Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1999 д.ф.-м.н. Эффекты самоорганизации в полимерных гелях
  • 1985 к.х.н. Влияние комплексообразования на реакционную способность полиэтиленгликоля

Результаты деятельности

Соавторы: Шибаев А.В., Молчанов В.С., Хохлов А.Р., Куклин А.И., Квятковский А.Л., Барабанова А.И., Орехов А.С., Муравлев Д.А., Оспенников А.С., Стародубцев С.Г., Korchagina E.V., Kuklin A.I., Макарова А.Л., Митюк Д.Ю., Аскадский А.А., Авдеев М.М., Плетнева В.А., Рогачев А.В., Архарова Н.А., Афанасьев Е.С., Благодатских И.В., Шишханова К.Б., Sitnikova N.L., Чурочкина Н.А., Смирнова М.Е., Глухова С.А., Корнилаева Г.В., Макаров А.В., Karybiants N.S., Zaroslov Y.D. Абрамчук С.С. Iliopoulos I. Larichev V.F. Pryakhina T.A. Абрашитова К.А. Кессель Д.Э. Локшин Б.В. Плетнева В.А. Разумовская И.В. Сидякина Л.В. Тургиев А.С. Швец П.В. Artikulnyi O.P. Kamyshinsky R.A. Smirnov V.A. Васильева О.В. Гаврилова Н.Д. Карамов Э.В. Малышкина И.А. Матвеев В.В. Панова И.Г. Пряхина Т.А. Харитонова Е.П. Чалых А.Е. Шашкина Ю.А. Ярославов А.А. Andreeva A.S. Буяновская А.Г. Василевская В.В. Волков Е.В. Выгодский Я.С. Галлямов М.О. Гервиц Л.Л. Горшкова Ю.Е. Гуляев М.В. Дороганов А.П. Евдокимов П.В. Ефремова М.А. Кабаева Н.М. Крамаренко Е.Ю. Ларин Д.Е. Махаева Е.Е. Новоселецкая Е.С. Путляев В.И. Шипунов Г.А. Chesnokov Y.M. Elena D. Karamov E.V. Kosiachkin Y.N. Kuchanov S.I. Kushchev P.O. Rinaudo M. Shashkina J.A. Sukhadolski G.A. Topchieva I.N. Vasiliev A.L. Wegner G. Анисимов Н.В. Бедин С.А. Бычко К.А. Гаврилов А.А. Гумеров Р.А. Дворяк С.В. Дубров В.Э. Емельяненко А.В. Ефименко А.Ю. Завин Б.Г. Ильясов Л.О. Калинин П.В. Ковалев Ю.В. Маслаков К.И. Пирогов Ю.А. Ростовцев А.В. Ситникова Н.Л. Степанова Т.П. Тихонов В.Е. Шаталина Е.И. Щербаков И.М. Audebert R. Chesnokov Y.M. Gordeliy V.I. Gorshkova E.N. Hourdet D. Iliopoulos I. Islamov A.K. Ivankov O.I. Klepikov I.A. Lifeng F. Matsarskaia O. Pieper T.G. Sheiko S.S. Skoy V.V. Svetlichnyi V.M. Андреева А.С. Аржаков М.С. Аржакова О.В. Бадамшина Э.Р. Башкирцева Н.Ю. Безродных Е.А. Брюзгин Е.В. Быстрова А.В. Ваганов Г.В. Васильев В.Г. Вдовиченко А.Ю. Голенева Л.М. Гумилева Л.В. Диденко А.Л. Дияров И.Н. Зефиров В.В. Исламов А.X. Карибьянц Н.С. Карпов С.В. Киселева Т.Ю. Киселёва А.К. Китаева Д.Х. Кокшайский А.И. Комаров П.В. Коробов А.И. Курочкин С.А. Ларин С.В. Ларионов Д.С. Лопатин С.А. Миленин С.А. Музафаров А.М. Новиков В.В. Осипцов А.А. Панарин Е.Ф. Папугаева А.В. Потемкин И.И. Роговина Л.З. Седуш Н.Г. Серенко О.А. Тамм М.В. Успенский С.А. Филиппов Я.Ю. Филиппова Ю.А. Хао У. Черкаев Г.В. Швецов С.А. Шевнин П.Л. Эльманович И.В. Юдин В.E. Якиманский А.В. чвалун с.н. Agmo H.V. Akitaya T. Babak V.G. Bizhetskiy A.S. Chennevière A. Chtcheglova L.A. DUAN L. Desbrières J. Edwards K. Ericsson J. FU L. Fomenkov A.I. Fytas G. Gao G.F. Garnier G.M. Hadjichristidis N. Kabanov V.A. Karlsson G. Kazantseva V.V. Khudoleeva E.S. Korchagina E. Kovtunenko B.I. Kulikov S.N. Kuzaev A.I. Lachashvili A.R. Le_Thi M.T. Liu W.J. Liu W.J. Miquelard-Garnier G. Miquelard-Garnier G. Mituyk D.Y. Molchanov V. Mullagaliev I.R. Obolonkova E.S. Patsaev D.V. Pitsikalis M. Rogovina Roland S. Roland S. Rulkens R. Safonova E.A. Sharma H. Skirda V.D. Sollogoub C. Sorina P.O. Souza T.M. Victorov A.I. Vikhrov A.A. Volkov E.V. Yang Y.C. Zeldovich K.B. Zhigis L.S. chen z. Абрашитова Н.А. Авдонин В.В. Алиев Т.М. Андрианова А.В. Арапов К.А. Артикульный А.П. Аскадский A. Барабанова А.В. Баранов А.Н. Бижецкий А.С. Борисова Т.А. Брейгина М.А. Булавин Л.А. Васильев А.Л. Генералова А.Н. Гомзяк В.И. Горшкова Ю.В. Демидович Г.Б. Дормидонтова Е.Е. Езерницкая М.Г. Зарослов Ю.Д. Зубов В.П. Иванов В.А. Иванова А.А. Иконников Н.С. Илиополус И. Исламов А.Х. Каграманов Н.Д. Казанцева В.В. Каранди И.В. Кеймах М.Д. Кожунова Е.Ю. Козлов С.В. Кондращенко В.И. Корчагина Е.В. Косячкин Е.Н. Кузнецова Е.Н. Куликов С.В. Куликова Н.А. Миклард-Гарнье Г. Мысова Н.Е. Николаева А.А. Новиков И.В. Оспенников A.C. Падерин Г.В. Панкратов Д.А. Панов Д.В. Пашков К.В. Перминова И.В. Перфильев Ю.Д. Петренко В. Пигалёва М.А. Пирогов Ю.Ф. Просвирнин Д.В. Пряхина Т.А. Ролан С. Руденко О.В. Рудяк В.Ю. Румянцев А.М. Сайфутдинов Э.Ф. Сергеев А.М. Сергеев А.В. Серхачева Н.С. Соллогуб К. Соркина Т.А. Соуза Т.М. Соуза Т.М. Сухадольский Г.А. Торочешников В.Н. Тропин Т.В. Труль А.А. Файзуллин И.Г. Хохлов Д.Р. Худолеева Е.С. Царенко А.А. Чертович А.В. Швец П.В. Шель Е.В. Ямсков И.А.