Образование

Результаты деятельности

Всего: 67 статей, 1 тезисы доклада, 2 доклада на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 2191, Scopus: 2153

Просмотреть публикации »

Соавторы: Бонч-Осмоловская Е.А., Кубланов И.В., Lebedinsky A.V., Slobodkina G.B., Кузнецов Б.Б., Скрябин К.Г., Турова Т.П., Турова Т.П., Груздев Д.С., Miroshnichenko M.L., Patutina E.O., Горленко В.М., Новиков А.А., Слободова Н.В., Гальченко В.Ф., Демкина Е.В., Дзюба М.В., Железова А.Д., Марданов А.В., Панкратов Т.А., Перевалова А.А., Семенов М.В., Тхакахова А.К., Эль-Регистан Г.И., Beletskii A.B., Berestovskaya J.J., Jeanthon C., Баслеров Р.В., Брушков А.В., Булыгина Е.С. Кутовая О.В. Никитин Д.А. Равин Н.В. Сузина Н.Е. Сургучева Н.А. Филиппова С.Н. Cоина В.С. Irina K. Koziaeva V.V. Muyzer G. Ravin N.V. Slobodkin A.I. Spring S. Андронов Е.Е. Андрюшина В.А. Биджиева С.Х. Бумажкин Б.К. Войшвилло Н.Е. Ганнесен А.В. Иванова Е.А. Карпова Д.В. Кеппен О.И. Кострикина Н.А. Лебедева Н.В. Лойко Н.Г. Манучарова Н.А. Мулюкин А.Л. Першина Е.В. Пименов Н.В. Рогова О.Б. Савинова Т.С. Стыценко Т.С. Таисова А.С. Узун М.М. Хасаева Ф.М. Чербунина М.Ю. Чернов Т.И. Abbas B. Alekseeva L.M. Babenko V.V. Birkeland N.K. Birkeland N.K. Bishop G.J. Boldyreva D.I. Bolser D.M. Bonierbale M. Bulygina E.S. Cheng S. Chernyh N.A. DellaPenna D. Demidenko N.A. Desheng M. Destefanis M. Diambra L. Dongyu Q. Facella P. Genova A.D. Golyshin P.N. Gromadka R. Guangcun L. Haertlé T. Heerden E. Herrera Maria d.R. Huang S. Iovene M. Ivanovskiĭ R. Jianfei X. Khozin I. Kloosterman B. Kochetkova T.V. Kopitsyn D.S. Kovalev A.A. Kryazhevskikh N.A. Kuang H. Kurganskaya E.V. Leão P. Liang C. Lundback S. Lysenko A.M. Mejía N. Nepomnyashchaya Y.N. Nercessian O. Pan S. Peixiang N. Perrotta G. Pietrella M. Podosokorskaya O.A. Querellou J. Ruiqiang L. Rusakova S.A. Sagredo B. Schleper C. Shelenkov A.A. Spring S. Stifeev A.I. Sukhacheva M.V. Szczesny P. Sønderkær M. T Tourova P.T. Vaillancourt B. Veilleux R.E. Waugh R. Whitty B.R. Wiegel J. Xie B. Xiong X. Yu M. Zagorski W. Zekker I. Zhang G. Zhang Y. de Boer J. la Cruz G.D. van Eck H. van Ham Roeland C.H. van Heerden E. Антонов А.А. Ашихмин А.А. Берг И.А. Берг И.А. Бескоровайный А.В. Бонч-Осмоловская А.А. Васильева Н.А. Василюк Н.В. Веслополова Е.Ф. Вирясов М.Б. Воронов Д.А. Гаврилов С.Н. Гальченко В.Ф. Доронина Н.В. Задорина Е.В. Иванова Е.А. Ивановский Р.Н. Калиберда Е.Н. Каллистова А.Ю. Ковалев Д.А. Ковалева О.Л. Кокрятская Н.М. Корженков А.А. Коцюрбенко О.Р. Кравченко И.К. Краснова Е.Д. Кряжевских Н.А. Ксенофонтова Н.А. Кузнецов Б.В. Лебедев А.Т. Летаров А.В. Летарова М.А. Литти Ю.В. Лунина О.Н. Меркель А.Ю. Мунтян М.С. Намсараев З.Б. Нетрусов А.И. Николаев Ю.А. Ножевникова А.Н. Осипов Г.А. Пантелеева А.Н. Панченко В.А. Румш Л.Д. Русанов И.И. Саввичев А.С. Самигуллин Т.Х. Самылина О.С. Скулачев В.П. Слободкин А.И. Сухачева М.В. Сычева С.А. Тощаков С.В.