Область научных интересов

Образование

 • 2023 стажировка (Россия)
 • 2015 стажировка (Россия)
 • 2014 стажировка Bocconi University, Milan (Италия)
 • 2013 стажировка University of Bologna (Италия)
 • 2011 стажировка Georgia State University (США)
 • 2010 стажировка IESE Business School (Испания)
 • 2009 стажировка Maastricht University (Нидерланды)
 • 2007 д.э.н. Межорганизационные сети в системе форм функционирования современных отраслевых рынков
 • 2007 стажировка Schulich School of Business, York University (Торонто) (Канада)
 • 2007 стажировка Harvard Business School (США)
 • 2007 стажировка University of California (США)
 • 2006 стажировка Schulich School of Business, York University (Торонто) (Канада)
 • 2006 стажировка Johann Wolfgang Goethe Universität (Германия)
 • 2005 стажировка Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Германия)
 • 2003 стажировка London School of Economics (Великобритания)

Результаты деятельности

Соавторы: Оборин М.С., Березка С.М., Валитова Л.А., Савельев И.И., Полянская Е.Е., Бузулукова Е.В., Костанян А.А., Иванов Н.А., Сысоев А.П., Оборин М.С., Пахалов А.М., Полухина А.Н., Баснина Т.Д., Владимиров Ю.Л., Efremova M., Pavlov D., Колкова К.М., Шарко Е.Р., Шимук О.В., Tretyak O., Вигушина Е.П., Иванова С.А., Калмыкова Н.М., Колесник Н.А., Лужин А.О., Ребязина В.А., Галкина Н.В., Галкина Н.В., Зобнина М.Р., Колков М.Ю. Тамбовцев В.Л. Yakuba K. Антонов-Овсеенко А. Дунаева С.О. Третьяк О.А. Cherenkov V.I. Kopiski J. Lezhnin V. Shipilina P. Teare R. Александрова А.Ю. Анисимов В.Н. Арутюнов Д.С. Баджо Р. Башарина С.М. Бойко Л.А. Горлачева Е. Гудков А.А. Дэн Ц. Каргина Л.А. Ковальчук В.К. Кожушкина И.В. Королева М.В. Кульков В.М. Лядкина И.В. Напольских Д.Л. Никифорова С.В. Остроушко А.А. Прилепская О.А. Рындач М.А. Сергеева Е.А. Суханова Н.В. Третьяк В.П. Халиков М.С. Шимин Н.А. Agalakova O. Andreev I.S. Bakracheva M. Balaeva O. Bek M. Bek N. Bryzgalova E. Burnatseva E. Cherpakov S. Chetvernina T. Chkalova O. Diaconescu A. Dranko O. Gabriela S. Gladkikh I. Gorokhov D. Gruzdev A. Gvarliani T.E. Hanciu M.D. Hanf J. Ilie T. Ivan J. Jarosław K. Jeanina C. Joanna R. Johnston W. Kaverzin I.L. Kevorkov V. Kislitsyna Y. Kolkova K. Kondyukova E. Kudryavtsev A.V. Kumi A. Kuznetsov P. Larisa I. Laura M. Lomonosova S. Mamanazarov A.B. Matei T. Matveev N. Milica V. Mingaleva Z. Moskovskaya A. Muravyev A. Nadzharyan N.N. Naumova A. Naumova N.A. Pall Z. Perello M. Petrukhina K. Polukhina A. Ponomarenko A. Predvoditeleva M. Rebiazina V.A. Rozhda Y. Ryndach M.A. Ryzhenko L.I. Semenda I. Shitikova H. Simontsev S. Skakovskaya L. Stanka D. Starov S. Suranova O. Suzana D. Talnova A. Tamasila M. Tanichev A. Trifonova J. Tsenzharik M. Vasilika K. Violeta B. Weck M. Wójcik-Karpacz A. Yakovleva K. Ye X. Yussuf A. Zagorcheva D. Zhelezova-Mindizova D. Авдашева С.Б. Аверин А.Н. Агамалиев Р.К. Адиатуллин А.В. Аигина Е.В. Аникин А.В. Аузан А.А. Баснина Т.Д. Батчаев И.М. Бек М.А. Бек Н.Н. Ван Цянь Васильева С.В. Владимирский Е.В. Волков Д. Волкова Е.М. Герасименко В.В. Голикова В.В. Гончаренко Т.И. Горбатова Л.В. Горбунова А.А. Грачева М.В. Данилов Ю.А. Дворянкин П.А. Дедкова Е.Г. Дейнекин Т.В. Долгопятова Т.Г. Дорошенко М.Е. Досайкина Л.М. Дубынин В.А. Е С. Егорова Н.И. Елисеев А.Н. Ершов Е.М. Иванов В.В. Исабекова И.С. Калабихина И.Е. Калиничев В.П. Калягин Г.В. Кацони В. Каширин В.В. Кеворков В. Книжников А.Ю. Коваленко Е.Д. Комлева В.В. Королева М.В. Котельникова З.В. Крючкова П.В. Кудряшова Е.Н. Кузнецова Т.А. Кульгаева К.М. Кусраева О.А. Кутергина Г.В. Лапин А.В. Лаптев Г.Д. Ли Т. Ли Тяньтянь Любакова Н.М. Майорова Е.А. Максимов А.Н. Малков П.Б. Мариани М. Миракян А.Г. Мишагина Е.С. Мишин К.А. Мишуров С.С. Мозолевский В.Б. Мокренский Д.Н. Муравьева А.И. Назаров А.Д. Некипелов А. Никитин С.А. Новиков А.И. Новикова В.И. Оботнин В.В. Омельченко И. Орешин В.П. Очковская М.С. Павлов П.Г. Палт М.М. Папенов К.В. Пересветов С.Б. Перескокова Е.В. Пономаренко Б.Т. Попов Н.И. Радаев В.В. Романова К.Е. Рукомойникова В.П. Рыбалко М.А. Саунин А.Н. Сафаева С.Р. Сахаров С.В. Седленек В.А. Сигарев А.В. Сидоров Д.К. Симачев Ю. Симонов К.В. Слепенкова Е.М. Смирнова О.И. Солодухина А.В. Ставинская А.А. Стеблянская А.Н. Стерлигова А.Н. Стукалов А.А. Суханова Н.В. Теняков И.М. Тигиева И.К. Тимиргалеева Р.Р. Третьяк О.А. Трифонова Ю.С. Троценко А.Н. Тутов Л.А. Ульянова М.Е. Усов А.И. Халмуратова Б.К. Хисматуллина Е.А. Цибанов В.Н. Чжан С. Шарк Е.Н. Шаститко А.Е. Шварц Е.А. Шостак М.А. Шульга И.Е. Шуркалин А.К. Щербак Н.В.