Образование

Результаты деятельности

Всего: 48 статей, 25 тезисов докладов, 22 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 115, Scopus: 108

Просмотреть публикации »

Соавторы: Рязанцева М.О., Немечек З., Прех Л., Шафранкова Я., Рахманова Л.С., Колоскова И.В., Гагуа И.Т., Гагуа Т.И., Петрукович А.А., Храпченков В.В., Гаврилова Е.А., Зеленый Л.М., Далин П.А., Чесалин Л.С., Юрасов А.С., Rakhmanova L.S., Будаев В.П., Войта Я., Кузнецов С.Н., Панасюк М.И., Рязанова Е.Е., Чугунова О.М., Агафонов Ю.Н., Бородкова Н.Л., Веселовский И.С., Дмитриев А.В., Дьячков А.Л., Ермолаев Ю.И., Знаткова С.С., Мягкова И.Н. Пулинец М.С. Юшков Б.Ю. Dalin P.A. Pavlos G.P. Richardson J.D. Yermolaev Y.I. Антонова Е.Е. Ермолаев М.Ю. Зелёный Л.М. Каримов Б.Т. Кирпичев И.П. Комарек А. Марков Я.И. Муравьева Е.А. Пархомов В.А. Ричардсон Д. Чермак И. Cagas P. Iliopoulos A.C. Karakatsanis L.P. Pavlos E.G. Xenakis M.N. Алёшин И.М. Балаж Я. Бархатов Н.А. Белов А.В. Ваверка И. Виноградов А.А. Ерошенко Е.А. Еселевич М.В. Жуков А.Н. Измоденов В.В. Ишков В.Н. Катушкина О.А. Королев А.В. Кудела К. Лейбов А.В. Лодкина И.Г. Малова Х.В. Назаров В.Н. Николаева Н.С. Попов В.Ю. Прохоренко В.И. Семена Н.П. Суворова А.В. Трубачев О.О. Хабарова О.В. Шевырев Н.Н. Яковчук О.С. Anufreychik K. Aptekar R.L. Auster H.U. Beloglazov M.I. Berghofer G. Bezrukikh V. Bogod V.M. Bąkała J. Chashei I.V. Chernysheva I.V. Chulkov I.V. Dergachev V.A. Dmitrenko V.V. Dobrovolskyi V.S. Dokukin V.S. Dudnik O.V. Dvornikov V.M. Eiges P.E. Fomichev V.V. Frederiks D.D. Golenetskii S.V. Goncharov O. Grachev V.M. Gribovskyi K.S. Hilchenbach M. Hruška F. Ivanov A.V. Kalaev O. Kharton V.V. Khisamov R.Z. Kholodilov A.A. Kirpichev I.P. Klimov S.I. Konovalov A.A. Konstantinov M.S. Korepanov V. Kotlov V. Kotov Y.D. Kotova G.A. Kovrazhkin R.A. Kowaliński Kozhevatov I.E. Krasnoselskikh V.V. Kudela K. Lakutina E. Lavraud B. Lavrentiev E.N. Lebedev N.I. Lupar E.E. Maiewski E.V. Martynov M. Marussenkov A. Novikov A.S. Paularena K. Pershakov L.A. Pertsov A.A. Petrenko D.V. Petrukovich A. Podladchikova T.V. Protzenko G.A. Remizov A. Reva A.A. Richardson J.D. Rothkaehl H. Rubtsov I.V. Rudenchik E.A. Rybyeva N. Santoli F. Savin S. Sdobnov V.E. Shestakov A. Shestov S.A. Shustov A.E. Siarkowski M. Simonov A.V. Skalsky A.A. Skorodumov D.V. Stekhanov V.N. Stepanova M.V. Styazhkin V.A. Sukhodrev N.K. Sylwester J. Szaforz Z. Trofimov Y.A. Truhlík V. Tsvetkov A.S. Tyshkevich V.G. Ulin S.E. Ulyanov A.S. Uteshev Z.M. Verigin M.I. Vlasik K.F. Yurov V.N. Zhuravlev R.N. Šafránková J. Šimůnek J. Ананенкова А.Н. Баженов А.Г. Батанов О.В. Безнос А.В. Белова И.Э. Богачёв С.А. Богомолов В.В. Вайсберг О.Л. Галкин В.И. Геворкова Е.В. Гладышев В.А. Гляненко А.С. Григоренко Е.Л. Еселевич В.Г. Зимовец И.В. Игнатьев А.П. Июдин А.Ф. Кагаш П. Кириченко А.С. Клейменова Н.Г. Климченко М.В. Козырева О.В. Коноплев В.В. Коротков Ф.В. Котельников В.С. Круглов Е.В. Круковская Е.В. Кугаенко Ю.А. Кузин С.В. Кузнецов B.Д. Кузнецов В.Д. Курт В.Г. Лазутин Л.Л. Лакутина Е.В. Лебедев В.В. МАРЬИН Б.В. Маевский Е.В. Мельник А.П. Минская Л.К. Моисеенко Д.А. Морозов О.В. Николаева Н.С. Обридко В.Н. Оседло В.И. Подладчикова Т.В. Попова Т.А. Решин А.И. Рубинштейн И.А. Руденская Л.В. Рыженко А.П. Рябова А.Д. Рязанова E.E. Савинкин Д.в. Саррис E. Саррис Т. Свертилов С.И. Сливка М. Старостина О.А. Стргарски И. Третьяков А.Е. Тулупов В.И. Чернов В.В. Черток И.М. Шестов С.В. Щербовский Б.Я. Эйгес П.Е. Эйсмонт Н.А. ЯНЧУКОВСКИЙ В.Л. Янке В.Г. бенедиктов 2. лазуков в.н.