Образование

Результаты деятельности

Всего: 43 статьи, 41 тезисы докладов, 2 книги, 1 НИР, 1 учебный курс, 29 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 15, Scopus: 27

Просмотреть публикации »

Соавторы: Токарев М.Ю., Репкина Т.Ю., Терёхина Я.Е., Алёшин М.И., Беляев П.Ю., Старовойтов А.В., Соловьева М.А., Субетто Д.А., Полудеткина Е.Н., Миринец А.К., Корост Д.В., Савельева Л.А., Спиридонов М.А., Барымова А.А., Зарецкая Н.Е., Илюшина (Михайлюкова) П.Г., Исаченко А.И., Потемка А.К., Субетто Д.А., Loktev A.S., Миронюк С.Г., Новичкова Е.А., Пирогова А.С., Середа И.И., Видищева О.Н., Полякова Е.И., Росляков А.Г., Kuznetsov V.Y., Гайнанов В.Г., Девдариани Н.А. Колюбакин А.А. Корост С.Р. Корсакова О.П. Страховенко В.Д. Стручков В.А. Токарев А.М. Хлебникова О.А. Bauch H.A. Бобачев А.А. Гончарова А.М. Горбачев С.В. Кислицына Е.В. Леин А.Ю. Лисицын А.П. Шабалин Н.В. Юмашева А.К. Бабушкина К.В. Балакин И.С. Басова Е.Д. Белкина Н.А. Буланова И.А. Валиева Э.И. Винокуро И.Ю. Дудков И.Ю. Кишанков А.В. Костромина Н.А. Куликова Д.С. Москаленко П.Е. Петров О.В. Семенова Л.Р. Хачатрян А.М. Cакерин С.М. Cубетто Д.А. Denisenko S. Elkina N.A. Kashubin S. Kiskina A. Kosterov A.A. Kozlovsky V. Kuznetsov V.Y. Strahovenko V. Verba M.L. Агатова А.И. Агафонова Е.А. Аксенов А.О. Амантов А.В. Андросов Е.А. Арашкевич Е.Г. Ахманов Г.Г. Бирюк М.А. Бондаренко С.А. Братцева Г.М. Брызгалина Е.В. Бубнова Е.Н. Будько Д.Ф. Булохов А.В. Буренков В.И. Вазюля С.В. Вашков А.А. Вяткина Д.В. Георгиева М.Л. Голобокова Л.П. Голышева Ю.С. Гусев Е.А. Дамянович Д.И. ДамяновичД И. Дара О.М. Денисенко Н.В. Думанская И.О. Жамойда В.А. Замотина З.С. Иванова А.А. Иванова Е.В. Исаева О.И. Исаченко С.М. КАШУБИН С.Н. Каабак М.М. Кабанов Д.М. Казанский А.Ю. Кашубина Т.В. Киль А.О. Кискина А.Р. Клювиткин А.А. Кобина Н.В. Кодрян К.В. Кокорин А.И. Копелевич О.В. Котова Е.И. Кочеткова А.И. Кравчишина М.Д. Кропачев Ю.П. Крупнова Н.А. Крылов А.В. Кузнецов В.Ю. Лаврушин Ю.А. Лапина Н.М. Лисицын А.П. Лохов А.С. Лукашин Ю.П. Мамедов Т.Э. Мануйлов С.Ф. Марченко А.Л. Матасова Г.Г. Мильштейн Е.Д. Мирзоева Н.Ю. Мирошниченко О.Н. Мокиевский В.О. Монтелли А.И. Мурдмаа И.О. Немировская И.А. Новигатский А.Н. Павленкова Н.И. Панченко М.В. Параскив А.А. Паутова Л.А. Писарев С.В. Политова Н.В. Попов С.К. Раппопорт Н.Н. Рекант П.В. Руденко О.В. Рябчук Д.В. Саввичев А.С. Саккулина Т.С. Салинг И.В. Сапелко Т.В. Сахаров Б.А. Серых И.В. Соломатина А.С. Стародымова Д.П. Степанова А.Ю. Строева А.Р. Сычкова Г.И. Талденкова Е.Е. Торгунова Н.И. Уголькова Е.А. Федорова Н.И. Фисенко А.П. Ходжер Т.В. Чульцова А.Л. Шахвердов В.А. Шахвердова М.В. Шевченко В.П. Шевченко Н.В. Шилова О.С. Шиндина Н.Е. Шипилов Э.В. Шкарубо С.И. Шокальский С.П. Эринчек Ю.М. Яровая Т.М.