Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 стажировка Центр научно-технический и экономической информации Центральной Азии Министерства науки и техники КНР (Китай)
  • 1991 к.ф.-м.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Чернова Н.И., Рафикова Ю.Ю., Зайцев С.И., Нефедова Л.В., Андреенко Т.И., Тарасенко А.Б., Шакун В.П., Григоренко А.В., Коробкова Т.П., Власкин М.С., Власкин М.С., Габдерахманова Т.С., Соловьев А.А., Голубева Е.И., Мысленков С.А., Попель О.С., Архипкин В.С., Коломиец Ю.Г., Коробкова Т.П., Лисицкая Н.В., Popel O.S., Прасолова А.И., Радомский Н.В., Frid S.E., Натяганов В.Л., Новаковский Б.А., Тетерина Н.В., Берёзкин М.Ю., Калинина (Гайнанова) О.Ю., Костюкевич Ю.И. Лямин М.Я. Попель О.С. Фрид С.Е. Vladimirov G. Дегтярев К.С. Саянов А.А. Чунжук Е.А. Kumar V. Suleimenov M. ПОПЕЛЬ О.С. Самсонов Т.Е. Умнов П.М. Frid S.E. Гридасов М.В. Каргашин П.Е. Лямин М.Я. Синюгин О.А. Тебуев В.В. Тульская Н.И. Алексеев В.В. Маслов С.А. Мордынский А.В. Скафарик А.И. Столярова Е.В. Торопов П.А. Трофимова И.Л. Тулегенова А. Шестакова А.А. Agarkov D.A. Eugene N. Горбунов Р.В. Горбунова Т.Ю. Ермоленко Г.В. Залиханов А.М. Маркина М.Ю. Николаев Е.Н. Попель О.С. Сильвестрова К.П. Сытов В.Э. Шурыгина А.А. Korinevich L.A. Sushnikova E.V. Vlaskin M.S. Алексеев В.В. Бредихин С.И. Варфоломеев С.Д. Воробьева Т.А. Гендугов В.М. Глухова Е.В. Горлов А.А. Домбровский Л. Жук А.З. Игнатьев С.Г. Игнатьев С.Г. Келип А.А. Комарова Н.А. Король Т.О. Кречетов П.П. Лаппо С.С. Лебедев С.А. Марголина И.Л. Нечаев А.М. Пар И.Т. Рустамов Н.А. Соловьев Д.А. Усанов А.Б. Ципис E.В. Чайка А.А. Чекарев К.В. Чернов Н.М. Abdoldina F. Alekseyev V.V. Alexeev V. Avezova N.R. Avezova R.R. Bobyl’ A.V. Bredikhin S.I. Elistratov V.V. Gopejenko V.I. Kudinov A.A. Kumar V. Larina O.M. Mordinsky A. Muhamedijeva J. Muhamedyeva E. Orekhov D.L. Sapozhnikov P.V. V E.T. Vikas P. Zhuk A.Z. А А.Д. Агарков Д.А. Азиев Р.Г. Алексеев В.В. Алексеева Н.Н. Антипов Е.В. Бабурин В.Л. Бадюков Д.Д. Барабошкина Т.А. Безруких П.П. Беляев Ю.Р. Бляшко Я.И. Бобыль А.В. Бочарников М.В. Бутузов В.А. Бушуев В.В. Васьков А.Г. Веревкина Н.С. Геннадиев А.Н. Гладченко М.А. Гойкович М. Голубева С.Г. Горбаренко Е.В. Горбулина О.В. Горецкая А.Г. Горнов В.Ф. Городничев Р.М. Грибов С.А. Дикарева Т.В. Дильман М.Д. Добролюбов С.А. Дронин Н.М. Дудоладов А.О. Ефременко Е.Н. Зайченко В.М. Земцов С.П. Зенгина Т.Ю. Кириллов С.Н. Кислов А.В. Климанова О.А. Ковешников Л.А. Колбовский Е.Ю. Колобаев М.А. Королева Е.Г. Красовская Т.М. Кузьминов И.Ф. Ларина О.М. Леменева Н.В. Леонова Н.Б. Липатова И.А. Лукашов А.А. Лурье И.К. Лычагин М.Ю. Лягин И.В. Маслова О.В. Матвеева Д.В. Медведков А.А. Меньшиков В.В. Меньшиков Я.А. Мистрова А.С. Михайлин В.В. Мордынский В.Б. Мухин Г.Д. Наумов А.С. Нигматулин Р.И. Нигматуллин Р.И. Никитин М.А. Никитина Э.С. Никольская А.Б. Пакина А.А. Показеев К.В. Потанский В.Г. Прохорова Е.А. Пузанова Т.А. Рандин А.В. Рубина Е.А. Рындин К.Г. Сенько О.В. Симонов В.М. Слипенчук М.В. Степаненко В.М. Суркова Г.В. Сушникова Е.В. Танкибаев Т.М. Темеев А.А. Темеев С.А. Терукова Е.Е. Тимохин Е.В. Топорина В.А. Тугов А.Н. Усачев И.Н. Федотов Ю.С. Филин С.С. Фролова Н.Л. Хазиева Е.С. Хартон В.В. Чернова А.Н. Чернявский А.А. Чижова В.П. Чулок А.А. Шабанова Н.Н. Шакун В.П. Шартова Н.В. Шеремецкая Е.Д. Шестопалова Т.А. Шивринская Е.В. Шилова Л.А. Шиловцева О.А. Шныпарков А.Л.