Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 д.б.н. «Узкобороздочные лиганды в канцерогенезе и противоопухолевой терапии»

Результаты деятельности

Соавторы: Якубовская М.Г., Лесовая Е.А., Фетисов Т.И., Власова О.А., Максимова В.П., Жидкова Е.М., Зенков Р.Г., Осипова (Савинкова) А.В., Белицкий Г.А., Белицкий Г.А., Борунова (Буркова) А.А., Антонова И.А., Лылова Е.С., Усалка О.Г., Belitsky G.A., Заботина Т.Н., Кузин К.А., Попова В.Г., Бохян Б.Ю., Макусь Ю.В., Эктова Л.В., Gurova K., Антошина Е.Е., Карпеченко Н.Ю., Белицкий Г.А., Букина А.Ю., Горькова Т.Г., Морозова О.В., Сагитова Г.Р., Нилов Д.К. Тилова Л.Р. Швядас В.К. Budunova I.V. Борисова О.В. Бугаева П.Е. Григорьева Д.Д. Дерягина В.П. Еремина В.А. Тилова Л.Р. Штомпель П.А. Savluchinskaya L.A. Trukhanova L. Зиновьева В.А. Кирилин Е.М. Магомедова Х.М. Нузум Л.Я. Ширинян В.З. Щербаков А.М. Герасимова Н.С. Кургина Т.А. Лалетина Л.А. Малюченко Н.В. Маникайло А.Е. Набережнов Д.С. Оглоблина А.М. Портянникова А.Ю. Рыжова Н.И. Сорокин Д.В. Caruso G. Fedorov D.A. Golubkina N.A. Khayrieva G.I. Kulikov E.P. Maslov M.A. Safina A. Trapeznikova E.S. Trapeznikova E. Zayachkovskiy A.O. Антошина Е.В. Бочаров А.Ф. Бугаева П.О. Голубева И.С. Голубкина Н.А. Горбова Т.В. Гущина И.В. Делекторская В.В. Долинная Н.Г. Красильников М.А. Кузин С.В. Кутузов М.М. Лаврова М.Д. Лизогуб П.А. М Г.М. Манасарян Г.А. Мехеда Л.В. Моисеева Н.И. Ничуговский А.И. Пушкарев С.В. Сафина А. Степанов В.И. Трапезникова Д.О. Трапезникова Е.С. Хазанова С.А. Цыганова И.В. Anastasiia T. Baida G. Belitskiy G.A. Borisova O.I. Budunova I.V. Bugaeva P. Cheshkov D.A. Chirkina M.V. Eshtukova-Shcheglova E. Fedorov D. Fleishman D.I. Gudkov A.V. Ivanov A.A. Katz R. Khitrovo I. Kholodova A. Krivosheeva L. Krivosheeva L. Lizogub O. Lovenger A.A. Makus J.V. Marshall V.I. Mollaeva M.R. Patsyurkevich A.A. Patsyurkevich A. Razuvaeva V.E. Readhead B. Shalginskikh N.A. Smetanin I.V. Smirnova D. Solenova L. Solenova L. Sycheva L.P. Tilova L.R. Tron G.C. Trukhanova L.S. Yabbarov N.G. Zuevskaya S.N. Абакумов М.А. Алиев Ф.Г. Андреева О.Е. Антипова А.С. Антоненко Т.А. Асланов Л.А. Аушев В.Н. Баранова О.Ю. Бейзер А. Белицкий Г.А. Белых Д.В. Беляев Г.Д. Близнюков О.П. Борисова О.Б. Борисова О.М. Валиев Т.Т. Винокурова С.В. Вишневская Я.В. Гарсиа-Гомес Д. Генс Г.П. Герштейн Е.С. Голубцова Н.В. Градова М.А. Грачев А.Н. Гудкова М.В. Гурова К.А. Гурцевич В.Э. Демидов Л.В. Джордан А. Додонова С.А. Дёмина Д.В. Егоров А.Е. Еникеев А.Д. Житняк И.Ю. Журавская А.Ю. Задорожная О.И. Заридзе Д.Г. Захаренко А.Л. Зацепин Д.Н. Зборовская И.Б. Зенин И.В. Иванов А.А. Иванов Р.Г. КРЮКОВ А.А. Казанский Д.Б. Карамышева А.Ф. Киселев Ф.Л. Киселева Н.П. Князев Р.И. Кобляков В.А. Ковалева О.В. Козлов Н.А. Комельков А.В. Копнин П.Б. Костюков А.А. Кривандин А.В. Кривцова О.М. Кузьмин В.А. Кузьмин К.А. Кулакова Е.Н. Куликов Е.А. Куликов Е.И. Кульбачевская Н.Ю. Кушлинский Н.Е. Лаврик О.И. Лазаревич Н.Л. Ланцова А.В. Лизогуб О.П. Ловенгер А.А. Ломакин С.М. Любченко Л.Н. Магомедов А.Д. Мазин М.А. Мазуренко Н.Н. Маршалл В.И. Матвеев В.Б. Махмутова Л.А. Милаева Е.Р. Михайлова И.Н. Моисеев Н.Н. Мукерия А.Ф. Назаров А.А. Назарова В.В. Никитин А.А. Николаева Л.Л. Никольская Е.Д. Новикова М.В. Оборотова Н.А. Окулова Ю.Н. Орлова К.В. Орлова О.Л. Пацюркевич А.А. Пурмаль А.А. Рогожин Д.В. Рубцова С.Н. Рудакова А.А. Салимов Р.М. Сальникова Д.И. Санарова Е.В. Сафин А.Д. Сафина А.А. Сафина А.А. Сенюта Н.Б. Смирнова К.В. Сокол М.Б. Соколова З.А. Соленкова А.В. Соленова Л.Г. Ставровская А.А. Старцева О.М. Студитский В.М. Сёмина С.Е. Татарский В.В. Тафеенко В.А. Тимербаев А.Р. Трон Д.Ч. Труфанова Л.В. Труханова Л.С. Тюляндин С.А. Федоров Д.А. Федянин М.Ю. Феофанов А.В. Фотеева Л.С. Хайриева Г.И. Ходырева С.Н. Холодова А.В. Хромых Л.М. Чевкина Е.М. Чепелова Н.К. Чернова И.Б. Чешков Д.А. Чудакова Д.А. Шаньгина О.В. Шаталов О.П. Шевченко В.Е. Шибаева Е.А. Щеголев Ю.Ю. Щербакова Т.А. Якубовская Р.И.