Образование

Результаты деятельности

Всего: 13 статей, 18 тезисов докладов, 16 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 117, Scopus: 126

Просмотреть публикации »

Соавторы: Прех Л., Шафранкова Я., Рязанцева М.О., Застенкер Г.Н., Колоскова И.В., Гаврилова Е.А., Гагуа И.Т., Гагуа Т.И., Храпченков В.В., Zastenker G.N., Будаев В.П., Рязанова Е.Е., Юрасов А.С., Агафонов Ю.Н., Бородкова Н.Л., Войта Я., Дьячков А.Л., Комарек А., Чесалин Л.С., Чугунова О.М., Cagas P., Каримов Б.Т., Марков Я.И., Рахманова Л.С., Чермак И., Pavlos G.P., Rakhmanova L.S., Ваверка И., Далин П.А., Зеленый Л.М. Петрукович А.А. Пулинец М.С. Семена Н.П. Dokukin V.S. Goncharov O. Rothkaehl H. Voita J. Балаж Я. Зелёный Л.М. Кудела К. Лейбов А.В. Назаров В.Н. Прохоренко В.И. Чернов В.В. Шевырев Н.Н. Anufreychik K. Aptekar R.L. Auster H.U. Balikhin M.A. Berghofer G. Bezrukikh V. Blecki J. Buechner B. Bąkała J. Chernysheva I.V. Chrapchenkov V.V. Chulkov I.V. Dergachev V.A. Dmitrenko V.V. Dobrovolskyi V.S. Dudnik O.V. Fomichev V.V. Frederiks D.D. Golenetskii S.V. Grachev V.M. Gribovskyi K.S. Hilchenbach M. Hruška F. Ivanov A.V. Kharton V.V. Kholodilov A.A. Klimov S.I. Konovalov A.A. Konstantinov M.S. Korepanov V. Korepanov V.E. Kotlov V. Kotov Y.D. Kotova G.A. Kovrazhkin R.A. Kowaliński Kozak L. Kozhevatov I.E. Krasnoselskikh V.V. Lavraud B. Lavrentiev E.N. Lebedev N.I. Leibov A.V. Lezhen L. Lupar E.E. Martynov M. Marussenkov A. Nemec F. Pertsov A.A. Petrenko D.V. Pitna A. Protzenko G.A. Rauch J.L. Remizov A. Reva A.A. Rubtsov I.V. Rudenchik E.A. Rybyeva N. Santoli F. Sapunova O. Savin S. Shestakov A. Shevyrev N.N. Shustov A.E. Siarkowski M. Simonov A.V. Skalsky A.A. Skorodumov D.V. Stekhanov V.N. Styazhkin V.A. Sylwester J. Szaforz Z. Trofimov Y.A. Truhlík V. Tsvetkov A.S. Tyshkevich V.G. Ulin S.E. Ulyanov A.S. Uteshev Z.M. Verigin M.I. Vlasik K.F. Yurov V.N. Zhuravlev R.N. Šafránková J. Šimůnek J. Ананенкова А.Н. Баженов А.Г. Батанов О.В. Безнос А.В. Белова И.Э. Богачёв С.А. Богомолов В.В. Вайсберг О.Л. Галкин В.И. Геворкова Е.В. Гладышев В.А. Гляненко А.С. Еселевич В.Г. Зимовец И.В. Знаткова С.С. Июдин А.Ф. Кагаш П. Кириченко А.С. Кирпичев И.П. Климов С.И. Климченко М.В. Коноплев В.В. Коротков Ф.В. Круглов Е.В. Круковская Е.В. Кузин С.В. Кузнецов В.Д. Куницын В.Е. Лакутина Е.В. Лебедев В.В. МАРЬИН Б.В. Мельник А.П. Минская Л.К. Моисеенко Д.А. Морозов О.В. Нестеров И.А. Новиков А.С. Обридко В.Н. Оседло В.И. Панасюк М.И. Пархомов В.А. Решин А.И. Рубинштейн И.А. Руденская Л.В. Ружин Ю.Я. Рыженко А.П. Рябова А.Д. Рязанова E.E. Савин С.С. Савинкин Д.в. Саррис E. Саррис Т. Свертилов С.И. Сливка М. Старостина О.А. Стргарски И. Третьяков А.Е. Тулупов В.И. Шестов С.В. Щербовский Б.Я. Эйсмонт Н.А. бенедиктов 2. лазуков в.н.