Образование

Результаты деятельности

Всего: 30 статей, 25 тезисов докладов, 5 книг, 1 руководство диссертацией, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 2

Просмотреть публикации »

Соавторы: Ковалев А.И., Фоминых Е.М., Низовой А.В., Кривощапов П.Г., Ивашкин А.Н., покровский к.А., Забелин М.В., Земляной А.Б., Колтович А.П., ANIKIN I., BECKER G., Biragyn A., Ganova E.V., Kozlov A., Kryzhanovskaya O., Volkovskaya I.I., Божкова С.А., Брызгалова М.В., Буранова Е.А., ВУНУКАЙНЕН Т.М., Гордиенко С.А., Дудкова Л.В., Ерохина Е.А., Золотухин Е.Е., Зыкова Т.А., Кириллов Г.М., Кречикова О.И., Куцевалова О.Ю., Маркелова Н.Н., Мартьянова Н.А. Молчанов И.В. НАСЫБУЛЛОВА З.З. Новикова О.В. ПОРТНЯГИНА У.С. Перевалова Э.Г. Полехина О.В. Попова Л. Рязанцева М.О. Склеенова Е.Ю. Соловая Н.А. Суворова Т.И. ХАБИБРАХМАНОВА Д.Ф. ХОХЛЯВИН Р.Л. ХРЕБТОВСКАЯ В.А. Шамаева С.В. ЩИГОРЦЕВА Н.Г. Щетинин Е.С. Эйдельштейн М.В. ЯДРЕЕВА О.Н. Алиева Е.А. Афонина Е.И. Гордеев С.А. Левчук А.Г. Левчук Р.В. Николаев К.Н. Рязанова С.А. Ураков Д.С. панова н.и. Dem'yanov A.V. Moldovan S. Nizhegorodtsev M.Y. Борисов А.А. Долидзе Д.Д. Ивченко Д.Р. Князев В.Н. Кулезнев Р.А. Лебедева Ю.Н. Майоров А.В. Никотина А.Д. Розберг Е. Шер Е.Ю. AДОНИНА Е.Э. Golubev I.V. Kodirova A. Poleshchuk O.K. Ryabov A.D. SHCHERBINA T. Surova O. АБРАМОВИЧ С.Ю. АКОБИРОВ А.А. Айрапетян А.А. Акимов А.В. Александрова И.А. Алиева Е.В. Артемьев А.В. БЕГИЧЕВА Ш.М. Багдосаров Р.Б. Безуглый А.В. Варданян В.А. Воротеляк Е.А. Гизатуллин Ш.Х. ДАРЧИЕВ Р.А. Дворцевой С.Н. Елагин В.В. Ерохина Е.Л. Живцов О.П. ЗАГИДУЛЛИН Ж.К. Задикян А.М. Задикян А.М. Зиятдинов М.Н. ИЗМАЙЛОВА М.А. Иконников Д.С. Исламов Р.Н. КУХТИН П.В. Кандыба С. Каранова С.Л. Князев В.Н. Кобельков Г.М. Козлова Н.П. Колтович П.И. Кузин С.М. Кукунчиков А.А. Левчук А. Левчук А.В. Мартьянова Е.В. Мельников И.Г. Морозко Н.И. Новиков Ю.В. Осипов И.С. ПИЛЮС Е.В. Панова Н.И. Пашкова Л. Псарева Н.Ю. Роговая О.С. Розанов С.Б. Розберг Е.П. Романова Л.Н. Савинов С.В. Сальников А.Н. Самойлов О.А. Селезнев В.В. Семенова А.М. Сидорова А.О. Стойко Ю.М. Суханов Ю.В. ТЕЛЬМАНОВИЧ А.А. ТЕЛЬМАНОВИЧ А.А. ТИХОНЕНКО В.С. Токарев А.Н. Тюрин В.А. Уськов К.В. Фатхутдинова А.А. Фирсова И.А. ХАРЧИЛАВА Х.П. ЦЫГАЛОВ Ю.М. Цепелев А.Н. ЧАХКИЕВ Г.Г. ЩЕРБАЧЕНКО П.С. Юдин А.П. Якушева Е.В.