Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1995 к.х.н. Колебательные спектры и строение перфтор- и фторхлорзамещенных углеводородов

Результаты деятельности

Соавторы: Курамшина Г.М., Коробов М.В., Авраменко Н.В., Парфенова А.М., Иванова Н.И., Пентин Ю.А., Popov A.A., Davydov V.A., Agafonov V., Rakhmanina A.V., Асланов Л.А., Ребрикова А.Т., Kashevarova L.S., Szwarc H., Анисимов А.В., Давыдова И.Б., Зефирова О.Н., Beljaeva L., Богачёв А.Г., Захаров В.Н., Федорова Е.В., Allouchi H., Ceolin R., Granovsky A.A., Усольцева Л.О., Stukalin E.B., Корнейчук А.Я., Dzyabchenko A.V., Волков Д.С., Кашеварова Л.С. Кочиков И.В. Михеев И.В. Попов А.А. Рыбаков В.Б. Шиляева Е.А. Агафонов В.Н. Давыдов В.А. Корепанов В.И. Рахманина А.В. Тараканова А.В. Троянов С.И. Boltalina O.V. Dunsch L. Беляева Л.А. Вакула О.А. Ефимова А.И. Лобач А.С. Локшин Б.Я. Марков В.Ю. Осин С.Б. Пичугина Д.А. Фекличев Е.Д. Юровская М.А. Burtsev A.V. Chelovskaya N.V. Dorozhko P.A. Gorb L.G. Komatsu K. Lesnugin A.Z. Leszczynski J. Pronina O.P. Ruoff R.S. Sagon G. Vakula N.I. Габельченко А.И. Головань Л.А. Дзябченко А.В. Дмитриенко С.Г. Иванников П.В. Кашкаров П.К. Колесницкая А.Ю. Кузьменков А.В. Кулиш О.Н. Некрасов Л.И. Нестеренко П.Н. Олейников Н.Н. Пазюк Е.А. Савилов С.В. Свиридова О.А. Сидоров Л.Н. Скокан Е.В. Тимошенко В.Ю. Хаврель П.А. Христенко Л.В. Шварк А. Шишков И.Ф. Ягола А.Г. Яценко А.В. Akimoto I. Alymova Y.A. Baranova M.A. Belyaeva A. Chernikova E.A. Chernyshova E.S. Chiang L.Y. Compton R.N. De Mare G.R. Enin G.A. Feigerle C.S. Garkusha O.G. Geise H.J. Glukhov L.M. Goldt I.V. Herrebout W. Jeon S. Kanno K. Kimura S. Kurskaya A.A. Kuzhevatov S.A. Lavut E.G. Loon-Seng T. Lukonin A.Y. M I. Maevsky E.I. Maragani S. Min W. Odinets I.L. Oleinikov N.N. Pavlovich V.K. Razbirin B.S. Reynov M.V. Sarkisova V.S. Seppelt K. Sergeev A.V. Shiliaeva L.A. Sidorova O. Sokolov V.V. Spandl J. Starukhin A.N. Talyzin A.V. Tanaka T. Taylor R. Ulyanova O.D. V M.M. Vakula O A. Van-Alsenoy C. Van-der-Veken B. Vilkov L.V. Vilkova A.L. Yagodovskaya T.V. Yu B.A. Yufit D.S. Zaporozhskiy K.I. de Meijere A. Абраменков А.В. Абрамчук С.С. Барбалат Ю.А. Бартошевич А.А. Беклемишев М.К. Болталин А.И. Борисова Н.Е. Будакова С.А. Быков М.А. Варущенко Р.М. Васильев В.П. Вашура А.Ю. Вилкова А.Л. Власова К.Ю. Воронюк И.В. Голубина Е.В. Горюнков А.А. Дейко Г.С. Дорошенко И.А. Дружинина А.И. Ежов А.А. Елисеева Т.В. Емелина А.Л. Зайцев В.Б. Зателепина С.В. Захаренкова С.А. Иванов В.А. Ильинский Ю.А. Иоутси В.А. Иоффе И.Н. Исайкина О.Я. Кареев И.Е. Клячко Н.Л. Кривцов Г.Г. Кудрявцев И.К. Кустов Л.М. Куценко Е.В. Лагов П.Б. Лебедев А.М. Лебедева А.Н. Лебедева М.И. Леванов А.В. Локшин Б.В. Луконина Н.С. Мажуга А.Г. Медведев А.А. Меньшиков К.А. Николаев А.Л. Орлова Е.А. Орлова М.Н. Павлов Ю.С. Панченко Ю.Н. Подругина Т.А. Полякова М.В. Пронина О.П. Пяткова Л.Н. Решетова М.Д. Руднев С.Г. Рыбалтовский А.О. Рыков А.Н. Самохвалов П.С. Самохвалов П.С. Свечников Н.Ю. Сеоля Р. Синько С.В. Станкевич В.Г. Тимченко A.A. Тулякова Е.В. Федотов А.Н. Черникова И.Ю. Чилингаров Н.С. Шилина М.И. Ягодовская Т.В. ковба м.л.