Образование

Результаты деятельности

Всего: 5 статей, 2 НИР, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 10, Scopus: 25

Просмотреть публикации »

Соавторы: Sarana Y.V., Shelyakin P.V., Гельфанд М.С., Королева Т.В., Кречетов П.П., Леднев С.А., Семенков И.Н., Шарапова А.В., Apfelbacher C., Askarova A.E., Baimukhambetova1 D., Bairashevskaia1 A., Ballester J.L., Baziyants1 L., Berbenyuk1 A., Blyuss O., Bucher P., Buonsenso D., Comberiati P., Deunezhewa1 S., DunnGalvin A., El-Taravi Y., Fornes O., France M., Gadetskaya2 S., Garralda E., Genuneit J., Giovanni A.D., Greenhawt M., Groux R. Jan G. Khimulya G. Kirillov B.A. Kiseljow1 H. Korgunova1 M. Lidjieva1 E. Luise G. Makeev V. Markina N. Munblit D. Nichols J.D. Oliva M. Olliaro P. Peron R. Porubayeva1 E. Pushkareva A.A. Research Team Elina Abdeeva1 S.S. Samitova E. Sarukhanyan O. Scott J.W. Semple M.G. Shatrova А.N. Tutukina M. Ustyan1 V. Vorontsov I.E. Vos T. Warner J. Whitaker E. Wulff H. Yegiyan S.R. gal a.r. Алексеева Н.А. Андреева М.А. БАКИНА Л.Г. Безбабичева Т.С. Бобкова П.Н. Борзакова С.Н. Вараксина Д. Горина А.Л. Елена Б. Елисеева И.А. Иванова Я.В. Ивао О.П. Калинина М.В. Когут О.Ю. Конова И.А. Корсунский А.А. Крупина А.В. Кузнецова А.А. Кузнецова А.А. Кулаковский И.В. Мазанкова Л.Н. Мирошкина А.Е. Михалева А.Е. Новоселова Е. Османов И.М. Пензар Д.Д. Петрова П.В. Преснякова В.М. Румянцев М.А. Смоленков А.Д. Тутукина М.Н. Филиппова Ю.В. Чайка Э.В. Шишкина Н.Н.