Область научных интересов

Образование

  • 1989–1995 Аспирантура Почвенный ин-т им. В.В.Докучаева, нет (почвоведение)
  • 1981–1986 Специалитет МГУ им. М.В.Ломоносова, Почвоведения (Почвовед)

Результаты деятельности

Соавторы: Волков Д.С., Проскурнин М.А., Котельникова А.Д., Фастовец И.А., Шишкин М.А., Матвеева Н.В., Милановский Е.Ю., Столбова В.В., Колобова Н.А., Колчанова К.А., Карпова Д.В., Егоров Ф.С., Горлов А.А., Водяницкий Ю.Н., Сушков Н.И., Борисочкина Т.И., Савин И.Ю., Савичев А.Т.,  Кривошеин П.К., Егорова З.Н., Карандашев В.К., Мамонтов В.Г., Федотов П.С., Dzhenloda R.K., Варламов Е.Б., Водяницкий Ю.Н., Карпухина Е.А., Левин И.С., Лузянина О.А., Окорков В.В. Прудникова Е.Ю. Самофалова И.А. Фенова О.А. Андронов Е.Е. Иванов А.Л. Иванова Е.А. Лыткин И.И. Пашкевич Е.Б. Першина Е.В. Чинилин А.В. Юдина А.В. Абросимов К.Н. Башилов А.В. Ельников И.И. Железова А.Д. Колганова Т.В. Лебедева М.П. Никитин Д.А. Пинский Д.Л. Самарина Т.О. Семенов М.В. Сорокин С.Е. Тхакахова А.К. Фарходов Ю.Р. Франко М. Хайдапова Д.Д. Ankomah B.G. Baah G.A. Dzhenloda R.K. Fedyunina N.N. Fomina P.S. Grubina P. Kolte D. Lopes d.V. Rizhkov O.V. Shatrova Y.N. Stifeev A.I. Абакумов Е.В. Аветов Н.А. Апарин Б.Ф. Арзамазова А.В. Балгабаев А.М. Белопухов С.Л. Вернюк Ю.И. Головацкая Е.А. Горшкова М.А. Грубина П.Г. Денисова Г.И. Дженлода Р.Х. Елешев Р.Е. Зиганшина А.Р. Иванов-Пряничников И.А. Иванова Е.А. Игорь И. Караванова Е.И. Кинжаев Р.Р. Козлов С.А. Коротаева В.В. Кречетов П.П. Куваева Ю.В. Кузнецов М.А. Курганова И.Н. Ладонин Д.В. Лебедева М.П. Левкина В.В. Любимова И.Н. Митрофанов Ю.И. Михеев И.В. Муратова М. Овсеенко С.Т. Одельский А.В. Панова И.Г. Смарыгин С.Н. Соколова Т.А. Солдатова Е.Ф. Сторчевой В.Ф. Тимофеев Я.В. Умбетов А.К. Федотов П.С. Фомин Д.С. Химич Е.С. Холодов В.А. Чижикова Н.П. Шишконакова Е.А. Щеглов А.И. Ярославцевa Н.В. Яшин М.А. Яшин М.А.