Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2006 к.б.н. Механизмы действия оксида азота на мембраны нервных клеток

Результаты деятельности

Соавторы: Максимов Г.В., Гудилин Е.А., Байжуманов А.А., Паршина Е.Ю., Никельшпарг Э.И., Семенова А.А., Браже А.Р., Сосновцева О.В., Юсипович А.И., Рубин А.Б., Лунева О.Г., Сарычева А.С., Слатинская О.В., Бочкова Ж.В., Деев Л.И., Ризниченко Г.Ю., Абатурова А.М., Семьянов А.В., Ахалая М.Я., Берекчиян М.В., Дроздов А.А., Коваленко И.Б., Макеева Е.А., Морозова К.И., Павликов А.В., Mosekilde E., Веселова И.А., Григорьева А.В., Еремин В.В., Жигунов Д.М. Коробов М.В. Новиков С.В. Rodnenkov O.V. Гривенникова В.Г. Долгих Д.А. Еремина О.Е. Кирпичников М.П. Третьяков Ю.Д. Федотова А.А. Bryzgalova N.Y. Khabatova V. Максимов Е.Г. Силичева М.А. Тяглик А.Б. Черткова Р.В. Чурин А.А. Шарафутдинова А.М. Arsenin A.V. Chazov E. Labetskaya O.I. Morukov B.V. Postnov D.E. Sosnvtseva O.V. Verkhratsky A. Билан Д.С. Гонгальский М.Б. Иванов В.К. Кошелев В.Б. Олейников В.А. Орлов С.Н. Черкашин А.А. Шеховцова Т.Н. Abdali S. Brantseva T. Garifullin B. Kirsten T. Li L. Medyanik I.A. Moshchenko A.A. Orlov S.N. Popov A. Rodionova N.P. Shestopalova M. Treiman M. Volkov V.S. Yakubovsky D.I. Yarlykova Y.V. Zalygin A.V. Аллахвердиев Э.С. Баранчиков А.Е. Белоусов В.В. Беляева Н.Е. Булычев А.А. Бычков М.Л. Гладилин А.К. Глуханюк Е.В. Гудилина Е.А. Демидова А.Е. Дьяконова А.Н. Евлюхин А.Б. Еремина Е.А. Жгун А.А. Зарипов П.И. Зленко Д.В. Иванова А.Д. Котова Д.А. Крупенина Н.А. Ловягина Е.Р. Локтюшкин А.В. Львов Л.О. Люкманова Е.Н. Мамонов П.А. Маторин Д.Н. Нестеренко А.М. Петрушанко И.Ю. Погосян С.И. Ревин В.В. Розенкранц А.А. Семенова М.А. Сергеева Е.А. Страховская М.Г. Тимофеев К.Н. Фадюкова О.Е. Федоров В.А. Храмова Ю.В. Храмцов Ю.В. Хрущев С.С. Aronov D.А. Barshutina M. Bidylo T.I. Bochkovaa J. Bogorodsky D. Borshevsky V.I. Bozhevolnyi S.I. Bykov V.I. Celikov G.I. Claudio N. Davies L. Demidova A.E. Derinskaya E.V. Eugenia P. Faricelli B. Find N.L. Fiordoro S. Flemming D. Fu P. Ignatyev P.S. Jiang X. Kharitonenkov I.G. Kirilyuk I. Koreshkov R.N. Kozova O.V. Kuzmicheva L.V. Lauritzen M. Li Li Liu D. Liu Z. Luca B. Malyar N. Micael L. Micael L. Mikhailov I.V. Nicolini C. Nosova O. Olga Sosnovtseva M.L. PRAT C. Panova A. Pechkova E. Pestriakova M.P. Pokorny J. Ponimaskin E.G. Qian K. Rezukhina E.A. Ryazanova L.S. Ryzhykau Y. Shenkarev Z.O. Su Y. Sudoplatov M.A. Topisirovic I. Trifonova A.P. Vestergaard J. Vlasov A.V. Vlasova A.D. Yashin K.S. Yashin Y.S. Zhang J. Zhu L. Алексеева Н.В. Андреев Д.Е. Антал Т.К. Антоненко Ю.Н. Архипенко Ю.В. Багров Д.В. Беленикина Н.С. Бонарцев А.П. Бочаров Э. Брызгалова Н.Ю. Ванаг В.К. Волков А.В. Воронова Е.Н. Гаршев А.В. Гольдт А.Е. Горделий В.И. Гулак П.В. Дaнзaнoвa Т.Ю. Давлетшина Л.Н. Дорохина Н.В. Егоров А.В. Егоров С.Ю. Ефименко А.Ю. Желтиков А.М. Зиновьев Е.В. Казакова (Бриндикова) Т.А. Калинин И.А. Катруха А.Г. Катруха В.А. Катруха И.А. Кельмансон И.В. Коваленко С.С. Козьменкова А.Я. Конюхов И.В. Корватовский Б.Н. Коржевский Д.Э. Коссова Г.В. Котова Е.А. Красильников П.М. Кренделева Т.Е. Кудряшова К.С. Кузьмин В.С. Кукарских Г.П. Куклин А.И. Кутузов Н.П. Лазарева Н.М. Лебедев В.А. Левин Г.Г. Луговцов А.Е. Македонская М.И. Манухов И.В. Мартынюк Т.В. Михайлов И.В. Морозова К.И. Новиков С.А. Новоселецкая Е.С. Новоселецкий В.Н. Озрина Р.Д. Осипов В.А. Осипов С.Д. Платонов А.Г. Плешаков Г.А. Плюснина Т.Ю. Поляков А.Ю. Попов А.А. Попов А.Н. Почечуев М.С. Приезжев А.В. Раевский Р.И. Ременников С.М. Рогачев А.В. Родионова Н.Н. Родненков О.В. Савилов С.В. Сазонтова Т.Г. Семенов А.П. Сергеева А.Д. Сергеева А.Д. Серебряная Д.В. Солотёнков М.А. Степанов Е.А. Сутягина О.И. Сухарев В.Г. Сёмин Б.К. Терлова Л.Д. Тодоренко Д.А. Трофимова Л.К. Туровецкий В.Б. Тхор Е.С. Тюрина А.Ю. Устинин Д.М. Федотов А.Б. Федотов И.В. Фирсов А.М. Фурсова П.В. Хабатова В.В. Цопина А.С. Чичков Б.Н. Шайтан К.В. Шевельков А.В. Шумарина А.О. Шутова В.В. Яковлева О.В.