Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2017 стажировка (Россия)
  • 2012 стажировка ФГБОУВПО "Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева" (Россия)
  • 2003 д.б.н. Грибы в круговороте азота в почвах

Результаты деятельности

Соавторы: Осмоловский А.А., Егоров Н.С., Крейер В.Г., Баранова Н.А., Садыкова В.С., Костина Н.В., Звягинцев Д.Г., Пискункова Н.Ф., Умаров М.М., Бызов Б.А., Лаврентьев Р.Б., Нетрусов А.И., Харин С.А., Гузев В.С., Дунаевский Я.Е., Куварина А.Е., Биланенко Е.Н., Евдокимов И.В., Лукьянова А.А., Kharin S.A., Баранова А.А., Звонарева Е.С., Мирчинк Т.Г., Мирчинк Т.Г., Степанов А.Л., Шамрайчук И.Л., Шаркова Т.С., Белозерский М.А., Белякова Г.А., Винер И.А. Головченко А.В. Злотников А.К. Лихачев А.Н. Тыныбаева Т.Г. Хидиров К.С. Басария Э.Г. Гогинян В.Б. Добровольская Т.Г. Егоров В.С. Лысак Л.В. Пахненко О.А. Golyshin P.N. Гузев В.С. Демин В.В. Завгородняя Ю.А. Зенова Г.М. Марфенина О.Е. Минеев В.Г. Покровская Ю.С. Рогожин Е.А. Семенова Т.А. Хуснуллина А.И. Bolobova A.V. Filip Z. Белюченко И.С. Геворкян С.А. Громовых Т.И. Гузев В.С. Злотников К.М. Ивановский Р.Н. Качалкин А.В. Кокаева Л.Ю. Куплетская М.Б. Лысенко А.Е. Манучарова Н.А. Нечитайло Т.Ю. Новикова Н.Д. Пахненко (Дурынина) Е.П. Рыжкова Е.П. Скрынникова Е.В. Сомова Н.Г. Федорова М.Д. Якушев А.В. Fuqiang S. Somova N.G. Воронина Е.Ю. Георгиева М.Л. Голышин П.Н. Гузев В.С. Дьяков М.Ю. Кожевин П.А. Козлова Ю.Е. Куплетская М.Б. Мергель А.А. Милько Е.С. Озерская С.М. Прохоров И.С. Семенов В.М. Семенова Е. Тихонов В.В. Шнырева А.В. Afrikian E.G. Batsanov A.S. Cоина В.С. Elena B. Garlynd M.J. Gavrilkin S.M. Goginyan N.D. Harris R.F. Khomyakov N.V. L’vov N.P. Nosikov A.N. Volde M.I. Алкин Н.А. Алферова В.А. Анкело М. Африкян Э.Г. Багирова С.Ф. Баталов А.С. Батомункуева Б.П. Благовещенская Е.Ю. Бондаренко Н.Г. Бондаренко С.А. Бумажкин Б.К. Быховец С.С. Воронко О.В. Гинс В.К. Глушакова А.М. Горленко М.В. Данилова И.В. Еремеева С.В. Закалюкина Ю.В. Ибатуллина И.З. Иванова А.Е. Ильинский В.В. Колотилова Н.Н. Комиссаров Н.С. Кондратьева Е.Г. Корниенко Е.И. Коршун В.А. Котелевцев С.В. Кудрявцева О.А. Кухаренко О.С. Лиханова И.А. Матвеева Э.О. Махова Е.Г. Мигунова В.Д. Нечитайло Т.Ю. Никитин Д.А. Павлова Н.С. Паников Н.С. Передриенко Э.О. Петушкова Ю.П. Поздняков Л.А. Полянская Л.М. Попова Е.А. Попова Л.В. Потапов А.М. Рогожин Е.А. Садчиков А.П. Слесарева Т.Н. Струкова С.М. Судницын И.И. Сун Ф. Тарасов К.Л. Терехова В.А. Тиунов А.В. Тренин А.С. Фокичев Н.С. Хабибуллина Ф.М. Чернов И.Ю. Шпичка А.И. рошко ю.а. Afrikian E.G. Bundy L.G. Chistov A.A. Couttolenc A. Cупина О.А. Dan’kin D.A. Eremina I.M. Gevorgyan S.A. Ghazanchyan V. Goginian V.B. Gorlenko Umarov M.M. Ishchenko A. Ivanov I.A. Korshun V.A. Lavrent’ev R.B. Liang B. Linert W. Liu Y. Manuel F. Miguel G. Migunov V.E. Mincheva E. Novikova V.G. Padron J. Philip Z. Pokrovskaya Y.S. Pudovkina T. Sasanelli N. Sukhacheva M.V. Trigos A. Tyurin A.P. Umarov D.G. Uzunyan N.G. Vanotti M.B. Vigand P.A. Wei C. Wen-Jia W. Wu C. Xiangshi K. Xiaowu W. Xingbing H. Yakimov M.M. Yanyan J. Yonghui L. Zaihua H. Zaytsev S.A. Zvyagintsev Filip Z.D. Zvyagintsev M.M. and others (Editor-in-chief E Afrikian) A.H. Антропова А.Б. Ариуна Ж. АсееваИ В. Африкян Межд Э.Г. Бабкина Н.И. Бабьева И.П. Баранова А.А. Баранчиков Ю.Н. Барков А.В. Белов А.А. Белозерская Т.А. Бернат Й. Бибиков Н.М. Бибикова М.В. Бирюкова О.Н. Благодатская Е.В. Благодатский С.А. Бобкова А.Ф. Болобова А.В. Быховец С.С. Бычкова О.П. Вещикова Т.В. Водолазов И.Р. Волде М.И. Воробьева Е.А. Гальченко В.Ф. Геворкян С.Г. Георгиев А.А. Голиченков М.В. Гомонова Н.Ф. Госсе Д.Д. Грачева Т.А. Грум-Гржимайло О.А. Гусаков А.В. Дерябина Ю.И. Дешевая C.М. Дешевая Е.А. Дешевая Е.Л. Динариева Т.Ю. Дьяков Ю.Т. Егорова М.А. Еремина И.М. Зайцев С.А. Захарчук Л.М. Инишева Л.И. Иноземцева О.Н. Исмаилов А.Д. Кабилов М.Р. Каверзнева Г.Д. Камзолкина О.В. Катаев А.Д. Кеппен О.И. Клягин С.Д. Князьков А.В. Кожевникова Е.Ю. Козлова М.В. Коршун А.В. Костина М.В. Коткова В.М. Котова И.Б. Кузнецова А.И. Кулачкова С.А. Куликова И.М. Кулько А. Курдюмов Е.В. Лавренова В.Н. Ладонин Д.В. Ландау Н.С. Лапыгина Е.В. Ларионова А.А. Леонов Н.Н. Лукин С.М. Мажейка И.С. Максимов В.Н. Максимова И.А. Максимович С.В. Малахова Д.В. Маликина К.Д. Маркелова Н.Н. Мелик-Осипова Н.Д. Мокеева В.Л. Морозкин А.В. Мотенко Р.Г. Мучник Е.Э. Ниемеля Т. Никитин Д.А. Никитина Е.П. Новикова Н.Д. Новикова Н.М. Норовсурэн Ж. Озерская Геворкян С.А. Озерская Е.Л. Олескин А.В. Омельянюк Г.Г. Павулсоне С.А. Пашенова Н.В. Пашинский А.М. Подварко А.Т. Покровская М.Ю. Попов А.И. Попов А.И. Початкова Т.Н. Пресняков В.Ф. Преснякова В.С. Прохоров В.П. Пустовойтова Т.Н. Романов В.А. Рыбальский Н.Г. Савич В.И. Сазанская Е.В. Сафрай А.И. Семенина Е.Э. Семенов А.М. Семенова Е.В. Семенова Т.А. Скворцова И.Н. Смагин А.В. Сопрунова О.Б. Суслина Л.И. Татаринова Н.Ю. Терехов А.С. Терехов А.С. Толпышева Т.Ю. Тупикин А.А. Уголькова Н.В. Узунян Н.Г. Фадеев В.В. Федорова Г.Б. Федорова М.Д. Филип З. Фуцян С. Хабибуллина Ф.М. Халимов Э.М. Хараян Л.В. Харин С.А. Хомяков Н.В. Хонг Тхань Х.Т. Цавкелова Е.А. Чепцов В.С. Чердынцева Т.А. Чередниченко О.В. Шувалов М.В. Щигель Д.С. Юдина Т.Г. Яковлев А.С. Янимец М.В. Янушевская Э.Б. Яруллина Л.Г. Ясаков Т.Р.