Область научных интересов

Образование

  • 1999 д.г.-м.н. Закономерности формирования свойств засоленных мерзлых пород Арктического побережья
  • 1974–1979 Специалитет МГУ им. М.В.Ломоносова, геологический факультет (гидрогеология и инженерная геология)

Результаты деятельности

Соавторы: Мельников В.П., Дроздов Д.С., Дубровин В.А., Чеверев В.Г., Чербунина М.Ю., Железняк М.Н., Садуртдинов М.Р., Филиппова С.Н., Карнышева Э.А., Бадина С.В., Хименков А.Н., Гальченко В.Ф., Репин В.Е., Игнатов С.Г., Сургучева Н.А., Griva G.I., Кошурников А.В., Кучуков Э.З., Комаров И.А., Осокин А.Б., Рогов В.В., Фалалеева А.А., Гагарин В.Е., Грива Г.И., Ершов Э.Д., Фукуда М., Fukuda M., Булдович С.Н., Жданеев О.В., Сергеев Д.О. Шевченко Л.В. Malkova G.V. Sergeev D.O. Tomita F. Бреннер Е.В. Мотенко Р.Г. Остарков Н.А. Остарков Н.А. Роман Л.Т. Сафронов Е.В. Федоров Р.Ю. Хилимонюк В.З. Katayama T. Tanaka M. Гальченко В.Ф. Гарагуля Л.С. Ершов Э.Д. Желтенкова Н.В. Кулешов Ю.В. Мулюкин А.Л. Пендин В.В. Складнев Д.А. Сорокин В.В. Фролов К.Н. Черняк Ю.В. Шелков Я.Ю. Asano K. Kalenova L.F. Melnikov V.P. Taнака M. Буданцева Н.А. Васильчук Ю.К. Каленова Л.Ф. Лебеденко Ю.П. Орлов В.П. Осипов В.И. Петерсон А.М. Полетаев А.И. Трофимов В.Т. Устинова Е.В. Фурсова О.В. Чувилин Е.М. Шмелев Д.Г. Шушерина Е.П. Aсано K. Bogun A. Douglas T.A. Gennady G. Harris S. Margesin R. Pogorelko G. Акимов Ю.П. Аксенов В.И. Бердников Н.М. Васильчук А.К. Великин С.А. Волков-Богородский Д.Б. Едидин Г.М. Зыков Ю.Д. Казанцев В.С. Колганова Т.В. Кравченко Т.Б. Малиновкий Д.В. Осипов В.И. Скворцов А.Г. Скосарь В.В. Суховей Ю.Г. Титарева Г.М. Фаттоев У.Б. Шмелев Д.Г. Cheng G. Fedorov A. Fisher T.A. Frolov K.N. Glinska E.V. Goncharova Y.O. Iwahana G. Kashuba E.V. Kashuba V.I. Konakov V. Makarycheva E.M. Masami F. Melefors O. Mironova R.I. Moriizumi J. Muradian K.K. Nakamura T. Sukhovei I.G. Takakai F. Zhang D. Zhang Z. sorokin v.v. Акимов В.Н. Андерсен Д. Аргунов Р.Н. Вирясов С.Н. Владов М.Л. Гунар А.Ю. Деримедведь Л.В. Дубиков Г.И. Емельянова Л.В. Жесткова Т.Н. Зенкова М.А. Кабилов М.Р. Катаяма Т. Кондаков В.В. Кондакова О.А. Кривоногова Н.Ф. Лейбман М.О. Лисицына О.М. Максимова Л.Н. Мельников В.П. Мерзляков В.П. Мурашко А.А. Николаева Г.В. Окунев С.Н. Оленченко В.В. Орехов П.Т. Оспенников Е.Н. Петрухин Ю.С. Покровская Е.А. Полозков С.А. Пономарева Е.О. Пушкарев П.Ю. Романовская М.А. Слагода Е.А. Судакова М.С. Танака М. Тананаев Н.И. Трофимова Ю.Б. Утсуми M. Царев А.М. Чжан Р.В. Шестернев Д.М. Юзбашева Э.Г. Язынин О.М. Abe A. Achberger A. Andrey M. Averin M. Bakermans C. Beletskii A.B. Besedin I.M. Bezrukov V.V. Bieroza M. Bojinski S. Borkovskaya E.V. Braathen G. CHEKHOVSKY A. Callender T. Chernyavskiy V.F. Christner B. Ciaran M. Cuthbertson L. DeWayne C.L. Digiacomo P.M. Dmitriev A.A. Dmitry S. Dmitry S. Domanskaya O. Drinkwater M.R. Edwards A. Efimova I.A. Elena K. Erik T. Feng W. Filippovich S.Y. Gapeyev A.B. Gnilomedov E.V. Goldammer J.G. Goodison B. Grasso D. Grigoriev L.V. Haeberli W. Hidehiko T. Hiromi N. Hsiao Y. Ignatov and S.P. Ingemar E. JIN Y. Jamal B. Jin D.D. Jin-Xin L. Jingtao Z. Karaevskaya E.S. Kato T. Keiji K. Khramov R.N. Kobayashi Y. Koji N. Kondakova O.A. Korostelev Y.V. Kulikov E.E. Kurchatova А.N. Kurilshikov A.M. Kühn M. Lakstigal N. Landesman C. Larry L.C. Li K. Li Xiang-Long Li Yasheng Lindstrom E.J. Logino L.L. Lopez L. M A. MINGLI Z. Man Y. Mardanov A.V. Matsuura Y. Matveev A.T. Meng X.X. Mulyukin A.L. Nakayama H. Naletova N.S. Natalie L. Nogi Y. Okunev S.N. Ostrikov N. Patutina E.O. Pokrovskaya E.V. Qi-Hao Y. Qiang G. Qing-Kai Y. Rakitin A.L. RakitinA Mardanov V.A. Rasmussen J. Rassner S. Rezanezhad F. Romanovsky V.E. Romling U. Roose-Amsaleg C. Rukavtsova E.B. Sauheitl L. Schinner F. Shatilovich A. Shchelchkova M.V. Sheng-Rong Z. Shesternev D.M. Shi R. Sizova A.A. Sofronova O.N. Sokolov A.V. Sone T. Subbotin M.Y. Surgucheva N.A. Svetlana F. Tanaka H. Terehovs E. Timofeev V.S. Trofimova I.B. Utsumi M. Valeri G. Valery G. Van Cappellen P. Verevkin S.P. Vlassov V. Wang D. Wen Z. Wenxuan G. Williams P. Wu X.F. Yan G.M. Yan-Gao M. Yi-Hsuan H. Yuqing C. Zhestkova T.N. Zhou Z. Zillman J.W. Öquist M. Аверин М.В. Агапкин И.И. Акимов Я.К. Алексеев А.Г. Алексеев А.Г. Барковская Е.Н. Бахтеева Г.Г. Бахтеева И.В. Борисова А.С. Бородулин М.Б. Бронникова М.А. Булат С.А. Васильев А.А. Васильев А.А. Васина А.И. Великин С.А. Власов А.Н. Власов А.Н. Власов А.Н. Вознесенский Е.А. Волохов С.С. ГЕННАДИНИК В.Б. Гаврилов А.В. Глинска Е.В. Гниломедов Е.В. Гонгальский К.Б. Гордеева Г.И. Гордиенко А.Н. Горобцов Д.Н. Городецкий С.Э. Гравис А.Г. Гребенкин С.И. Гречищев С.Е. Григорьев Л.М. Гулидов Р.В. Данилов И.Д. Данилов И.Д. Данилов И.Д. Денисенко Е.А. Деримедведь Л.В. Дроздов Д.С. Евсеева В.В. Ершов В.Д. Железняк М.Н. Жигарев Л.А. Зайцев В.Н. Захаров М.Н. Захарченко Н.С. Козлов А.Н. Коновалов В.П. Конопляникова Ю.В. Корейша М.М. Корниенко С.Г. Кравцова В.И. Крайнов Г.Н. Кузнецов М.Е. Куликовa Е.Е. Лабудзинский Е.И. Лапшин А.А. Лаухин С.А. Левантовская Н.П. Леопольд Я.К. Лепинских Г.В. Летаров М.А. Летарова М.А. Ли Ч. Лурье И.К. Магомедгаджиева М.А. Магомедгаджиева М.А. Мазей Н.Г. Мазей Ю.А. Марданов А.В. Мартынова Г.П. Меркель А.Ю. Миронов Р.А. Набиев И.А. Неклюдов В.В. Неклюдов В.В. Несмелова Е.И. Николаев А.А. Николаев Г.С. Осокин А.Б. Остарков Н.А. Пармузин С.Ю. Пармузин С.Ю. Пижанкова Е.И. Поздняков С.П. Полозков С.А. Потапов В.Д. Потапов В.Н. Пугачев В.Г. Пустовойт Г.П. Ракитин А.И. Ривкин Ф.М. Романовский В.Е. Романовский В.Е. Романовский Н.Н. Сантаева В.А. Сергеев Д.О. Серегина Н.В. Сизов А.А. Смирнова Н.Н. Соболев П.А. Соколов А.В. Соломенцев Е.Д. Сорокин В. Спирякова К.А. Субботин А.М. Тимофеев В.С. Типенко Г.С. Томина Г.А. Труш Н.И. Тумель Н.В. Тюрин А.И. Федоров Р.А. Федотов А.Л. Филиппова С.В. Фролов К.В. Фёдоров Р.Ю. Фёдоров Р.Ю. Хорс А.В. ЦзяБо Х. Цыганов А.Н. Чжоу Б. Чижова Ю.Н. Чистотинов Л.В. Чэнчжэн Л. Шаталова Т.Ю. Шеин А.Н. Шешин Ю.Б. Штанский Д.В. Штин А.Н. Щербатюк Т.Г.