Mazur V.M.

Mazur V.M.

Соавторы: Желтоножский В.А., Bigan Z.M., Vishnevsky I.N., Стрильчук Н.В., Bessheiko O.A., Plyujko V.A., Reshit'ko S.V., Symochko D.M., Zheltonozhskiǐ V.A., Каденко И.Н., Bezshyyko O., Davidoskaya O.I., Hoshovsky M.V. показать полностью..., Hoshovsky M.V., Kadenko I.M., Kirishchuk V.I., Lomonosov V.I., Plujko V.A., Savrasov A.M., Savrasov A.N., Simochko D.M., Simochko D.N., Sokolyuk I.V., Trifonov P.M., Trifonov P.N., Vishnevskii I.N., Vishnevsky I.M., Vyshnevskyi I.M., Yermolenko R.V., Zheltonozhskiǐ V.A., Zheltonozhskiǐ V.A.

18 статей

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 39, Scopus: 30

IstinaResearcherID (IRID): 176295870

Деятельность