Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2009 д.б.н. Регуляция дифференцировки клеток трансгенными нейротрофическими факторами

Результаты деятельности

Соавторы: Копылов А.М., ревищин а.в., Ревищин А.В., Завьялова Е.Г., Головин А.В., Полетаева И.И., Антипова О.М., Перепелкина О.В., Самойленкова Н.С., Павлова С.А., Савченко Е.А., Panteleev D., Дрозд С.Ф., Зарайский Е.И., Пантелеев Д.Ю., Рыбалкина Е.Ю., Голанов А.В., Потапов А.А., Антипина Н.А., Бочаров Е.В., Карпова Р.В., Ковальзон В.М., Пронин И.Н., Сдобникова Л.Е., Сдобникова С.В., Беляшова А.С., Бочарова О.А., Гольбин Д.А., Камалов А.А., Лильп И.Г. Лощенов В.Б. Огиенко Н.А. Охоботов Д.А. Савельева Т.А. Федотова И.Б. Шамадыкова Д.В. Reshetnikov R. Горяйнов С.А. Кучеряну В.Г. Николаева А.А. Усачев Д.Ю. Mudrik N. Бастраков А.И. Бизяева А.А. Гурина О.И. Моисеенко В.Л. Плотников Е.Ю. Ушакова Н.А. Чехонин И.В. Амбарян А.В. Бутовская П.Р. Зверева М.Э. Калинина Н.И. Кошлань И.В. Лапшева Е.Н. Легатова В.А. Мерцалов И.Б. Мудрик Е.С. Павлов Д.С. Парфёнова Е.В. Полтавцева Р.А. Пустогаров Н.А. Сабурина И.Н. Сухих Г.Т. Чернышева А.А. Юминова А.В. Maklygina Y.S. Solius G. Арутюнян А.М. Ашапкин В.В. Баталов А.И. Вергун А.А. Гаврилова Н.А. Гельперина С.Э. Данилов Г.В. Дрозд Н.Н. Захарова Л.Г. Казеев И.В. Калинина Т.Б. Кирпатовский В.И. Кошлань Н.А. Николаев Г.М. Рубина К.А. Рыжова М.В. Савчик Е.Ю. Садова А.А. Соловьёв Ю.П. Сурина Н.М. Тарасова А.Ю. Тарасова А.Ю. Ташлицкий В.Н. Уткина М.В. Черепанов С.А. Шугай С.В. Яковлева К.А. Brylev V.A. Garbuz D.G. Kalinnikov Y.K. Khalanskiĭ A. Reshetnikov R.V. Romanishkin I.D. SKOBELTSIN A.S. Shamadykova D. Turashev A.D. Turchaninov T. Аксёнов А.А. Алексеева А.И. Бабий А.В. Беляев А.Ю. Берзин Р.Г. Дорохов В.Б. Жуков В.Ю. Иванов Б.М. Кобяков Г.Л. Колокольцова Т.Д. Корочкина А.Л. Косырькова А.В. Кошелева Н.В. Курицина Кутузова Н.М. Лищенко О.С. Лопатина Т.Е. Макаров В.А. Мартиросян И.А. Матвеев В.Б. Нагаев И.Ю. Нерадовский А.В. Овечкина А.В. Осипова Н.С. Охотин В.Е. Писарев Э.К. Плескачева М.Г. Пулин А.А. Решетников Р.В. Рысков А.П. Сапожникова К.А. Силантьев А.С. Смирнов Г.Ю. Сысоева В.Ю. Тимошенко Т.В. Ткачук В.А. Трунин Ю.Ю. Фаб Л.В. Цуканова Т.В. Чернышов К.А. Чехонин В.П. Чулкова С.В. Шифрин М.А. Alekseeva A.I. Babij A.V. Babiy A. Balk S. Bantysh O.B. Belykh E. Bezirganyan K.B. Boyarshinova O.S. Braner S. Danilenko V.N. Davtyan T.K. Dolgikh V.V. Efremov E.A. Galoian A.A. Galoyan N.A. Gavrilova N.E. Kassian A. Katayev E. Kirpatovskii V.I. Korshun V.A. Kozlova A.A. Kupriyanova N.S. Lagunin A.A. Limborskaya S.A. Manolov A. Marsova M. Modh H. Nagpal S. Odorskaya M. Orlova E.V. Poltavtseva R.A. Popov K.I. RYABOVA A.V. Ryskov A.P. Shadrina M. Shilova O.V. Slominskii P.A. Spallone A. Ugryumov M.V. Wacker M.G. Widmalm G. Абсалямова О.В. Агаммедов М.Б. Агапов И.И. Агапова О.И. Алексей Е.П. Алиева А.М. Андреева Л.А. Антипова Т.А. Аристов А.А. Арутюнов А.В. Арутюнян А.С. Баженова н.в. Бакеева Л.Е. Балабаньян В.Ю. Балахонов А.Б. Белов А.И. Белов А.В. Беренбейн M. Боброва М.М. Борзенок С.А. Бредихин А.М. Брылёв В.А. Будько А.П. Буклина С.Б. Бывальцев В.А. Верин А.Д. Верютин Д.А. ГОРДЕЙЧУК И.В. Галкин М.В. Галстян С.А. Гасанов Т.Н. Головин А.А. Гольдберг М.Ф. Грабовенко Ф.И. Гудашева Т.А. Деревнина К.В. Долгих В.В. Елена А.П. Ефимов А.И. Ефремов Е.А. Жогин В.А. Завалко И.М. Залевский А.О. Захарова Л.И. Зеленков П.В. Золотова С.В. Зорина З.А. Зубова И.В. Ильин В.А. Каленник О.В. Калинин П.Л. Камагуров С.Д. Камалов Сухих А.А. Карагяур М.Н. Кардашова К.Ш. Киреев И.И. Кирюшин А.А. Кисиль О.В. Клинов Д.В. Ковшова Т.С. Козлова А.А. Колбина Л.М. Колесникова В. Колесникова В.А. Коломин Т.А. Коновалов Н.А. Корочкин Л.И. Косоруков В.С. Костюченко В.В. Котин П.А. Котова О.В. Куделькина В.В. Кудрявцев Ю.В. Куприянова Н.С. Курако Т.А. Кушлинский Н.Е. Ломоносов К.М. Лощенов В.Б. Макарова В.Д. Максименко О.О. Малиновская Ю.А. Маркова-Гурская Е.Г. Мартынов Б.В. Маряшев С.А. Махотин С.В. Мерцалова М.П. Митрофанов А.А. Моисеева Н.И. Моисеенко Л.С. Мурашова Е.В. Муркин Е. Мясоедов Н.Ф. Нечволодов К.К. Огудина Г.Н. Осинов И.К. Осокина А.С. Оспанов А.Е. Островский Д.С. Охлопков В.А. Ощепков М.С. Ощепков А.С. Пицхелаури Д.И. Погорелова Л.В. Полуэктова Е.У. Поляков В.Ю. Поройков В.В. Пронина Т.С. Протопопова А.Д. Пыжик Е.В. Пятигорская Н.В. Раменская Г.В. Редчук А.С. Реутов В.П. Рысков А.П. Рябова А.В. Рябова А.А. Савченко Е.А. Савченко Е.В. Сафонова Л.А. Свистов Д.В. Серова Н.К. Силонов В.М. Скобелкин В.Н. Слиман Я.А. Смирнова И.Г. Снигирева Г.П. Соложенцева К.Д. Сосновцева А.О. Ставровская А.А. Стамбольский Д.В. Старовойтов Д.В. Стилиди И.С. Столярова А.В. Сурнина З.В. Сусова О.Ю. Терешкина О.И. Тесла Е.А. Титенко О.В. Ткаченко С.В. Тягунова Е.Е. Украинцева Ю.В. Устинов Н.Б. ФРОЛОВА С.Ю. Филатова В.С. Филатова Е.Ю. Филимонов Д.А. Хренова М.Г. Чёлушкин Д.М. Шевченко В.П. Шевченко В.Е. Шевченко В.П. Шевченко О.П. Шилова Г.В. Широков В.А. Шишкина Л.В. Шульц Е.И. Щербатова Е.В. Яновский Ю.Г. варзин а.в.