Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей, 5 тезисов докладов, 6 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 54, Scopus: 63

Просмотреть публикации »

Соавторы: Kozlov A., Склеенова Е.Ю., BECKER G., Kryzhanovskaya O., Буранова Е.А., Дудкова Л.В., Кириллов Г.М., Кречикова О.И., Маркелова Н.Н., Мартьянова Н.А., Перевалова Э.Г., Полехина О.В., Попова Л., Рязанцева М.О., Соловая Н.А., Суворова Т.И., Егоров А.М., Рубцова М.Ю., Moldovan S., Nizhegorodtsev M.Y., Кузьменко А.В., Никотина А.Д., Уляшова М.М., Шамаева С.В., Шер Е.Ю., Розанов С.Б., Rybin N., Акимов А.В., Блинова Г.И., Блохина Е.А. Витязев В.Г. Ворошилов В.Г. Звонарева Е.С. Зиновьев Д.А. Зубарева Н.А. Кормилов С.И. Москвитина Е.Н. Наговицына С.А. Новикова О.В. Плакхина Е.В. Поболелова Ю.И. Стрелкова В.А. Ханова Н.И. Хохлов К.О. Чурилова Е.А. ANIKIN I. Ganova E.V. Volkovskaya I.I. Александрова И.А. Божкова С.А. Брызгалова М.В. ВУНУКАЙНЕН Т.М. Гордиенко С.А. Ерохина Е.А. Земляной А.Б. Зубрицкий В.Ф. Зыкова Т.А. Куцевалова О.Ю. Молчанов И.В. НАСЫБУЛЛОВА З.З. ПОРТНЯГИНА У.С. ХАБИБРАХМАНОВА Д.Ф. ХОХЛЯВИН Р.Л. ХРЕБТОВСКАЯ В.А. ЩИГОРЦЕВА Н.Г. Щетинин Е.С. ЯДРЕЕВА О.Н. Molchanov I.V. Алиева Е.А. Афонина Е.И. Бахманн Т. Гордеев С.А. Рязанова С.А. панова н.и. Alexandrova I.A. Arbatsky N.P. Kenyon C. Knirel Y.A. Shagin D.A. Shelenkov A.A. Борисов А.А. Виноградова А.Г. Касимова А.А. Мартынович Е.Ф. Молчанов С.В. Попова А.В. СУХОРУКОВА М.В. Тушин И.С. Шайдуллина Г.Р. Шамраева С.Н. Шекк В.А. Шнейдер М.М. AДОНИНА Е.Э. Belysheva I.V. Bykonya S.A. Bykonya S.A. Cahill S.M. Khokhlyavina R.M. Khokhlyavina R.M. Khrebtovskaya V.A. Khrebtovskaya V.A. Kryanga V.G. Kryanga V.G. Kucevalova O.Y. Kucevalova O.Y. Nasybullova Z.Z. Nasybullova Z.Z. Polikarpova S.V. Portnyagina U.S. Portnyagina U.S. Roy A. Schmid R.D. Shakhmuradyan R.M. Shakhmuradyan R.M. Shepotajlova N.V. Shepotajlova N.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Shpil’kina L.V. Slepakova S.A. Slepakova S.A. Timokhova A.V. Torumkuney D. Varibrus E.V. Varibrus E.V. Westacott A.C. Абрамова Н.В. Алиева Е.В. Асташина Л.Н. Гординская Н.А. Довженко В.А. Ерохина Е.Л. Жданова О.Л. Иванчик А.М. Игнатенко О.В. Косарева Т. Маянский Н.А. Некаева Е.С. Панова Н.И. Попов Д.А. Сидоренко С.В. Струкова Е.Н. Сухорукова М.Д. Частоедова А.Н. Шайдуллин Ф.Р. Шлыкова Д.С.