Область научных интересов

Образование

  • 2017 д.г.-м.н. СТРОЕНИЕ БАЖЕНОВСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВА ПРОГНОЗА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ НЕФТЕПРОДУКТИВНОСТИ
  • 2001 к.т.н. Методика определения минерально-компонентного состава терригенных пород в разрезах нефтегазовых скважин по данным комплекса ГИС, включающего спектрометрический ГК

Результаты деятельности

Соавторы: Калмыков А.Г., Балушкина Н.С., Коробова Н.И., Ступакова А.В., Козлова Е.В., Белохин В.С., Бычков А.Ю., Иванова Д.А., Суслова А.А., Корост Д.В., Пронина Н.В., Хамидуллин Р.А., Латыпова М.Р., Сауткин Р.С., Тихонова М.С., Хотылев O.B., Фадеева Н.П., Фомина М.М., Исакова Т.Г., Коточкова Ю.А., Гатовский Ю.А., Мальцева (Юрченко) А.Ю., Большакова М.А., Бугаев И.А., Мануилова Е.А., Чуркина В.В., Шарданова Т.А., Дьяконова Т.Ф., Карпова Е.В., Савостин Г.Г. Видищева О.Н. Гафурова (Гилязетдинова) Д.Р. Топчий М.С. Карпов Ю.А. Мифтахова А.А. Петракова Н.Н. Завьялова А.П. Чупахина В.В. Краснова Е.А. Макарова О.М. Спасенных М.Ю. Билибин С.И. Богданович Н.Н. Гилаев Р.М. Егорова А.Д. Копаевич Л.Ф. Полудеткина Е.Н. Санникова И.А. Габдуллин Р.Р. Меренкова С.И. Мордасова А.В. Фокин П.А. Хотылев А.О. Борисов Р.С. Ганичев Д.И. Гусев А.В. Марунова Д.А. Барабошкин Е.Ю. Вайтехович А.П. Заграновская Д.Е. Карнюшина Е.Е. Прокофьев В.Ю. Федяевский А.Г. Хотылев О.В. Юканова Е.А. Littke R. Shadchnev N. Бакай А.И. Богомолов А.Х. Волконская А.Л. Гаврилова Е.В. Григоренко Т.В. КИРЮХИНА Т.А. Карпушин М.Ю. Керусов И.Н. Конюхов А.И. Костышина М.О. Майоров А.А. Пузик А.Ю. Ревва М.Ю. Успенская Л.А. Юсупов Я.И. BANIASAD A. Belenkaya I. Gabova A.V. Бабина Е.О. Бадьянова И.В. Бакеев Н.Ф. Богатырева И.Я. Бугрова Э.М. Валова В.Н. Гумеров А.Р. Казымов К.П. Калмыков Д. Карпов И.А. Колесникова Т.О. Коротков К.В. Костенко О.В. Крылов О.В. Кувинов И.В. Левкина В.В. Мальцев В.В. Махнутина М.Л. Митронов Д.В. Мозговой А.С. Радченко К.А. Романенко С.А. Ромушкевич Р.А. Рослякова А.С. Соклаков И.Б. Стенников А.В. Теленков В.М. Хомяк А.Н. Шишков В.А. Soklakov I.B. Алексеев А.С. Алешин А.П. Асташкин Д.А. Афанасьев И.С. Бачин С.И. Бирун Е.М. Блинова В.Н. Булычев А.А. Буткеев А.С. Вишневская В.С. Вишневская В.С. Волянская В.В. Глебочева Н.К. Ершов А.В. Заглядин Я.А. Иванов М.К. Иванов М.К. Калабин В.В. Козлова Е.В. Колесниченко К.В. Корост С.Р. Кристя Е.Е. Крупская В.В. Лыгина Е.А. Малышев Н.А. Малышева Е.О. Маннанова М.Р. Манько И.Э. Минибаева Л.Р. Митюрев Н.А. Мухаметдинова А.З. Никишин А.М. Оксенойд Е.Е. Панченко И.В. Пичкур Е.Б. Попов Е.Ю. Попов М.Г. Попов Ю.А. Попова Ю.А. Решетов Е.В. Соболева Е.В. Солдатова А.И. Соловьева Н.А. Спасеных М.Ю. Старцев А.А. Тарнопольская М.Е. Топунова Г.Г. Третьякова И.О. Хмелевской В.К. Хромова Е.В. Чехонин Е.М. Широян М.М. Яблоновский Б.И. Andreyev B. Badianova I.V. Bata L. Belomestnykh A.A. Burnaz L. Burnaz L. Eder V. Ershova V.B. Grohmann S. Ivanova A.G. Kazymov K.P. Korolkov V. Mallants D. Mazzini A. Mikhutkin A.A. Ovcharenko Y.V. Pleshakov A.M. Presniakov M.Y. Puzik A.Y. Puzyr A.P. Shashel V.A. Strel’tsov E.D. Volkova M.A. Yampolskaya E.N. Zamiraylova A. Акопян Г.А. Алехин А.А. Андреев Б. Антонов А.П. Ахманов Г.Г. БУГАЁВ И.А. Бакай Е.К. Барабошкин Е.Е. Баюк И.О. Белов Н.В. Беломестных А.А. Березина И.А. Беселева Е.В. Близнюков В.Ю. Борисова М.С. Бронскова Е.И. Бумагина В.А. Бурлин Ю.К. Былевский А.Г. Валова Л.Н. Васильев А.Л. Васильев Р.В. Величко М.А. Вилесов А.П. Волкова М.А. Волкова М.А. Волкова М.М. Воронин М.Е. Воропаев А.В. Выговский С.А. Галушкин Ю.И. Герке К.М. Гималтдинова А.Ф. Гоев А.Ю. Грачев Н.Е. Дмитриев А.В. Дорофеев Н.М. Дручин В.С. Жаров А.Э. Жемчугова В.А. Зайцев В.А. Закревский К.Е. Исаева А.В. Исмаилова Л.С. Калмыков Д.Г. Карнаухов С.М. Карпов Ю.А. Карпова Е.С. Карсанина М.В. Кашина Н.Л. Кляжников Д.В. Книппер А.А. Кожевникова Н.В. Козаков С.В. Козлова В.А. Козлова Е.В. Коркоц Ф.В. Коротеев Д.А. Коротков К.В. Коротков С.Б. Косоруков В.Л. Краснова М.А. Лужбина М.С. Майкова Е.И. Макарова Е.Ю. Мамяшев Т.В. Митрофанова Н.О. Михальцева И.В. Михеев И.В. Морозов Н.В. Москаленко Н.Ю. Натитник И.М. Натитник И.М. Новиков Е.В. Носкова А.В. Овчаренко И.Е. Орлов Д.М. Осадчий В.О. Осипов С.В. Панина Л.В. Патонин А.В. Персидская А.С. Плынин В.В. Поляков А.А. Поляков В.Б. Полякова В. Пономарев А.В. Попов Ю.А. Попова Н.В. Реуцкая И.О. Рязанова Т.А. Савченко Д.В. Савченко С.И. Сенин Д.С. Сенин Р.А. Сигачева Л.Ю. Силкина Е.Ф. Стафеев А.Н. Такахата Н. Талдыкин С.А. Тимошенко О.М. Тихонова Ю. Тихоцкий С.А. Тюрина Н.А. Фокин И.В. Фомина М.А. Фомкин А.В. Хомячкова И.О. Хубанов В.Б. Худолей А.К. Цельмович В.А. Червяковская М.В. Черемисин А.Н. Чертина К.Н. Шевчук (Курдина) Н.С. Шелков Е.С. Шереметьева Е.В. Шурекова О.В. Щадчнев Н.А. Щепелев Ф.С. Ювченко Е.В. Ямпольская Е.Н. Япаскурт В.О. поляков а.а.