Образование

Результаты деятельности

Всего: 32 статьи, 1 тезисы доклада, 10 докладов на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 690, Scopus: 843

Просмотреть публикации »

Соавторы: Люкманова Е.Н., Овчинникова Т.В., Арсеньев А.С., Кирпичников М.П., Парамонов А.С., Шулепко М.А., Бычков М.Л., Tagaev A.A., Yakimenko Z.A., Balandin S.V., Balashova T.A., Nadezhdin K., Алферова В.А., Семьянов А.В., Шелепов В.В., Korshun V.A., Koshelev S., Kulbatskii D.S., Medyanik I.A., Raap J., Tyurin A.P., Verkhratsky A., Долгих Д.А., Кульбацкий Д.С., Остерман И.А., Baidakova L.K., Julia Z., Kokryakov V.N., Kravchenko T.V., Kudelina I.A. Nosova O. Yashin K.S. Азев В.Н. Баранова А.А. Бирюков М.В. Браже А.Р. Грамматикова Н.Э. Коржевский Д.Э. Лукманова Е.Р. Марданов А.В. Морозова К.И. Равин Н.В. Сутягина О.И. Терехов С.С. Чистов А.А. Чупин В.В. Шлепова О.В. Шувалов М.В. Aralov A.V. Barsukov L.I. Baru M.B. Beletskii A.B. Blommers M.J. Blommers M.J. Bregestovski P.D. Brylev V.A. Castañeda M.S. Denisov P. Filkin S.Y. Isakova E.P. Ivanov I. Kozlov S.A. Kulbatskii D.S. Kullmann D.M. Li Li Majorov K. Mardanov A.V. Mustaeva L.G. Myshkin M.Y. Nifantiev N.E. Nurmukhamedova E.K. Ojomoko L.O. Popov A. Prokhorenko I.A. Ravin N.V. Reshetnikov R.V. Ryazantsev D.Y. Schorge S. Sobol A.G. Solozhenkin O.I. Stavrakoudis A. Telezhinskaya I.N. Temirov Y.V. Thomsen M.S. Trunov K.I. Tsoulos I.G. Tsvetkov V.B. Zhmak M.N. Андреев-Андриевский А.А. Апт А.С. Бабенко В.А. Балабан П.М. Балеева Н.С. Баранов М.С. Беркут А.А. Браже Н.А. Булдакова С.Л. Бутенко И.О. Бычков М.И. Васильева Н.А. Васильева Н.А. Гладких Е.В. Донцова О.А. Егорова Е.В. Ефимова С.С. Ефременко А.В. Ефремов Р.Г. Жеребкер А.Я. Зайцева Э.Р. Зацепин Т.С. Иванов И.С. Кирпичников В.Н. Кошелев С.Г. Кравченко Т.В. Кудрявцев Д.С. Кудрякова Г.Х. Лагерева Е.А. Лазарева Н.Н. Лапчинская О.А. Локтюшов Е.В. Минеев К.С. Мирчинк Е.П. Некрасова О.В. Николаев Е.А. Остроумова О.С. Павлюков М.С. Паршина Е.Ю. Петровская Л.Е. Плотников Е.Ю. Попов А.А. Попова А.С. Рогожин Е.А. Свирщевская Е.В. Складнев Д.А. Слепова О.С. Тулина И.А. Феофанов А.В. Цетлин В.И. Чулина И.А. Шаронов Г.В. Шашков А.С. Шулепко M.A. Шулепко М.А. Шустова Е.Ю. баранова а.а. ли л.