Область научных интересов

Образование

  • 1992 к.г.н. Палеогеография Берингийского сектора Северной Пацифики в позднем кайнозое
  • 1981–1986 Аспирантура МГУ, географический (палеогеограф)
  • 1976–1981 Специалитет МГУ, географический (палеогеограф)

Результаты деятельности

Соавторы: Bauch H.A., Аверкина Н.О., Ovsepyan Y., Руденко О.В., Николаев С.Д., Ovsepyan Y., Степанова А.Ю., Рекант П.В., Spielhagen R.F., Овсепян Я.С., Гусев Е.А., Погодина И.А., Полякова Е.И., Шпильхаген Р.Ф., Свиточ А.А., Новихина Е.С., Pogodina I., Степанова А.Ю., Кассенс Х., Крылов А.А., Русаков В.Ю., Kassens H., Жамойда В.А., Янина Т.А., Bashirova L., Рябчук Д.В., Budanov L., Strezh A., Болиховская Н.С., Демьянков С.С. Клювиткина Т.С. Колесник А.Н. Колесник О.Н. Миролюбова Е.С. Носевич Е.С. Пяткова М.Н. Сергеев А.Ю. Bauch D. Gottschalk J. Kandiano E. Митрофанова Н.О. Пушина З.В. Erlenkeuser H. Mueller-Lupp T. Thiede J Werner K. Блинова В.Н. Блюм Н.С. Глушанкова Н.И. Григорьев А.Г. Енина В.В. Зарецкая Н.Е. Каплин П.А. Кузнецов А.Б. Кузьмина Н.Н. Логвина Е.А. Неевин И.А. Портнов А.Д. Судакова Н.Г. Hölemann J. Novikhina E. Simstich J. Stein R. Yenina V. Вологина Е.Г. Кузьмина Т.Г. Лопатина Д.А. Маркова А.К. Пономаренко Е.П. Прищепенко Д.В. Романова Т.В. Ростовцева Ю.В. Фаустов С.С. Шкарубо С.И. Штайн Р. Blumenberg M. Bosin A. Grigoriev A.G. Grootes P.M. Kassens H. Mackensen A. Meyer H.G. Müller J. Neevin I.A. Novikhin A. Ponomarenko E.P. Prishchepenko D.V. Rivkina E.M. Segl M. Stepanova A. Vishnivetskaya T.A. Wangner D.J. Zanina O.G. Zehnich M. Агафонова Е.А. Баранов Д.В. Енина В.В. Новичкова Е.А. Петров О.В. Поротов А.В. Пяткова М.С. Сапега В.Ф. Терёхина Я.Е. Токарев М.Ю. Шманяк А.В. Alvarez Zarikyan C.A. Andersen N. Antonov M. Brigham-Grette J. Brouwers E. Chekulaev A.V. Cremer H. Cronin T. Cакерин С.М. Denisenko S. Dmitrenko I. Gemery L. Gröger M. Gukov A.Y. Heinemeier J. Khoreva I.M. Kirillov S. Kristensen D.K. Kus J. Kus J. Kuz’mina S.A. Makhotin M.S. Meyer H. Molodkov A. Neevin I. Niessen F. Nosevich E. Oreshkina T.V. Ovsepyan A. Ovsepyan E.A. Ovsepyan Y. Pakhalko A. Pirrung M. Ponomarenko E. Popova E. Popova E.A. Prishchepenko D. Ruchkin M.V. Sattarova V. Schmid M.K. Sergeev A. Shumova G.M. Shunkov M.V. Spiess V. Sulerzhitsky L.D. Turkova M.E. Wangner D.J. the shipboard s.p. Агатова А.И. Андерсен Н. Арашкевич Е.Г. Большаков В.А. Большиянов Д.Ю. Бондаренко С.А. Борисов А. Бубнова Е.Н. Буданов Л.М. Будько Д.Ф. Булдович С.Н. Булохов А.В. Буренков В.И. Вазюля С.В. Вангнер Д.Д. Вольвах Н.Е. Гангнус И.А. Георгиева М.Л. Голобокова Л.П. Данилов И.Д. Дара О.М. Денисенко Н.В. Джин Я.К. Думанская И.О. Жигарев Л.А. Занина О.Г. Зимстих Й. Иванова Е.В. Исаченко С.М. Кабанов Д.М. Кандиано Е.С. Клювиткин А.А. Кобина Н.В. Кодрян К.В. Комаров И.А. Константинова Г.В. Копелевич О.В. Корсун С.А. Котова Е.И. Кочеткова А.И. Кравчишина М.Д. Крупская В.В. Кузьмина С.А. Куликов О.А. Курбанов Р.Н. Лапина Н.М. Леин А.Ю. Лисицын А.П. Лохов А.С. Лукманов Р.А. Лысенко Е.И. Макшаев Р.Р. Махотин М.С. Мирзоева Н.Ю. Мирошниченко О.Н. Михайлов Д.A. Мурдмаа И.О. Немировская И.А. Новигатский А.Н. Овсепян Я.С. Огородов С.А. Панченко М.В. Параскив А.А. Парунин О.Б. Парунин О.Б. Паутова Л.А. Писарев С.В. Поважный В.В. Политова Н.В. Поляк Л.В. Пономарева В.В. Пономаренко Е.В. Попов С.К. Портнягин М.В. Романовская М.А. Руденко А.А. Ручкин М.В. Рыбалко А.Е. Рябчук Д.В. Саввичев А.С. Салинг И.В. Сапелко Т.В. Сатарова В.О. Сегль М. Семиколенных Д.В. Серых И.В. Соловьева Г.Ю. Соломатина А.С. Сорокин В.М. Спиридонов М.А. Стародымова Д.П. Сычкова Г.И. Тарасов П.Е. Таратунина Н.А. Тесакова Е.М. Ткач А.А. Ткач Н.Т. Торгунова Н.И. Ходжер Т.В. Чекулаев А.В. Черкашов Г.А. Чульцова А.Л. Шахвердов В.А. Шахвердова М.В. Шевченко В.П. Шипилов Э.В. Эверс Ф. Эрленкойзер Х. соболев в.м.