Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2008 д.б.н. Формирование ключевых трофических адаптаций певчих воробьиных птиц тропических лесных экосистем юго-восточной Азии

Результаты деятельности

Соавторы: Волцит О.В., Редькин Я.А., Корзун Л.П., Морковин А.А., Коблик Е.А., Томкович П.С., Палько И.В., Herrando S., Keller В., Авилова К.В., Ерёмкин Г.С., Voříšek P., Конторщиков В.В., Волков С.В., Галушин В.М., Гоголева С.С., Павлинов И.Я., Фладе М., Буракова О.В., Косенко С.М., Марова-Кляйнбуб И.М., Мосалов А.А., Сметанин И.С., Гаврилов В.М., Гроот К.Х., Зиновьев А.В., Зубакин В.А., Ильина Т.А., Касаткина Ю.Н., Лаппо Е.Г. Уколов И.И. Brotons L. Lehikoinen A. Архипов В.Ю. Бушуев А.В. Гринченко О.С. Зубакина Е.В. Краснова Е.Д. Преображенская Е.С. Трунов В.Л. Aghababyan K. Chodkiewicz T. Foppen R. Godinho C. Johnson A. Kuzmenko T.P. Maxhuni Q. Milanesi P. Nagy K.A. Noble D. Raudonikis L. Teufelbauer N. Блохин Ю.Ю. Букварева Е.Н. Герасимов К.Б. Дзержинский Ф.Я. Зубкова Е.Н. Иваницкий В.В. Кайгородов П.В. Квартальнов П.В. Ковшарь А.Ф. Крускоп С.В. Лисовский А.А. Лохман Ю.В. Поповкина А.Б. Рустамов Э.А. Рябицев В.К. Свиридова Т.В. Спасская Н.Н. Федосов В.Н. Фокин С.Ю. Харитонов С.П. Brenner R. Caffrey B. Cibois A. GUISAN A. Gerlach B. HILARIDES L. Knaut P. Ktitorov P. Lerner E. Palmer R. Pladevall C. Portolou D. Shimmings P. Stoychev S. Sudfeldt C. Velevski M. Vintchevski A. Абрамов А.В. Александрийская К.А. Артюхин Ю.Б. Баранова Ю.М. Бардин А.В. Баумунг С. Бобылев С.Н. Винтер С. Герасимов Ю.Н. Гиссинг Б. Дроздов А.В. Дунаев Е.А. Ермилина Ю.А. Зеленков Н.В. Иванов А.П. Илларионова О.А. Калякин В.Н. Калякина Н.М. Каменский П.А. Керимов А.Б. Климанова О.А. Колбовский Е.Ю. Костин А.Б. Котенев А.В. Коузов С.А. Крогулец Я. Лыков Е.Л. Лысенков С.Н. Масалев А.Г. Мастеров В.Б. Мелихова Е.В. Мищенко А.Л. Морозов В.В. Мурашко О.А. Недосекин С.В. Неретин Н.Ю. Остроумов С.А. Певницкая Е.Л. Рубан Г.И. Садовничий В.А. Серегин А.П. Смирнов П.А. Соловченко А.Е. Соловьев М.Ю. Соловьева С.В. Те Д.Е. Хайдаров Д.Р. Хорошев А.В. Цетлин А.Б. Чернецов Н.С. Шариков А.В. Щербаков А.В. Якушев Н.Н. куманин г.м. Ajde V. Alike T.A. Alström P. Ametrano S. Anand M. Andreyenkova N.G. Antoniazza S. Arkumarev V. Aðalsteinsson S. BI BUTCHART STUART H.M. Baker G.H. Bale C.C. Bartolozzi L. Basseches J. Bennett C.J. Benvenuti M. Bettison-Varga L. Birks S. Bolser D.M. Bosch L. Boyla K. Boyla K.A. Bradter U. Brandes S. Brommer J.E. Burfield I. Burfield I.J. Burke B.F. Butchart S.H. Cao Z.Y. Carlos d.J. Carrasquero S. Chan S.T. Chaney H. Chiappe L. Chodkiewicz T. Cole A.A. Cooper G. Croswell L. Csorba G. DASILVA E. Danilkin A.A. Del Moral J.C. Demboski J. Denham P. Dessein S. Deverell R. Doadrio I. Dominici S. Domșa C. Donnellan S.C. Dubinin M.V. Dumbovic M.V. Dumbović M.V. Eaton M. Edgar P. Ericson P.G. Erko I.L. Evans D. FLUET-CHOUINARD E. Ferrarini A. Fischer G. Fluet-Chouinard E. Flörke M. Flӧrke M. Fornasari L. French M. Friedman M. Futier E. Gaget E. Galaty M. Gardner S. Gargallo G. Geltman D.V. Giribet G. Glaubrecht M. Grabovskii V.I. Gradwohl J. Gredell E. Guiraud M. Gusti M. Hansen J. Hayashi C. Hebert P.D. Helge R. Henri N. Hochachka W. Hollingsworth P.M. Holopainen S. Hopkins M. Hyvärinen M. Ieronymidou C. JM Jeckel M. Jingzi X. Johnson R. Johnson T.N. Jones Jones D. Jones D. JonesV R. Jostein Ø.I. Jostein Ø.I. Juslén A. Kalamees A. Keiss O. Kerr K.C. Kjærgaard P. Kloskowski J. Klvaňová A. Kondratyev A.V. Kotrošan D. Krellner a.C. Krishtalka L. Krogmann L. Krogulec J. Kullmann D.M. Kvist S. L-X H. Lanteri A. Lehikoinen А. Leitão D. Leitão D. Lindström Å. Lindström Å. Lipson M. Littlewood T. Lopez-Fernandez H. Lord L. Lorgé P. Lumbsch T. Malematja S. Malmström J. Manegold A. Marjakangas E.L. Marova-Kleinbub I. Martin J. Martí D. Mazal V. McCourt R. Mihelič T. Mikuska T. Miller T.E. Misra A. Monje J.C. Morán-Ordóñez A. Moss J.A. Murr D.L. Mäkeläinen S. Månsson L. Müller J. NAGY S. Nilsson U. Novacek M. Pacheco V. Pasquet E. Passos P. Pavón-Jordán D. Pearce-Higgins J.W. Pearce-Higgins J.W. Pelajo-Machado M. Peterson D. Phillips S. Pisani C. Pladevall C. Poluda A. Popgeorgiev G. Preiska Z. Priedniece I. Prince K.C. Pryce M. Pärt T. Radišić D. Radišić D. Radišić D. Rajković D. Rajković D.Z. Rajković D.Z. Ramírez I. Rasmussen P.C. Reis S. Ridzoň J. Ruban G.I. Salvi S. Sandercock B.K. Santangelo A. Sattler T. SauerGurth H. Saveljić D. Schulze-Hagen K. Sjenicic J. Sjeničić J. Smolina N.V. Stastny K. Sultanov E.Y. Szabolcs N. Szep T. Szép T. Szép T. Tianlong C. Tien Tokeshi M. Ukolov I.I. Uppstu P. Valentine C. Vegvary Z. Verheu D. Vermouzek Z. Versluijs M. Vic C. Vikstrøm T. Vikstrøm T. Vogel J. Vohland K. Voříšek P. Wahl M. Wallis S. Wen L. Wenwai Y. Werner S. Wesche K. Wessels L. Wink M. Woodburn M. Wägele J.W. Y e.I. YS Zardoya R. Zurell D. da Silva M.C. kamila a. van Leeuwen M. van Turnhout C. van Turnhout Ch A.M. van_Huis E. van_Turnhout Ch A.M. van_der_Mije S. Šťastný K. Абуладзе А. Авдеев В.П. Азовский А.И. Аксенов Е.М. Али Б.И. Алимова А.С. Андронова Р.С. Антон М.А. Артемьева С.М. Ахунова А.А. Бакумова А.Д. Банникова А.А. Баркин Ю.В. Белякова Т.Ю. Беме И.Р. Бодяк Н.Д. Борисенко А.В. Бородихин И.Ф. Бузунова О.А. Буйволов Ю.А. Бурцева О.И. Быков Ю.А. Вальчук О.П. Валяева Е.М. Варламов А.Е. Васильева А.Б. Васильева Е.Д. Веригина И.А. Виноградов Г.М. Вишневский В.А. Волк Т.М. Воришек П. Ворцепнева Е.В. Гавриков А.С. Гаврикова М.С. Гаврилов А.Э. Гагарина Л.В. Галактионов А.С. Галль Л.Н. Галчёнков Ю.Д. Ганицкий И.В. Грабовский В.И. Гричик В.В. Гришин В.И. Громов К.А. Губин Б.М. Давыгора А.В. Данг Х.Х. Данилкин А.А. Дарман Ю.А. Деев М.М. Дмитриев Д.В. Долматова М.С. Доржиев Ц.З. Думнов А.Д. Дэн Ц. Ежов А.В. Елисеев с. Ерик Х. Есипова Е.С. Жадан А.Э. Замятин Д.О. Зельников Ю.И. Иванов Д.Л. Ильяшенко В.Ю. КЛОСКОВСКИЙ Я. Кадетов Н.Г. Кадетова А.А. Кайгородова Е.М. Касабян М.Г. Кирко Е.В. Клоков К.Б. Ковалёв К.И. Ковалёва Т.К. Ковшарь В.А. Кол М. Колбасова Г.Д. Колдман С. Копотий В.А. Корост Д.В. Корулин А.В. Костюков Ю.А. Кот Р.А. Краснов Ю.В. Кудрявцев Н.В. Кузиков И.В. Куленов Д.Ж. Куленова Л.Р. Куранова Г.А. Лебедев В.С. Линдстрем М. Липилина И.А. Лобков Е. Ломоносова Л.М. Лысанский И.Н. Любимова К.А. МОСОЛОВА Е.Ю. Магер А.С. Мадрид Хименес Л.А. Маловичко Л.В. Маркин Ю.М. Марков С.Ю. Маршал К.Ф. Мельников Мельников М.В. Миловидова Е.Д. Милютина М.Л. Митропольский М.Г. Михайлов К.Е. Михлина А.Л. Морозов В.В. Москаленко В.Н. Мурашев И.А. Нгуен С.Д. Неретина Т.В. Никифиров А.Е. Нумеров А.Д. Оболенская Е.В. Опаев А.С. Орлова В.Ф. Очагов Д.М. Панфилова И.М. Перелет Р.А. Перелёт Р.А. Пересадько Л.В. Першин О.А. Петерсон М.С. Платон А.В. Полежанкина П.Г. Потапова Е.Г. Поторочин Е. Преображенская А.А. Пчёлкина Д.С. Пыжьянов С.В. РИСЛАВИ Д. Райдер Е.Г. Райков С.Н. Рислави Т. Розенфельд С.Б. Романов А.А. Романов А.А. Ромащенко Е.К. Рыженков В.А. Сазонов Ю.И. Свиридов А.В. Свиридов Д.Т. Свиридова Т.В. Сема А.М. Семенова А.С. Скалон Н.В. Смиренский С.М. Солнцева Ю. Соловьев С.А. Стейов К. Струк И.И. Султан А. Султанов Э.Г. Сыроечковский Е.Е. Сыроечковский Е.Е. Сыроечковский Е.Е. Табачишин В.Г. Толстенков О.О. Тяхт В.В. Урсул А.Д. Фаль К. Фам Ч.А. Федосеева Е.Б. Фионина Е.А. Фридман В.С. Хаас П. Харрис Д. Цыбулин С.М. ЧАН М.Т. Черничко Д.И. Чирикова М.А. Чудненко Д.Е. Шабалин Н.В. Швец О.В. Шемякин Е.В. Эррандо С. Ян И.