C.K. Samodurov A.S. Serebrova S. Shakya A.K. Shishatskaya E.I. Sokolsky-Papkov M. Spener F. Starodubtsev A. Sy D.T. Tashpulatov J.J. Teotia A.K. Thi D.N. Toai Т.D. Tsepalov V.F. Tuyen N.V. Tyrnov V.S. Türkmen D. USMANOV R. Usachev S.V. Vardi P. Vekshina O.M. Vishnoi T. Voyer N. Yavuz H. Yousefi A.M. Zolotilina G.D. Önnby L. Абаев А.Р. Абакумов М.А. Агабейли Г. Андрюшина В.А. Антипов А.Б. Антипов А.Н. Арзяева Н.В. Атякшева Л.Ф. Ахверди Т.З. Аширбаева Е.А. Байбак А.В. Балабанова Т.В. Батракова Е.В. Бачурина Г.П. Башлыкова Т.В. Беклемишев А.Б. Белецкая И.П. Богданов, мл. А.А. Бронич Т.К. Бугрова А.Е. Василенко Г.Ф. Векилова Ф. Веселова И.А. Владимиров Николаева Г.Н. Волкова Т.Г. Вольева В.Б. Гариев И.А. Герасимова Т.C. Гиляревский С.Р. Гольдберг В.М. Горбунов И.О. Горячев Н.С. Гринберг В.А. Гришутин С.Г. Гудыма М. Денисов Е.Т. Джавахия В.В. Дзантиев Б.Б. Дитченко Т.И. Долгих В.Т. Дорошенко Д.А. Доценко Г.С. Егоров А.М. Еременко А.В. Еременко А.В. Еремин С.А. Еремина О.Е. Ершов А.В. Ершова Т.Б. Жукова О.Ю. Золин П.П. Илолов А.М. Илушка И.В. Индейкина М.И. Казакова Е.Ф. Каламкаров Г.Р. Калюжный С.В. Канарская А.В. Карасева О. Караханов Э.А. Карева Е.Н. Карпельянц А.С. Карпова Н.В. Карякин А.А. Киселев Ф.Б. Киселева С.В. Кокшаров М.И. Коломиец Э.И. Кондрашов Ю.В. Коробкова Т.П. Костюкевич Ю.И. Котельников А.И. Красных Л.М. Кукаев Е.Н. Кумпаненко И.В. Курова В.С. Курочкина В.Б. Лазарева Н.Б. Ларина М.В. Лихолобов В.А. Лобастов С.Л. Ломакин С.М. Луканина Ю.К. Луковенков А.В. Македонская М.И. Максимов А.Л. Маликова А.В. Маникам Д.С. Марквичева Е.А. Махаева Г.Ф. Моисеев И.И. Молотилин Т.Ю. Морзунова Т.Г. Морозова А.Ю. Муронец В.И. Муртузаева И. Назарбекова С. Нгуен В. Нечаева Е.А. Нечаева Н.Л. Никольская А.Г. Никольская И.И. Новиков С.В. Новикова М.А. Овсянникова А.Н. Ольхов А.А. Пеков С.И. Поломских В. Попов В.О. Прийма А.Д. Проскурнина М.В. Пьянова Л.Г. Раевская М.В. Ражева Т.В. Решетилов А.Н. Родионов И.А. Родионов И.А. Родионов И.А. Рубцова Е.А. Садраддинова Э.Р. Самодуров А.А. Самойлов В.О. Сахаров И.Ю. Сверчков Д.Р. Семенов Н.А. Сенькилёв А.П. Синеокий С.П. Скляр В.И. Скляренко А.В. Смолярчук Е.А. Соколовская Е.М. Стародубцева Н.Л. Степанов І.В. Стерлин С.Р. Стыценко Т.С. Стяжкин К.К. Талышинский Р.М. Татиколов А.С. Третьяков В.Ф. Третьяков К.В. Трифонов А.С. Трусов Л.И. Тютюнов А.А. Упоров И.В. Утробина И.Б. Федорченко К.Ю. Фельдман Т.Б. Французова О. Халфин Т.М. Хватов А.В. Хун Ю. Цодиков М.В. Чернова Н.И. Чеснокова Н.Б. Чигринский Е.А. Чистяков А.В. Чухрай Е.С. Шабатин В.П. Шабатин В.П. Шадманов Р.К. Шамцян М.М. Шаскольский Б.Л. Швыдкой Ю.Г. Швядас В.К. Шеховцова Т.Н. Щеголихин А.Н. Ядерец В.В. Яковлева О.В. Ярополов А.И.