Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1987 д.х.н. Рибосомные РНК: макромолекулярная структура и организация в рибосоме.

Результаты деятельности

Соавторы: Завьялова Е.Г., Головин А.В., Павлова Г.В., Богданов А.А., Спиридонова В.А., Скрипкин Е.А., Антипова О.М., Арутюнян А.М., Бизяева А.А., Reshetnikov R., Богданова С.Л., Донцова О.А., Самойленкова Н.С., Смирнова И.Г., Юминова А.В., Ташлицкий В.Н., Моисеенко В.Л., Легатова В.А., Гамбарян А.С., Каграманова В.К., Решетников Р.В., Савченко Е.А., Устинов Н.Б., Хайруллина Г.А., Mudrik N., Panteleev D., Rozhdestvensky T., Алпеева И.С., Анохина М.М., Бунин Д.А. Кирьянов Г.И. Павлова С.А. Протопопова А.Д. Усачев Д.Ю. Чичкова Н.В. Яминский И.В. ревищин а.в. Ganenko E.N. MANKIN A. ROSEN K. Rassokhin T.I. Turchaninov T. Алиева Р.Ш. Алисиевич Е.С. Батяева А. Гребнев Р.Д. Добров Е.Н. Иванов Н.М. Ильяшевич М.В. Карамян А.А. Кислицина Н.А. Клюня А.Ю. Копысов С.П. Короткий А.Е. Лапшева Е.Н. Мудрик Е.С. Пронин И.Н. Солнцев А.М. Угарова Н.Н. Brosius J. Golovanov A.S. Ананидзе Ф.Р. Артюшевский А.Г. Баратова Л.А. Бачева А.В. Гугунский Д.А. Иванов Б.М. Кривчикова Э.С. Кутузова Г.Д. Манькин А.С. Носков В.А. Шатский И.Н. Balk S. Beliakova M. Bessonov S. Brimacombe R. Brylev V.A. Dobrovolsky A. Khaspekova S. Mazurov A. Nierhaus K.H. Raabe C. SKRIABIN G. Saenger W. Sponer J. Surdina A.V. Titaeva E. Turashev A.D. Барта А. Белякова М.М. Вейко В.П. Гольбин Д.А. Дрозд Н.Н. Дрозд С.Ф. Иванова Е.М. Калинина Т.Б. Клинов Д.В. Крааль Б. Кукушкин В.И. Макаров В.А. Никэз А. Новиков Р.А. Ревищин А.В. Савельев С.В. Савчик Е.Ю. Сапожникова К.А. Тетерина Н.Л. Фаб Л.В. Фессинг М.Ю. Шабарова З.А. Яковлева К.А. Alekseeva A.I. Ambartsumyan O. Babij A.V. Babiy A. Balakin A.G. Becker K. Chuvil’deev V. Dohme F. Dokudovskaya S. Drygin D.Y. Egorov T.A. Gupta R. Gutell R. Herr W. Hixson S.S. Hoe C. Hüttenhofer A. Jünke N. KUTUZOVA G. Khayrullina G. Khudiakov I. Kop J. Korshun V.A. Krynetsky E.Y. Likhnitskii C. Noller H. Orth P. Pahomova J.J. Pakhomova Y.Y. Panteleev Yu Pavlova D.G. Potapov Rassokhina O.I. Reinhardt R. Reshetnikov R.V. Rinke-Appel J. Rog E.V. Rubtsov P. Shamadykova D. Stahl D. Storojilova A. Sylvers L.A. Tagiltsev G. Tang T. Tang T. Tkachev Y.V. Tsvetkov P.O. Waese C. Wheaton V. Wittmann-Liebold B. Zimmermann R.A. Айсина Р.Б. Алексей Е.П. Андреев П.В. Арутюнян А.С. Бабий А.В. Балакин А.Г. Балахонов А.Б. Баринов Н. Белогурова Н.Г. Березин И.В. Болдин М.В. Брозиус Ю. Брылёв В.А. Варфоломеев С.Д. Верютин Д.А. Виттманн-Либольд Б. Воюшина Т.Л. ГОРДЕЙЧУК И.В. Гайда Г.З. Гендель А.В. Головин А.А. Горяйнов С.А. Грибанев Д.А. Дарий М.В. Дементьева Е.И. Долинная Н.Г. Дружинина Е.Н. Друца В.Л. Евстафьева А.Г. Егоров А.М. Елена А.П. Еремин С.А. Жданов Г.А. Залевский А.О. Иванов Н. Ивановская М.Г. Ильин В.А. К-Х П. Киреев И.И. Кирюшин А.А. Колесникова В.А. Коршунова Г.А. Котин П.А. Крынецкий Е.Ю. Ксенофонтов А.Л. Кутейников А.Е. Лацис Р.В. Левашов А.В. Макаров А.А. Мудрик Павлова Н.Н. Мухаметова Л.И. Ниерхаус К.Х. Нохрин А.О. Орецкая Т.С. Пантелеев Д.Ю. Прасолов В.С. Пурмаль А.А. Пустогаров Н.А. Пыжик Е.В. Раменская Г.В. Родина Е.В. Рождественский Т.С. Романова Е.А. Рубцов П.М. Рябова А.В. Сергеев В.Г. Сергиев П.В. Слиман Я.А. Смирнов И.В. Сумбатян Н.В. Табачкова Н.Ю. Тарасова Н.И. Терешкина О.И. Тимошенко Т.В. Тихоненко Т.И. Ткаченко А.А. Худяков Ю.Е. Щербатова Е.В.