Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2015 к.х.н. Наноструктуры с резистивным переключением на основе оксида графена

Результаты деятельности

Соавторы: Баранов А.Н., Сюй С., Panin G.N., Volkov V.S., Yangyang L., Веселова И.А., Евдокимов П.В., Галлямов М.О., Jiao X., Shizhao X., Еремина О.Е., Кирьянова А.В., Гудилин Е.А., Панин Г.Н., Arsenin A.V., Валеев Р.Г., Елисеев А.А., Иткис Д.М., Чернова Е.А., Kang T.W., Yakubovsky D.I., Новиков С.В., Петухов Д.И., Путляев В.И., Kolesov E.A., Korolik O.V., Syuy A.V., Tivanov M.S., Xiao F., Бойцова О.В. Иноземцева А.И. Канг Т.В. Кондратенко М.С. Кривченко В.А. Лукашин А.В. Никифоров А.А. Самоделова М.В. Шеховцова Т.Н. Яренков Н.Р. Яшина Л.В. Celikov G.I. Cho H.D. Chongxiao C. Hoak D. JIA-LIN W. Kang T.W. Tatmyshevskiy M.K. Usachov D. Vyshnevyy A.A. Wang Y. Анучин Н.М. Берекчиян М.В. Броцман В.А. Гаврилов А.И. Гурьянов К.Е. Ермолаев Г.А. Зверева М.Э. Зимбовский Д.С. Зуев Д.М. Катаев Э.Ю. Климашина Е.С. Кононенко О.В. Милькин П.А. Напольский Ф.С. Плетнев И.В. Ржевская А.В. Стрелецкий О.А. Тихонов А.А. Тихонова С.А. Третьяков Ю.Д. Чумаков А.П. Чурагулов Б.Р. Шведене Н.В. Aleksandar M. Alexei B. Amati M. Ban J. Bikbaeva G.I. Brzhezinskaya M.M. Denis V. Ferree M.V. Gregoratti L. Guo Q. Han Y. He C. Ilanchezhiyan P. Jang‐Yeon H. Jiang H. Jiang H. Jiangxuan S. Jiao X. Klishin Y.A. Knop-Gericke A. Kolesnikov I.E. Koveshnikov S. Kruglov I.A. Lee S.W. Lee Y.М. Li B. Li T. Liu Y. Manshina A.A. Masic A. Matic A. Mazitov A.B. Mironov M.S. Mishra P. Mohamed A. Panova D.A. Roh S. Roshchupkin D.V. Sadd M. Sezen H. Sixing X. Solovey V.R. Song J. Song Z. Velasco Vélez J.J. Velasco-Velez J. Vyalikh D.V. Wang H. Wang W. Wang X. Xie K. Xiong S. Yang‐Kook S. Zelenetskaya A.S. Zhongxiao S. Zhu Y. Бобров В.Л. Ван Ч.Л. Вацадзе С.З. Визгалов В.А. Волков В.В. Грабовенко Ф.И. Дорофеев С.Г. Дорохина Н.В. Егорова Б.В. Елисеев А.А. Еремин Д.Б. Еремина Е.А. Жданов Г.А. Завидовский И.А. Завьялова Е.Г. Захарченко Т.К. Зеленецкая А.С. Коновалов О.В. Корепанов В.И. Лебедев В.А. Лемеш И.А. Манкевич А.С. Маркеев А.М. Медведько А.В. Мележенко Д.Е. Миронович К.В. Митюшев Н.Д. Напольский К.С. Орлов Н.К. Орлов Н.К. Писарев Э.К. Рокосовина В.В. Романов Р.Р. Романчук А.Ю. Росляков И.В. Рыженкова С.Ю. Садилов И.С. Семелин А.Е. Сиротина А.П. Смирнов Е.А. Соколов П.С. Фролов А.С. Целиков Г.И. Чигарева( Жаворонкова) И.А. Шаталова Т.Б. корнеев с.в.