Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2017 стажировка Electron Microscopy for Materials Science (EMAT), University of Antwerp (Бельгия)
  • 2017 стажировка Electron Microscopy for Materials Science (EMAT), University of Antwerp (Бельгия)
  • 2016 стажировка Electron Microscopy for Materials Science (EMAT), University of Antwerp (Бельгия)

Результаты деятельности

Соавторы: Абакумов А.М., Антипов Е.В., Истомин С.Я., Казаков С.М., Пресняков И.А., Абдуллаев М.М., Соболев А.В., Федотов С.С., Aksyonov D.A., Savina A.A., Tarascon J., Никитина В.А., Batuk M., Лысков Н.В., Рязанцев С.В., Трусов Л.А., Biao L., Stevenson K.J., Козлякова Е.С., Лебедев В.А., Лучинин Н.Д., Морозов В.А., Морозова П.А., Спасский Д.А., Тябликов О.А., Cabana J., Gwenaëlle R., HADERMANN J., Hadermann J., Marie-Liesse D. Orlova E.D. Plaisier J.R. Trussov I.A. Xia Z. Анохин Е.О. Горбачев Е.А. Дейнеко Д.В. Деянков Д.А. Козлов Д.А. Петухов Д.И. Хадерман Й. Ahmed A. Aquilanti G. Avdeev M. Bendadesse E. Brandes S. Buzanov O.A. Carozza J.C. Chernenko K. Das G. Dembitskiy A.D. Dikarev E.V. Gaboardi M. Iadecola A. Kasimova V.M. Khaikina E.G. Kozlova N. Koç T. Kumar K. Mattia G. Nagirnyi V. Nazarov E.E. Nygaard R. Omelkov S. Pazhetnov E.M. Pearton S.J. Pechnikov A. Perrot H. Porcheron B. Red’kin B.S. Roy I. Sathiya M. Sel O. Senyshyn A. Shraer S.D. Sougrati M.T. Tarascon J. Tsirlin A.A. Wu J. Yu Y. Zhuo Z. Алябьева Л.Н. Басович О.М. Батук М.М. Васильев С.Ю. Гембицкий П.А. Гиппиус А.А. Елисеев А.А. Забелина Е.В. Казин П.Е. Коваленко А.Д. Колчина Л.М. Крутяк Н.Р. Лазоряк Б.И. Мазо Г.Н. Михеев И.В. Мясоедов А.В. Посохова С.М. Соболева Я.С. Сошников М.В. Стребков Д.А. Суманов В.Д. Уханова А.О. Федотов С.В. Хасанова Н.Р. Чернышев В.В. Шевцов А.О. Ярчук А.Р.