Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1997 д.х.н. Установление механизмов гетерогенного катализа методом спектроскопии ЯМР in situ

Результаты деятельности

Соавторы: Пономарева О.А., Князева Е.Е., Колягин Ю.Г., Добрякова И.В., Коннов С.В., Смирнов А.В., Романовский Б.В., Попов А.Г., Сушкевич В.Л., Якимов А.В., Касьянов И.А., Коц П.А., Ордомский В.В., Федосов Д.А., Ющенко В.В., Атякшева Л.Ф., Бок Т.О., Шуткина О.В., Засухин Д.С., Павлов В.С., Родионова Л.И., Андриако Е.П., Шкуропатов А.В., Fajula F., Маерле А.А., Derouane E.G., Белова М.В., Воробкало В.А., Монахова Ю.В., Нестеренко С.Н. Yushchenko V.V. Гаськов А.М. Коложвари Б.А. Никифоров А.И. Овсянников Р.А. Ефимов А.В. Румянцева М.Н. Тябликов И.А. Шапошник П.А. Веннестрём П.Н. Чухрай Е.С. Клейменов А.В. Хитев Ю.П. Ivashkina O.E. Smirnov A.V. Zaikovskii V.I. Брутер Д.В. Костюков И.А. Тимошин С.Е. Толборг С. Gabelica Z. Nagy B. Каснерик В.И. Нестеренко Н.С. Чернышев В.В. Dmitruk E.V. Dumont N. Logvin L.A. Бачурина Д.О. Бородина И.Б. Герзелиев И.М. Дмитрук Е.В. Коваленко В.В. Мальцева А.А. Рамбиди И.Ф. Тарасевич Б.Н. Brunel D. Di R.F. Elizondo N.V. Ghigny F. Hunger M. Pomakhina E.B. Rebrov E.A. Taarning E. Zosimova P.A. Аранович И.Л. Артюшевский Н.А. Ведерников О.С. Назарова В.И. Рамишвили Ц.М. Солопов Б.А. Трусов Л.И. Хаджиев С.Н. Чистов Д.Л. Chiche B. Comini E. Di_Renzo F. Fernandez C. Gabelica Z. Galperin L. Kokiashvili N. Luck F. Mazin E.V. Ponzoni A. Thibault-Starzyk F. Tsitsishvili V. Weitkamp J. Zabilska A.V. Григорьев Ю.В. Егоров А.М. Иванов А.О. Кондрашов Д.В. Кузнецов А.С. Куликов Н.С. Лебедева О.В. Логвин Л.А. Мегедь Н.Ф. Носков А.С. Перейма В.Ю. Пирогов Ю.А. Родина О.В. Самсонова Ж.В. Соболев П.Д. Топчиева К.В. Чемлева Т.А. Шкирский В.В. Abdul Hamid S.B. Corma A. Dwyer D.J. Ersen O. Faglia G. Filimonov I.N. Fitch A. Ghigny F. Giordano G. Jens W. Jensen R.H. Kalistratova E.A. Kazenina A.D. Makshina E.V. Matveeva O.D. Michael H. Moldovan S. Ordomskii V.V. Pagnier T. Palagin D. Sommer L.E. Søren T. Tavolaro A. Tolborg S. Wei W. Yushenko V.V. Абрашенков П.А. Асаченко Е.В. Боргардт Н.И. Борисов Ю.А. Будуква С.В. Букина Т.В. Вдовченко Н.К. Головачев В.А. Грачев А.Л. Жмылев В.П. Жукова А.А. Зайковский В.И. Зарубин Д.Н. Иванова М.В. Иванушкин Г.Г. Калугина Е.Е. Кондрашев Д.О. Кривецкий В.В. Кузнецов Б.В. Кузнецов С.Е. Кукин В.Н. Куркин А.В. Кускова Е.Д. Лимова Т.В. Максимов А.Л. Маргулис Б.Я. Медведько А.В. Мурзин В.Ю. Никитина М.А. Паренаго О.О. Пилипенко О.С. Рамишвили Ц.М. Романов Г.В. Рощина Т.М. Рябчун Т.А. Фионов А.В. Чесноков Е.А. Швыдкий Н.В. Элисондо Н.В. Яруллин Р.С. Abd Hamid Sh Bee D. Abrashenkov P.A. Andreas B. Anshukova N.V. Aranovich I.K. Arzumanov S.S. Asachenko E.V. Blom N. Bousquet J. Christian F. Dmitruk 16 Ivanova E.V. Freude D. Gedeon A. Gilson J.P. Golovachev V.A. Gruenert W. He H. Holmgren J. J-P Gilson F.F. Kasnerik V. Kharas K.C. Khimyak Y.Z. Kocal J. Koveza V.A. Kurtsikidze G. Lambert D. Lancelot C. Lubnin E.N. Mal’tseva A.A. Marinova M. Matveeva О.D. Miroshkina V.D. Montouillout V. Nesterenko N.S. Onuchin E.D. P-E H. Panteleev M. Parmon V.N. Pasau-Claerbout N. Pasynkova E.M. Potapenko O.V. Prosvirin I.P. Rakhmanova T.A. Rusakov A.P. Sauvage E. Sinev I.M. Sinkler W. Tikhonova A.A. Tolborg S. Travert A. Vennestrøm P.N. Vennestrøm Peter N.R. Vennestrøm Peter N.R. Vennestrøm Peter N.R. Vimont A. Wang W. Yurtaeva A.S. Zabilskaya A.V. Zabil’skaya A.V. Zubavichus Y.V. Zubavichus Y.V. de_Cola P.L. van den Berg M.W. Альфонсов В.А. Амерханов М.И. Аристархов С.К. Белоусова А.Н. Бобылева М.С. Борисов Д.Н. Булыгина А.И. Булычев Б.М. Буренкова Л.Н. Виноградов Н.А. Волков Р.Л. Волков Р.Л. Воробьева Е.А. Гавричева В.С. Гехман А.Е. Головашкин А.И. Голубев И.С. Григорьева А.В. Губанов М.А. Гудилин Е.А. Гурьев Ю.В. Дасаева Г.С. Дик П.П. Доронин В.П. Забильская А.В. Зайцев В.Б. Захарова М.Н. Зенькович И.А. Ибатуллин Р.Р. Иванов А.О. Иванова М.В. Казаков М.О. Климов О.В. Князева Е.Е. Корякина Г.И. Кравченко Д.Е. Крынецкий И.Б. Кузнецов С.Н. Лапина Л.Э. Лукьянов О.В. Лунин В.В. МИРОШКИНА В.Д. Марикуца А.В. Моисеев И.И. Надеина К.А. Наширбаев А.А. Никитина М.Н. Никитина М.А. Онучин Е.Д. Панов А.В. Першин Н.А. Петров С.М. Пономарев А.Б. Рахманова Т.А. Семенов А.В. Семенов А.В. Соколова С.В. Сорокина Т.П. Степанов А.Г. Суходоев А.А. Тихонова А.А. Трегер Ю.А. Третьяков В.Ф. Третьяков Ю.Д. Туркин А.А. Тябликов О.А. Федотов В.П. Храмов Е.В. Храпов Д.В. Хусаимова Д.О. Хусаинова Э.В. Цодиков М.В. Чемлева Т.Н. Чистяков А.В. Чудакова М.В. Чухрай Е.С. Шагеев А.Ф. Шагеев М.А. Якубов М.Р. Якубсон К.И. Яськова В.Я.