Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 д.б.н. Модулирование активации глюкокортикоидного рецептора в химиотерапии гемобластозов

Результаты деятельности

Соавторы: Якубовская М.Г., Кирсанов К.И., Жидкова Е.М., Фетисов Т.И., Лылова Е.С., Осипова (Савинкова) А.В., Григорьева Д.Д., Максимова В.П., Власова О.А., Белицкий Г.А., Белицкий Г.А., Кузин К.А., Gurova K., Belitsky G.A., Budunova I.V., Антошина Е.Е., Борунова (Буркова) А.А., Бохян Б.Ю., Горькова Т.Г., Зенков Р.Г., Тилова Л.Р., Тилова Л.Р., Белицкий Г.А., Борисова О.В., Дёмина Д.В., Морозова О.В., Заботина Т.Н., Кирилин Е.М., Кирсанов Е.А., Лалетина Л.А. Мехеда Л.В. Моисеева Н.И. Нузум Л.Я. Ширинян В.З. Щербаков А.М. Trukhanova L. Антонова И.А. Гребенкина Л.Е. Матвеев А.В. Портянникова А.Ю. Усалка О.Г. Якубовская Р.И. Baida G. Grebenkina L. Kulikov E.P. Makhmudova L.F. Manikaylo A.E. Matveev A. Mikhina E. Safina A. Vilkova A.S. Zinovieva V.Y. Бочаров А.Ф. Бугаева П.О. Буров Д.А. Делекторская В.В. Казанский Д.Б. Козлов Н.А. Кузин С.В. Лаврова М.Д. М Г.М. Михина Е.А. Оглоблина А.М. Сорокин Д.В. Степанычева Д.В. Хромых Л.М. Цыганова И.В. Швядас В.К. Эктова Л.В. Borisova O.I. Budunova I.V. Bugaeva P. Fedorov D.A. Fedorov D. Fleishman D.I. Gudkov A.V. Ilyinskaya G.V. Ivanov A.A. Katz R. Khayrieva G.I. Khitrovo I. Krivosheeva L. Krivosheeva L. Lizogub O. Makus J.V. Oleynik E. Readhead B. Shalginskikh N.A. Smetanin I.V. Solenova L. Solenova L. Sycheva L.P. Tilova L.R. Trapeznikova E.S. Trukhanova L.S. Zhukova O.I. Zuevskaya S.N. Антипова А.С. Антошина Е.В. Аушев В.Н. Баранова О.Ю. Бейзер А. Белицкий Г.А. Борисова О.Б. Борисова О.М. Валиев Т.Т. Винокурова С.В. Вишневская Я.В. Генс Г.П. Герштейн Е.С. Голубцова Н.В. Горбова Т.В. Грачев А.Н. Гурова К.А. Гурцевич В.Э. Демидов Л.В. Джордан А. Додонова С.А. Долинная Н.Г. Еникеев А.Д. Еремеева Н.А. Жидкова Е.В. Житняк И.Ю. Жукова О.И. Жукова О.И. Журавская А.Ю. Заридзе Д.Г. Зацепин Д.Н. Зборовская И.Б. Иванов Р.Г. КРЮКОВ А.А. Калинина А.А. Карамышева А.Ф. Карпеченко Н.Ю. Кирсанов К.А. Киселев Ф.Л. Киселева Н.П. Князев Р.И. Кобляков В.А. Ковалева О.В. Комельков А.В. Копнин П.Б. Красильников М.А. Кривцова О.М. Кузьмин К.А. Кулакова Е.Н. Куликов Е.А. Куликов Е.И. Кульбачевская Н.Ю. Кушлинский Н.Е. Лазаревич Н.Л. Ланцова А.В. Лизогуб П.А. Любченко Л.Н. Мазин М.А. Мазуренко Н.Н. Макарова Н.В. Маникайло А.Е. Матвеев В.Б. Михайлова И.Н. Мукерия А.Ф. Назарова В.В. Николаева Л.Л. Нилов Д.К. Новикова М.В. Оборотова Н.А. Олейник Е.С. Орлова К.В. Орлова О.Л. Пурмаль А.А. Рубцова С.Н. Рудакова А.А. Сагитова Г.Р. Салимов Р.М. Санарова Е.В. Сафин А.Д. Сафина А. Сафина А.А. Сафина А.А. Сенюта Н.Б. Смирнова К.В. Соколова З.А. Соленкова А.В. Соленова Л.Г. Ставровская А.А. Сёмина С.Е. Татарский В.В. Труханова Л.С. Тюляндин С.А. Федянин М.Ю. Холодова А.В. Цурков И.А. Чевкина Е.М. Чернова И.Б. Чудакова Д.А. Шаньгина О.В. Шевченко В.Е. Шибаева Е.А. Щербакова Т.А.