Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2013 д.г.-м.н. Углекислые минеральные воды северо-востока Азии: происхождение и эволюция

Результаты деятельности

Соавторы: Челноков Г.А., Брагин И.В., Вах Е.А., Корзун А.В., Барановская Е.И., Филимонова Е.А., Калитина Е.Г., Лаврушин В.Ю., Лямина Л.А., Чудаев О.В., Маслов А.А., Челноков Г.А., CHUDAEV O.V., Демонова А.Ю., Казак Е.С., Александров И.А., Бушкарева К.Ю., Вах А.С., Карабцов А.А., Лебедева Е.Г., Асеева А.В., Челнокова Б.И., Краснова Е.А., Максимова Е.С., Блохин М.Г., Бычков А.Ю., Жарков Р.В., Iwamori H., Tarasenko I.A., Васильева М.К. Еловский Е.В. Казак А.В. Киреева Т.А. Поздняков С.П. Расторгуев А.В. Салихов Ф.С. Сартыков А.С. Тарасенко И.А. Байдарико Е.А. Большакова М.А. Кортунов Е.В. Сауткин Р.С. Сорокоумова Я.В. Ступакова А.В. Kuzmina T.V. Nakamura H. Zarubina N.V. Зыкин Н.Н. Лепокурова О.Е. Павлов А.А. Шварцев С.Л. Chebykin E.P. KARABTSOV A.A. NAKAMURA H. Глухова С.А. Зиньков А.В. Калмыков А.Г. Муромец Н.Н. Никулина Т.В. Нуждаев А.А. Нуждаев И.А. Оводова Е.В. Родькина И.А. Рычагов С.Н. Самарцев В.Н. Сардоров А.И. Соколовская М.А. Фуникова В.В. Челноков А.Н. ASEEVA A. Aidarkozhina A. VYSOTSKIY S.V. Vakh A.S. Zykin N.N. Белкин И.Ю. Вайтехович А.П. Горячев В.А. Гречушникова М.Г. Грязнова А.С. Дробязко Е.В. Елисафенко Т.Н. Ивин В.В. Карпушин М.Ю. Колесникова Т.О. Макарова Е.Ю. Осипов К.О. Перегудов Ю.Д. Петухов О.В. Преображенская А.Е. Пронина Н.В. Редькин А.С. Ромашкина А.В. Ситар К.А. Суслова А.А. Челноков А.А. Abdullaev A. Aidarkozhina A.S. Altyn A.A. Andrei P. Avchenko O. Baidariko E.A. Charykova M.V. Chelnokova B.I. Demonova N. Doan V. Doan V. Elena Z. Ermakov A.V. Evgenia C. Fox A.D. Fox J.W. Hobson K. KISELEV V.I. Kaлитина Е.Г. Kim V.T. Kim Van P.T. Kulakov V.V. Lavrushin V. Lebedeva E. Nakamura H. Newton J. Oleg C. Panichev A.M. Qingbai W. Sardorov A. Shand P. Shangina D.A. Solov'eva D.O. Vasil’eva M. Veldemar A.A. Vereshchagina O.F. Yakovenko V. Zippa E.V. Абля Э.А. Айдаркожина А.С. Баркар А.В. Бондарева Г.Л. Брагин И.А. Верещагина О.Ф. Веселов О.В. Грамм-Осипов Л.М. Грамм-Осипова В.Т. Гусева Н.В. Дробязко В.А. Ермаков А.С. Женг Г. Заварзина Д.Г. Зорин С.А. Зыкин Н.А. Ивамори Х. Катаева А.В. Каюкова Е.П. Каюкова Е.П. Киселев В.И. Козлова Е.В. Корзун А.В. Кулаков В.В. Левицкий Е.С. Лехов А.В. Лопатин А.Ю. Луканов Д.Д. Луканов Д.Д. Новиков Д.А. Новиков Д.А. Павлов А.А. Потапов Е.Г. Прошкина А.Л. Прошкина А.Л. Разыков Б.Х. Рыженко Б.Н. Рязанова Т.А. Санникова И.А. Сатардинов И.В. Суханова Т.В. Таран Ю.А. Тихонова М.С. Чарыкова М.В. Чащин А.А. Челноков Г.А. Чиркова Е.А. Чудаев О.В. Шакиров Р.Б. Шаньгина Д.А. Шварцев С. Шестакова А.В. Штенгелов Р.С.