Vishnevsky I.N.

Vishnevsky I.N.

Соавторы: Желтоножский В.А., Стрильчук Н.В., Drapey S.S., Mazur V.M., Саврасов А.Н., Каденко И.Н., Reshit'ko S.V., Savrasov A.N., Svyato V.P., Trishin V.V., Плюйко В.А., Babenko V.V., Kolomietz V.M. показать полностью..., Plyujko V.A., Ukhin M.A., Бесшейко О.А., Трифонов П.Н., Bessheiko O.A., Borozenets G.P., Davidovskaya O.I., Khomenkov V.P., Trifonov P.N., Zelinskyy A.G., Давидовская О.И., Желтоножская М.В., Кацубо Л.П., Кочергина Е.О., Мазур В.М., Садовников Л.В., Федоткин С.Н., Хоменков В.П., Belyavenko V.S., Bondarkov M.D., Denisov V.Y., Denisov V.Y., Fedotkin S.N., Feoktistov A.I., Gorbachenko A.N., Hoshovsky M.V., Hoshovsky M.V., Kadenko I.M., Katsubo L.P., Kochergina E.O., Kulich E.V., Pliuyko V.A., Reshit'Ko S.V., Rovenskikh E.P., Shevchenko Y.M., Zheltonozhskiy V.A., Давыдовская О.И., Кулич Е.В., Лашко Т.Н., Мазур B.М., Ровенских Е.П.

51 статья

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 24, Scopus: 27

IstinaResearcherID (IRID): 71124745

Деятельность