Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2001 к.г.н. История развития растительности баренцевоморского региона в плейстоцене-голоцене по палинологическим данным

Результаты деятельности

Соавторы: Талденкова Е.Е., Bauch H.A., Ovsepyan Y., Новенко Е.Ю., Степанова А.Ю., Ovsepyan Y., Курбанова Ф.Г., Пузанова Т.А., Полякова Е.И., Степанова А.Ю., Аверкина Н.О., Мазей Н.Г., Енина В.В., Цыганов А.Н., Бабешко К.В., Боруцкая С.Б., Васильев С.В., Зюганова И.С., Куприянов Д.А., Мазей Ю.А., Николаев С.Д., Овсепян Я.С., Гусев Е.А., Енина В.В., Зарецкая Н.Е., Стародубцев Г.Ю., Yenina V., Асеева Е.Н., Бородина К.А., Клювиткина Т.С., Куст П.Г., Русаков В.Ю., Тарасов Г.А., Хохлова О.С., Шкарубо С.И., Kassens H., Molodkov A., Vasilyev D., Агафонова Е.А., Баранов Д.В., Баталова В.А., Васильев Д.В., Волкова Е.М., Макарьев А.А., Матишов Г.Г., Новихина Е.С., Поляк Л.В., Рекант П.В., Шпильхаген Р.Ф., Штайн Р., Cакерин С.М., Denisenko S., Kandiano E., Lokhova O., Losbenev I., Maksimov F.E., Novikhina E., Payne R.J., Pogodina I., Prokushkin A.S., Ruchkin M.V., Shumilovskikh L.S., Shunkov M.V., Spielhagen R.F., Stein R., Stepanova A., Wangner D.J., Агатова А.И., Андреев Р.А., Арашкевич Е.Г., Бобровский М.В., Болиховская Н.С., Бондаренко С.А., Бубнова Е.Н., Будько Д.Ф., Булохов А.В., Буренков В.И., Вазюля С.В., Васильчук А.К., Вольвах Н.Е., Георгиева М.Л., Глушанкова Н.И., Голобокова Л.П., Дара О.М., Двуреченская Е.Б., Демиденко Э.С., Денисенко Н.В., Думанская И.О., Дюжова К.В., Жамойда В.А., Зорин А.В., Иванова Е.В., Исаченко С.М., Кабанов Д.М., Кассенс Х., Клювиткин А.А., Кобина Н.В., Кодрян К.В., Копелевич О.В., Костенко С.Н., Костромина Н.А., Котова Е.И., Кочеткова А.И., Кравчишина М.Д., Крылов А.В., Курбанов Р.Н., Лапина Н.М., Леин А.Ю., Лисицын А.П., Лохов А.С., Лысенко Е.И., Макарова Е.А., Макшаев Р.Р., Мирзоева Н.Ю., Миролюбова Е.С., Мирошниченко О.Н., Митрофанова Н.О., Мурдмаа И.О., Нагорная Е.Г., Немировская И.А., Низовцев В.А., Новигатский А.Н., Новичкова Е.А., Овсепян Я.С., Ольчев А.В., Панченко М.В., Параскив А.А., Паутова Л.А., Писарев С.В., Погодина И.А., Политова Н.В., Попов С.К., Поротов А.В., Пяткова М.Н., Руденко А.А., Ручкин М.В., Рыбалко А.Е., Рябчук Д.В., Саввичев А.С., Салинг И.В., Сапелко Т.В., Свиточ А.А., Семиколенных Д.В., Серых И.В., Соломатина А.С., Сорокин В.М., Спиридонов М.А., Стародымова Д.П., Судакова Н.Г., Сычкова Г.И., Тарасов П.Е., Таратунина Н.А., Ткач А.А., Ткач Н.Т., Токарев М.Ю., Торгунова Н.И., Фефилова Л.А., Хакулов В.А., Харина В.В., Ходжер Т.В., Чульцова А.Л., Шатунов А.Е., Шахвердов В.А., Шахвердова М.В., Шевченко В.П., Шипилов Э.В., Эрман Н.М., Янина Т.А., Яржембовский Я.Д.