Образование

Результаты деятельности

Всего: 37 статей, 6 тезисов докладов, 1 руководство диссертацией, 11 докладов на конференциях, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 34, Scopus: 88

Просмотреть публикации »

Соавторы: Валиахметова Э.Ф., Папуша Л.И., Карачунский А.И., Друй А.Е., Пантелеев М.А., Maschan A., Ясько Л.А., Игнатова А.А., Свешникова А.Н., Сальникова Е.А., Горелышев С.К., Пономаренко Е.А., Шишкина Л.В., Zaytseva M., Быданов О.И., Жарков П.А., Мартьянов А.А., Масчан М.А., Федорова Д., Hwang E.I., Obydenny S.I., Packer R.J., Pshonkin A.V., Suntsova E.V., Санакоева А.В., Artemenko E.O., Ignatova A.A., Polokhov D., Атауллаханов Ф.И., Варфоломеева С.Р. Киргизов К.И. Киреев И.И. Кривенцова Н.А. Куприянов Д.А. Румянцев А.Г. Тесаков И.П. Хачатрян Л.А. An O.I. Fedorova D.V. Kotskaya N.N. Panteleev M. Serkova I.V. Shekhtman A. Supik Z.S. Trubina N.M. Usman N. Варламова А.В. Гамбарян С.К. Зайцева М.А. Коган С.А. Лазарева Л.А. Ломакина Г.Ю. Мазеркина Н.А. Морозова Д.С. Ольшанская Ю.В. Свидельская Г.С. Серова Н.К. Тарасова Е.М. Терещенко Г.В. Терещенко Г.С. Трунин Ю.Ю. Угарова Н.Н. Филькова А.А. Шелихова Э. Эктова А.П. Abu Jabal M.I. Akhaladze A.V. Artemov A. Boldova A.E. Chervova A. Daria S. Demina I. Dobrynina J. Eble J.A. Erdomaeva Y.A. Kalinin D.V. Korobkin J.J. Korsantiya M.N. Orekhova E.V. Panferova A. Pankrashkina M.M. Pavlova A.V. Raykina E.V. Smetanina N.S. Stradomskaya T.V. Teleshova M.V. Uzueva S.S. Vilesova I. Voronin K. Артёмов А.В. Ахаладзе Д.Г. Балашов Д.Н. Балашов Д.Н. Бирлюкова Д.В. Бриль А.И. Бронин Г.О. Вахонина Л.В. Вилесова И.Г. Воронин К.А. Воронин К.А. Глуханюк Е.В. Гобадзе Д.А. Горонкова О.В. Грищенко Н.В. Демина И.М. Диникина Ю.В. Евстратов Д.А. Егорова А.В. Ердомаева Я.А. Жарикова Л.И. Зубаровская Л.С. Зуева С.Ю. Имянитов Е.Н. Казачонок А.М. Качанов Д.Ю. Кашпур А. Кисляков А.Н. Кобалава Ж.Д. Кожушная О.С. Кольцова Е.М. Кольцова Э.М. Коновалов А.Н. Коновалов Д.М. Коробкина Ю.Д. Кулагин А.Д. Курдикова Е.Н. Мазуров А.В. Маркелов М.В. Медведева О.А. Мерай И.А. Михайлова Е.А. Музалевский И.Б. Муфтахова Г.М. Мякова Н.В. Нечипуренко Д.Ю. Нигматуллина Л.Р. Овсянникова Г.С. Паина О.В. Панферова А.В. Писарюк А.С. Подоплелова Н.А. Птушкин В.В. Райкина Е.В. Рябых А.А. Сагоян Г.Б. Самарин А.Е. Северина Е.А. Серик Г.И. Скоробогатова Е.В. Сорокина М.А. Стефанов Д.Н. Стрелкова О.С. Талыпов С.Р. Троянова К.С. Тухсанбоев Е.С. Фечина Л.Г. Хисматуллин Р.Р. Чулкова С.В. Шелихова Л.Н. Шехтман А.П. Шиманская Е.В. Шутова О.А. Щербина А.А. попов а.л.