Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей, 5 тезисов докладов, 1 книга, 4 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 37, Scopus: 91

Просмотреть публикации »

Соавторы: Борисова О.К., Борзенкова И.И., Лудикова А.В., Мазей Ю.А., Цыганов А.Н., Гольева А.А., Субетто Д.А., Kuznetsov D., Жильцова Е.Л., Новенко Е.Ю., Di Rita F., Feurdean A., Grindean R., Kalnina L., Kisieliene D., Koff T., Latałowa M., Lemdahl G., Leydet M., Mercuri A.M., Panajiotidis S., Tanţǎu I., Zorita E., Åkesson C.M., Антипушина Ж.А., Кузнецов Д.А., Куприянов Д.А., Плоценник М., Abegglen R., Alba-Sánchez F. Alexius S.R. Anderson R.S. Antipina T.G. Atanassova J.R. Azuara J. Balakauskas L. Beer R. Belyanina N.I. Birks H.J. Bjune A.E. Blyakharchuk T.A. Borkin L.J. Bozilova E. Bozilova E. Bukreeva G. Bunting M.J. Burjachs F. Carter V.A. Cheddadi R. Chevalier M. Christiansen J. Clò E. Colombaroli D. Combourieu-Nebout N. Cакерин С.М. David R. Davis B.A. Davydova N.N. Denisenko S. Desprat S. Djamali M. Doluchanov P.M. Doronicheva E.V. Doyen E. Dörfler W. Eastwood W. Edwards K. Etienne D. Fall P.L. Feeser I. Filipova-Marinova M. Finsinger W. Fischer E. Fletcher W. Florenzano A. Furlanetto G. Fyfe R. Gaceur E. Gaillard M. Galimov A.T. Galop D. Garcia S. García-Moreiras I. Gauthier E. Gałka M. Gerasimov D. Giesecke T. Giesecke T. Githumbi E. Guido M.A. Herking C. Herzschuh U. Hjelle K.L. Ivanov S. Jahns S. Jankovska V. Jiménez-Moreno G. Jouffroy-Bapicot I. Karpińska-Kołaczek M. Kasianova A. Khasanov B.F. Kitaba I. Kolaczek P. Kouli K. Kunes P. LEROY S.A. Lagerås P. Lavento M. Lebreton V. Lebreton V. Lechterbeck J. Leroyer C. Lippi M.M. Lisytstina O. Lotter A.F. Lukanina E. López-Sáez J.A. Magri D. Magyari E. Malysheva E. Marguerie D. Marinova E. Marquer L. Matthias I. Mauri A. Mavridou A. Mazier F. Melnikov D. Mensing S. Mesa-Fernández J.M. Miebach A. Mikishin Y.A. Milburn P. Milecka K. Miras Y. Montanari C. Morales-Molino C. Morales-Molino C. Mrotzek A. Mrotzek A. Muñoz S.C. Naidina O.D. Nakagawa T. Nebout-Combourieu N. Nielsen A.B. Nielsen A. Nordqvist K. Odgaard B.V. Overballe-Petersen M.V. Panova N.K. Papadopoulou M. Pardoe H.S. Pavlov D. Persson T. Petrenko T.I. Phelps L.N. Pinke Z. Poska A. Pędziszewska A. Ramos-Román M.J. Ravazzi C. Ruffaldi P. Rösch M. Sabariego R.S. Salonen J.S. Schmidt M. Schofield J.E. Schult M. Seppä H. Shumilovskikh L. Shumilovskikh L.S. Sommer P. Stancikaite M. Stančikaite M. Stančikaitė M. Stivrins N. Stivrins N. Stojakowits P. Sugita S. Svobodova S.H. Szeroczynska K. Theuerkauf M. Tinner W. Tobolski K. Tonkov S. Tonkov S. Trondman A. Tsakiridou M. Valsecchi V. Veski S. Wick L. Wiethold J. Woldring H. Woodbridge J. Zaitseva G. Zanina O.G. Zanon M. Zimny M. de Klerk P. Święta-Musznicka J. Агатова А.И. Агафонова Е.А. Александровский А.Л. Арашкевич Е.Г. Арсланов Х.А. Бабешко К.В. Баталова В.А. Баянов Н.Г. Бондаренко С.А. Бубнова Е.Н. Будько Д.Ф. Булохов А.В. Буренков В.И. Вазюля С.В. Ганнибал Б.К. Гатина Н.Н. Георгиева М.Л. Голобокова Л.П. Грибченко Ю.Н. Гузеватый В.В. Дара О.М. Денисенко Н.В. Думанская И.О. Есаулов А.С. Жамойда В.А. Зазовская Э.П. Зарецкая Н.Е. Заров Е.А. Зенкова И.В. Зерницкая В.П. Иванова Е.В. Исаченко С.М. Кабанов Д.М. Кирпичников А.Н. Клювиткин А.А. Кобина Н.В. Кодрян К.В. Копелевич О.В. Котова Е.И. Кочеткова А.И. Кравчишина М.Д. Кублицкий Ю.А. Кузнецов Д.С. Кулькова М.А. Кулькова М.Н. Ламентович М. Лапина Н.М. Лаптева Е.Г. Лапшина Е.Д. Леин А.Ю. Леонтьев П.А. Лисицын А.П. Литвинчук С.Н. Лопатина Д.А. Лохов А.С. Мазей Н.Г. Малышева Е.А. Маукой Д. Мирзоева Н.Ю. Мирошниченко О.Н. Мурдмаа И.О. Мурый А.А. Назарова Л.Н. Недомолкин А.Г. Немировская И.А. Новигатский А.Н. Новичкова Е.А. Носевич Е.С. Носов Е.Н. Носова М.Б. Панченко М.В. Параскив А.А. Паутова Л.А. Писарев С.В. Политова Н.В. Полякова Е.И. Попов С.К. Потахин М.С. Репкина Т.Ю. Руденко О.В. Рыбалко А.Е. Рэтклифф Д.Л. Рябогина Н.Е. Рябчук Д.В. Саввичев А.С. Савельева Л.А. Салинг И.В. Серых И.В. Скоринов Д.В. Слоан Т.Д. Смирнов Н.Н. Соломатина А.С. Спиридонов М.А. Стародымова Д.П. Степанова А.Ю. Субетто Г.Д. Сырых Л.С. Сычкова Г.И. Талденкова Е.Е. Тарасов П.Е. Тиунов А.В. Токарев М.Ю. Толстобров Д.С. Торгунова Н.И. Фирсенкова В.М. Хлопачев Г.А. Ходжер Т.В. Цин Я. Чульцова А.Л. Шахвердов В.А. Шахвердова М.В. Шевченко В.П. Шипилов Э.В. Шкарубо С.И. Щерочиньска К.