Sushenok Euvgenii Olegovich

Sushenok Euvgenii Olegovich

Соавторы: Avrorin A.V., Aynutdinov V.M., Baier S., Bannasch R., Belolaptikov I.A., Brudanin V.B., Domogatsky G.V., Dzhilkibaev J.M., Fajs L., Fialkovskii S.V., Gafarov A.R., Golubkov K., Kebkal K.G. показать полностью..., Kebkal O.G., Konischev K., Koshechkin A.P., Kozhin V.S., Kulepov V.F., Pliskovskii E.N., Rastislav V., Rjabov E.V., Rushai V.D., Shelepov M.D., Simkovic F., Sorokovikov M.N., Stekl I., Tabolenko V., Tarashanski B.A., Аврорин А.Д., Буднев Н.М., Вахиб М.А., Горшков Н.А., Дорошенко А.В., Дьячок А.Н., Ивано Ю.В., Коробченко А.В., Круглов Д.Ю., Крюков Г.В., Миргазов Р.Р., Мишенин М.В., Панфилов А.И., Розанов М.Н., Скурихин А.В., Соловьев А.О., Суворова О.А., Храмов Е.В.

1 статья

IstinaResearcherID (IRID): 383820220

Деятельность