Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1966 д.х.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Емец В.В., Дяткина С.Л., FRUMKIN A., Baturina O.A., Петрий О.А., Стенина Е.В., Сафонов В.А., Ivanova R.V., Gerovich V.M., Kaganovich R.I., Fedorovich V.V., Графов Б.М., Kazarinov V.E., Polyanovakaya N.S., Karpov S.I., Palm U., Свиридова Л.Н., Bagotskaya I.A., Nikolaeva-Fedorovich N.V., Salve M., Kaisheva M., Levi M.D., Chizhov A.V., Ivanov V.F., Batrakov V.V., Perchenko O.A., Rybalka L.E., Некрасов Л.Н., Afanasev B.N., Kosmodamianskaya L.V. Melekhova N.I. Pankratova I. Survila A.A. Подловченко Б.И. Ganzhina I.M. Khmelevaya L.P. Krylov V.S. Kuryakov Y.N. Protskaya E.N. Severova T.A. Джапаридзе Д.И. Andrusev M.M. Borovaya N.A. Kir'yanov V.A. Korshunov V.N. Kuznetsova L.N. Lemesheva D.G. Mambetkaziev E.A. Mikhailik Y.V. Vosekalns A.V. Тюрин В.Ю. Akhmetov N.K. Khonina V.F. LEIKIS D. Safonov N.V. Shcheglov A.V. Vaartnou M. Мельников А.А. Avilova G.I. Ermolin V.B. Ivashchenko A.A. Lerkh R. Segelman B.S. Shlepakov A.V. Vacheva V. Venkatesan V.K. Zhdanov S.I. Борзенко М.И. Джапаридзе Ш.С. Anni K. Balashov V.F. Benderskii V.A. Chagelishvili V.A. Dobrokhotova M.E. Dobrokhotova-Sterlina M.E. Dojlido J. Girlya L.N. Gorichev I.G. Grigoryev N. Gusakova O.Y. Ipatov Y.P. Ivanov V.F. Korotkov A.P. Maiorova L.F. Makhatadze S.M. Mishuk V.Y. Osipov I.V. Peshkova N.I. Petyarv E. Pirozhkov S.D. Rosolovskii V.Y. Rotenberg Z.A. Schwartz E. Shaldybaeva A. Tedoradze G.A. Tsagareli G.A. VITINS A. Vainblat T.I. Vasil'kevich N.G. Vasina S.Y. Velichko G.I. Yusupova V.A. Выходцева Л.Н. Кузнецов В.А. Николаева-Федорович Н.В. Петрий О.А. Федорович Н.В. ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х.Х. Ayupova N.K. Bakir D. Barannik M.B. Beniaminova S.M. Berezina N.P. Bezlepkina E.B. Birulya M.A. Blazhenova E.K. Boguslavskii L.I. Boitsov V.G. Borisova N.A. Chumakova L.L. Coelho V. Eletskii V.V. Elkin V.V. Fedorova A.I. Ferreira A.P. Frank E.G. Frolova N.V. Furazhkova G.A. GLADKIKH L. GRZEJDZIAK A. Golov E.F. Gracheva I.A. Gurgenidze I.A. Gyrkov T.D. KHARKATS Y. KOLOMNIKOVA E. Kagan E.S. Kameneva M.V. Khokhashvili M.N. Khokhashvili M.O. Kiseleva V. Kisova L. Klyukina L.D. Kolobaeva N.P. Kol’tsova T.N. Kononenko N.A. Kopitenko E.A. Kostova I. Kras’ko V.V. Kruglov D.I. Kul’batskaya I.V. Kuznetsov V.P. Lofa Z.A. Lykova V.N. Malagina N.V. Maznichenko E. Mazurek S. Melikgaikazyan V.I. Mishutushkina I.P. Nefedkin S.I. Nikolaeva N.V. Oskina O. Ostroukhova E.L. Petrii O.A. Petrochenko S.I. Pleskov I.V. Potekhina T.V. Povarov I.M. Rott G.M. Safonova E.A. Saraivanov G.S. Sarbash F.S. Semenova O.S. Sidnin A.I. Siegel M. Skorokhodov A.A. Sottomayor M.J. Sterlina M.E. Strode D.A. Sukhishvili S. Suranova M.A. Tenno T. Trnkova L. Vavzzicka S. Vlasova V.L. Vorobeva S.A. Vygodskaya M.Z. Väärtnǒu M. Zamyatin S.N. Zhamaletdinov A.A. Багоцкая И.А. Батраков В.В. Ботухова Г.Н. Васильев С.Ю. Вольфкович Ю.М. Воротынцев М.А. Григорьев В.Ф. Григорян С.С. Давыдов А.Д. Ермаков Ю.А. Иоселевич В.А. Казаринов В.Е. Колобов В.В. Кришталик Л.И. Леви М.Д. Мельников А.А. Пальм У. Пономарев Я.Г. Сергушин П.А. Скундин А.М. Судакова М.В. Терещенко Е.Д. Фрумкин А.Н. Чизмаджев Ю.А. Чоба М.А. Шахназаров А.А. Шевцов А.Н. Ярославов А.А.