Migulina I.I.

Migulina I.I.

Соавторы: Litvinenko A.G., Rukoyatkin P.A., Zolin L.S., Arkhipov V.V., Azhgirey L.S., Bondarev V.K., Ehara M., Filipov G., Fimushkin V.V., Fukui S., Horikawa N., Iwata T., Kageya T. показать полностью..., Kashirin V.A., Kawano M., Khrenov A.N., Kirillov A.D., Kolesnikov V.I., Ladygin V.P., Matsuda T., Osada E., Penev V.N., Reznikov S.G., Semenova I.A., Stoletov G.D., Strunov L.N., Takabayashi N., Zaporozhets S.A., Zhmyrov V.N., Афанасьев С.В., Исупов А.Ю., Юдин Н.П., Aksinenko V.D., Borzunov Y.T., Chumakov V.F., Faessler M., Kamys B., Kobushkin A.P., Lukstins J., Maeda Y., Maksimchuk A.I., Muramatsu N., Nakano T., Ostrovsky I.V., Parfenov A.N., Rabtsun S.V., Ramzhin V.N., Rapatsky V.L., Shutova N.A., Smyrski J., Sumihama M., Tereschenko V.V., Wakai A., Yosoi M., Баскаков А.Н., Бородина С.И., Перепёлкин Е.Е., Пляшкевич С.Н., Попов В.А., Российская Н.С., Салмин Р.А., Сапожников М.Г., Строковский Е.А., Ченцов Ю.С., Юдин И.П.

3 статьи

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 39, Scopus: 30

IstinaResearcherID (IRID): 4712055

Деятельность