Образование

Результаты деятельности

Всего: 40 статей, 2 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 211, Scopus: 124

Просмотреть публикации »

Соавторы: Леменовский Д.А., Несмеянов А.Н., Грандберг К.И., BECKER G., Kozlov A., Kryzhanovskaya O., Буранова Е.А., Дудкова Л.В., Кириллов Г.М., Кречикова О.И., Маркелова Н.Н., Мартьянова Н.А., Полехина О.В., Попова Л., Рязанцева М.О., Склеенова Е.Ю., Соловая Н.А., Суворова Т.И., Эйдельштейн М.В., Moldovan S., Nizhegorodtsev M.Y., Шамаева С.В., Шер Е.Ю., Розанов С.Б., Rybin N., Блинова Г.И., Блохина Е.А., Витязев В.Г., Ворошилов В.Г., Звонарева Е.С., Зиновьев Д.А., Зубарева Н.А., Кормилов С.И., Кузьменко А.В., Москвитина Е.Н., Наговицына С.А., Никотина А.Д., Плакхина Е.В., Решетова М.Д., Стрелкова В.А., Ханова Н.И., Хохлов К.О., Чурилова Е.А., ANIKIN I., Ganova E.V., Struchkov Y.T., URAZOWSKI I., Volkovskaya I.I., Баукова Т.В., Божкова С.А., Брызгалова М.В., ВУНУКАЙНЕН Т.М., Гордиенко С.А., Ерохина Е.А., Земляной А.Б., Зубрицкий В.Ф., Зыкова Т.А., Куцевалова О.Ю., Молчанов И.В., НАСЫБУЛЛОВА З.З., Нифантьев И.Э., Новикова О.В., ПОРТНЯГИНА У.С., ХАБИБРАХМАНОВА Д.Ф., ХОХЛЯВИН Р.Л., ХРЕБТОВСКАЯ В.А., ЩИГОРЦЕВА Н.Г., Щетинин Е.С., ЯДРЕЕВА О.Н., Molchanov I.V., Акимов А.В., Алиева Е.А., Афонина Е.И., Гордеев С.А., Дядченко В.П., Рязанова С.А., Словохотов Ю.Л., панова н.и., Борисов А.А., Калюжная Е.С., Корсунский В.И., Косина А.Н., Красик П.Е., Молчанов С.В., Шамраева С.Н., ARKHIPOV I., AДОНИНА Е.Э., BAUKOVA T., Bolesov I.G., Bykonya S.A., Bykonya S.A., CIMUKOVA N., KAZAKOVA L., KAZITSYNA L., KOKHANYUK G., KONDE S., KRAVTSOV D., Khokhlyavina R.M., Khokhlyavina R.M., Khrebtovskaya V.A., Khrebtovskaya V.A., Knizhnikov V.A., Kryanga V.G., Kryanga V.G., Kucevalova O.Y., Kucevalova O.Y., Nasybullova Z.Z., Nasybullova Z.Z., Portnyagina U.S., Portnyagina U.S., SHEINKER I., SLOVOKHOTOV I., STRUCHKOV I., STUKAN R., Shakhmuradyan R.M., Shakhmuradyan R.M., Shepotajlova N.V., Shepotajlova N.V., Shpil’kina L.V., Shpil’kina L.V., Shpil’kina L.V., Shpil’kina L.V., Shpil’kina L.V., Slepakova S.A., Slepakova S.A., TSIOMO S., Timofeeva T.A., VOYEVODSKAYA T., Varibrus E.V., Varibrus E.V., YANKOVSKII S., ZUBANOVA V.,  Федин П. ., Александрова И.А., Алиева Е.В., Асланов Л.А., Афанасова О.Б., Бурцева О.Ю., Воеводская Т.И., Гришин Ю.К., Дворцова Н.В., Еремин С.А., Ерохина Е.Л., Калинина О.Н., Конде С.А., Кравцов Д.Н., Кузьмина Л.Г., Панова Н.И., Порай - Кошиц М.А., Порай-Кошиц Кузьмина М.А., Рознятовский В.А., Рыбаков В.Б., Федин М.В., Цикалова М.В., Шайдуллин Ф.Р.