Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2016 стажировка Кафедра теоретических основ разработки местрождений нефти и газа (Россия)
  • 1996 к.г.-м.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Харитонова Н.А., Дюнин В.И., Барановская Е.И., Брагин И.В., Демонова А.Ю., Ступакова А.В., Челноков Г.А., Сауткин Р.С., Филимонова Е.А., Краснова Е.А., Маслов А.А., Большакова М.А., Киреева Т.А., Максимова Е.С., Суслова А.А., Ахманов Г.Г., Байдарико Е.А., Казак Е.С., Калмыков А.Г., Карпушин М.Ю., Лаврушин В.Ю., Сартыков А.С., Челноков Г.А., Всеволожский В.А., Лямина Л.А., Оводова Е.В., Сардоров А.И., Ситар К.А., Iwamori H., Tarasenko I.A., Асеева А.В., Бакай Е.А., Белкин И.Ю., Вайтехович А.П., Грязнова А.С., Добрянский А.С., Зиньков А.В., Казак А.В., Карнаухов С.М., Колесникова Т.О., Лопатин А.Ю., Макарова Е.Ю., Муромец Н.Н., Осипов К.О., Перегудов Ю.Д., Потапова Е.Ю., Преснякова В.М., Пронина Н.В., Редькин А.С., Сорокоумова Я.В., Фуникова В.В., Bannikova S.Y., CHUDAEV O.V., Chebykin E.P., Kryukov D.R., NAKAMURA H., Nakamura H., Nakamura H., Semenova T.M., Абля Э.А., Андреева Н.Н., Бабич Т.Л., Бабич Т.Л., Балашова С.П., Бобров Ю.А., Богатырева И.Я., Вознесенский Е.А., Воронин М.Е., Гуляев В.И., Егоров Т.С., Жиренко Д.О., Зеркаль О.В., Ивамори Х., Климова Е.С., Коваленко В.Г., Козлова Е.В., Коротков С.Б., Кортунов Е.В., Крюков Д.М., Крюков Д.Р., Лупанов П.В., Мастеркова В.Ю., Махнутина М.Л., Мордасова А.В., Поталова Е.Ю., Рыбаков С.Н., Рязанова Т.А., Самарин Е.Н., Санникова И.А., Семенова Е.М., Сивкова Е.Д., Соколова Д.Ш., Соколова Д.В., Соломатин В.И., Тарасенко И.А., Тихонова М.С., Черковец М., Яковлев Г.Е., Яковлев Г.Е., Яковлев Г.Е.