Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1997 д.б.н. Биологическая диагностика целинных и антропогенно измененных почв
  • 1982 к.б.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Евдокимова М.В., Макаров О.А., Ковалева Е.И., Глазунов Г.П., Плеханова И.О., Гельцер Ю.Г., Терехова В.А., Березин И.В., Прокофьева Т.В., Горленко А.С., Камнев А.Н., Цветнов Е.В., Шоба С.А., Бунькова О.М., Бондаренко Е.В., Гендугов В.М., Огородников С.С., Сизов А.П., Строганова М.Н., Строков А.С., Добровольский Г.В., Ермияев Я.Р., Рыбальский Н.Г., Савин И.Ю., Шестакова М.В., Алексеев Ю.Е., Водяницкий Ю.Н., Красильников П.В., Алябина И.О., Богатырев Л.Г. Кудряшов В. Мартыненко И.А. Молчанов Э.Н. Прохоров А.Н. Стуколова И.В. Титарев Р.П. Урусевская И.С. Балабко П.Н. Булгаков Д.С. Востокова Л.Б. Лысак Л.В. Решетина Т.В. Рыбальский Н.Н. Сапожников П.М. Смагин А.В. Аймалетдинов Р.А. Афанасьева Т.В. Бобров А.А. Зотов В.А. Ибатуллина И.З. Кузнецова Т.Н. Макаров А.О. Макаров А.А. Пукальчик М.А. Рахлеева А.А. Решетников С.И. Сорокин А.С. Тюменцев И.В. Абдулханова Д.Р. Бахмет О.Н. Горбатов В.С. Гучок М.В. Долгинова В.А. Ермаков И.П. Есафова Е.Н. Каниськин М.А. Корганова Г.А. Красильникова В.С. Молчанов Э.Н. Пасикова А. Семенова Т.А. Семиколенных А.А. Столбовой В.С. Шатайлов В.В. Шишконакова Е.А. Яхтанигова Т.Б. Frontasyeva M.V. Gaynullina Z.A. Kravtsova A.V. Zinicovscaia I.I. Абрамова Л.И. Агаркова М.Г. Барсегян А.Г. Вавилова В.М. Ганжара Н.Ф. Гиоргадзе С.Р. Гладкова М.М. Горбачева А.Ю. Демидов В.В. Думнов А.Д. Заболотнева К.М. Золотарева О.А. Иванников Ф.А. Иванов А.В. Иванов А.Л. Карпачевский М.Л. Карпова Д.В. Каштанов А.Н. Киселев С.В. Клименко А.П. Колесникова В.М. Кубарев Е.Н. Кузьмич В.Н. Лойко П.Ф. Манылов И.Е. Маречек М.С. Матвеев Ю.М. Медведева О.Е. Медведева О.Е. Муравьёва Е.В. Омельяненко В.А. Пашкевич Е.Б. Попова Л.В. Попутникова Т.О. Присяжная А.А. Пягай Э.Т. Розанова М.С. Самотёсов Е.Д. Семенюк О.В. Снакин В.В. Сосунова И.А. Страхов В.В. Стриганова Б.Р. Тарасенко Л. ТерешинаТ В. Трифонова Т.А. Трофимов С.Я. Хрисанов В.Р. Хуснетдинова Т.И. Черепанский М.М. Чернова О.В. Чистова О.А. Чочаев А.Х. Чуков С.Н. Шептухов В.Н. Шеремет Б.В. Шульга П.С. Юшин Н.С. Fedorov A.V. Fozilov T.T. Kiryukhin V. Kolesnikova L.G. Makhanova A.N. Mermut A.R. Miroshnichenko N.A. Nekhoroshkov P.S. Pfeiffer E.M. SIZOV V. Samoylova N.A. Shulakova E.A. Tarakanova M.A. Vershinin V.V. А С. Аветов Н.А. Бабайцев А.В. Балджиев А.С. Барышникова Г.В. Беда А.Д. Белов С.В. Белугин А.Ю. Билан М.И. Богданова М.Д. Богданова Т.В. Божьева Т.Г. Борискин Д.А. Буйволов Ю.А. Бурдин К.С. Быкова Е.П. Вакула М.А. Водяницкий Ю.Н. Волков С.Н. Воробейчик Е.Л. Воронина Л.В. Галкин С.И. Герасимова М.И. Глазьев С.Ю. Гляненко А.С. Гонгальский К.Б. Горбатовский В.В. Григорьев Г.В. Гуляева Н.В. Гуревич С.М. Дабахов М.В. Дементьев А.А. Демин В.В. Дубровина И.А. Дувалина Е.Ю. Егоров В.С. Еланский С.Н. Жевелева Е.М. Завгородняя Ю.А. Загоруйко М.В. Зайцев А.С. Замолодчиков Д.Г. Засурский Я.Н. Захаров В.М. Захлебный А.Н. Зотов В.А. Зубков А.Ю. Зырин Н.Г. Ибатуллина Т А Семенова И.З. Иванов И.В. Ивашкина И.В. Изосимова Ю.Г. Ильин Л.И. Камнева М.А. Капелькина Л.П. Каплунова Е.В. Карева О.В. Карпычев А.Т. Кегиян М.Г. Кириллова В.А. Кирпичников М.П. Кирюшин А.В. Кирюшин В.И. Киселева И.С. Ковалев И.В. Ковалева Н.О. Ковда И.В. Кожевин П.А. Кокаева Л.Ю. Кокорин А.О. Колесникова Колесова Е.В. Копельчук Н.В. Костарев И.А. Кочуров Б.И. Крикуненко А.С. Кузнецова Н.А. Кукушкина О.В. Кулачкова С.А. Кураков А.В. Кургачева О.В. Куртеев В.В. Куст Г.С. Кутузова И.А. Левицкая Н.Н. Лобко В.В. Луковская Т.С. Лыжин А.А. Маркарова М.Ю. Маркова С.А. Мартынов А.С. Матекина Н.П. Махинова А.Ф. Махно И.В. Машкович К.И. Милановский Е.Ю. Минеев В.Г. Мирзабаев А.М. Мирошниченко Н.А. Мищенко Н.В. Можарова Н.В. Мотузова Г.В. Муравьева Е.А. Надежкин С.М. Насырова В.А. Недешева Г.Н. Нехорошков П.С. Никитин Е.Д. Николаева О.В. Носова Л.М. Обухов А.И. Овчинникова М.Ф. Оганесян Л.В. Омарова О.И. Омельянюк Г.Г. Орешникова Н.В. Павлова А.А. Панина Н.Н. Перова И.А. Плямина О.В. Подвезенная М.А. Поздняков Л.А. Полянинов Л.Я. Полянская Л.М. Пономарева Л.С. Прилепский Н.Г. Прислонова О.И. Прокопов Т.Ф. Прологова Т.В. Прохор Р.В. Пугач С.А. Пугач С.Л. Ревич Б.А. Ревич Б.А. Рейтлингер А.С. Рожков В.А. Русакова Е.С. Рыжова И.М. Рязанов Н.С. Сазонов Н.В. Самойлова Н.С. Самухина Т.М. СамухинаТ М. Сапожников В.В. Сафонов В.Г. Сидорова В.А. Сизов В.В. Скворцова И.Н. Сладкопевцев С.А. Соболев Н.А. Соколова Т.А. Соколовский В.Г. Сорокина Н.П. Суханов П.А. Сухова Т.Г. Танамыкина Е.Ф. Тепикин В.В. Тепикина З.А. Тимофеев М.А. Ткаченко Н.Ф. Толпешта И.И. Трешкин С.Е. Трофимов И.А. Трошина Н.Г. Федорова О.А. Федосеева (Бандолина) Е.В. Федотов Г.Н. Фокин А.Д. Фомина Ж.П. Фрид А.С. Хаспеков Л.Г. Хохлов В.К. Цукалов С.В. Чендева А.А. Черкашина Н.Ф. Черненькова Т.В. Чернова О.В. Черногаева Г.М. Чжао Л. Шахпендерян Е.А. Шеин Е.В. Шишков В.А. Шляпников В.А. Шулакова Е.А. Шуршаков В.А. Щемелина Т.Н. Щербаков А.С. Юркевич Д.А. Юрьев К.В. Яковлев С.А. демин а.п.