Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1997 к.х.н. Направленный синтез новых фаз Силлена с нецентросимметричной структурой

Результаты деятельности

Соавторы: Долгих В.А., Васильев А.Н., Кузнецова Е.С., Захаров К.В., Оленев А.В., Lightfoot P., Маркина М.М., Волкова О.С., Козлякова Е.С., Чаркин Д.О., Popovkin B.A., Зверева Е.А., Муртазоев А.Ф., Klimin S.A., Моськин А.В., Ахроров А.Ю., Лысенко К.А., Стефанович С.Ю., Oppermann H., Schmidt P., Ардашникова Е.И., Downie L.J., Akselrud L.G., Kusainova A.M., Астахов Н.В., Денисова К.Н., Кузнецов А.Н., Пчелкина З.В., Соболев А.В., Dityatiev O.A. Klingeler R. Lemmens P. Pchelkina Z.V. Quoc H.D. Spachmann S. Tang C.C. Whangbo M. Васильчикова Т.М. Егорова Б.В. Овченков Е.А. Панин Р.В. Пресняков И.А. Badiur R. Black C. Cameron B. ElGhandour A. Gapontsev V.V. Glazkov V. Gnezdilov V. Huong D.Q. Hyun-Joo K. Iqbal A. Janson O. Kashchenko M.A. Kholodkovskaya L.N. Kurnosov V.S. Nikiforov G.B. Pashkevich Y.G. Plachinda P.A. Rahaman B. Ruck M. Shabalin D.G. Strelsov S.V. Wulferding D. Абакумов А.М. Аксенов С.М. Асландукова (Акуленко) А.А. Блэк К. Гаршев А.В. Дорофеев С.Г. Истомин С.Я. Лайтфут Ф. Максимова (Реукова) О.В. Пашков Г.А. Ульянова Е.А. Щетинин И.В. Ahmed M.A. Aldous D.W. Alexander A T. Avdeev M. Badrtdinov D.I. Batunin K.A. Chung S. Demianets L.N. Dickinson C. Gajtko O.M. Goff R.J. Gorbunov D.I. Helge R. Hervoches C.H. Ibragimov S.A. Iqbal A. Johnston K.E. Klimin A. Knight K.S. Kockelmann W. Koo H.J. Latushka S.I. Lebed J.B. Mahenthirarajah T. Mazaev L.S. Menzel D. Merlino S. Moskvin D.N. Nawa K. Oleg J. Oleneva O.S. Osipova E.S. Poelman D. Prots Y. Rebrov Y.V. Rosner H. Sabine Z. Saha-Dasgupta T. Saha-Dasgupta T. Saha-Dasgupta T. Saha-Dasgupta T. Sato T.J. Seung H.C. Shagiakhmetov R.R. Shamova I.K. Silich K.A. Skourski Y. Smet P.F. Smirnov A.I. Stefan G. Stishov S.M. Tarasov I.V. Thomas S. Tsirlin A.A. Uhlarz M. Ul'yanova E.A. Weil M. Wuzong Z. Zagudailova M.B. Zhang M. Zhang-Presse M. Zhuravlev O.V. Zolotova K.N. de Vries M.A. van Tendeloo G. Бердоносов С.С. Васильев А.Н. Васильев А.Л. Верченко В.Ю. Волкова О.С. Гейдорф М.Ю. Гудованный А.О. Данилович И.Л. Дейнеко Д.В. Джеваков П.Б. Долгушин Ф.М. Дунаев С.Ф. Елисеев А.А. Зломанов В.П. Знаменков К.О. Кирсанова М.А. Клингелер Р. Королёв В.В. Кривовичев С.В. Лазоряк Б.И. Любочко Н.А. Мазуренко В. Морозов О.С. Нелюбина Ю.В. Никифоров И.В. Новацкая М.К. Новикова Н.Н. Петрова А.Е. Притужалов В.А. Прядун В.В. Скловский Д.Е. Соболева Я.С. Спасский Д.А. Стратан М.И. Стрельцов С.В. Тафеенко В.А. Харитонов И.Д. Цирлин А.А. Шапкин А.А. Юмашев О.Б. Яценко И.В.