Образование

Результаты деятельности

Всего: 40 статей, 1 книга.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 724, Scopus: 981

Просмотреть публикации »

Соавторы: Евстигнеев М.П., Ritter U., Prylutska S.V., Scharff P., Бучельников А.С., Cherepanov V.V., Kostjukov V.V., Кизима О.А., Piosik J., Ritter U., Булавин Л.А., Prylutska S., Woziwodzka A., Davidenko N.A., Epple M., Panchuk R.R., Rybalchenko V., Skivka L.M., Wyrzykowski D., Воронин Д.П., Khrapatiy S.V., Matyshevska O., Matyshevska O., Mosunov A.A., Naumovets A.G., Stoika R.S., Berger W., Bogutska K., Borowik A., Drobot L. Frohme M. Frohme M. Gołuński G. Grebinyk A. Grebinyk A. Grebinyk S. Grebinyk S. Horak I. Kostjukov V.V. Krupskaya T.V. Krysiuk I. Kumeda M.O. Litsis O.O. Lynchak O.V. Parkinson J.A. Pashkova I.S. Senenko A. Skorokhyd N.R. Sokolova V. Sukhodub L.B. Tverdokhleb N. Суходуб Л.Ф. Afanasieva K. Belous L.F. Bilobrov V. Cherkashina O.V. Chumak V.V. Dandekar T. Dandekar T. Deryabina T.A. Didenko G.V. Dmitry S. Dovbeshko G.I. Franskevych D. Garamus V.M. Golunski G. Gołuński G. Grynyuk I. Harahuts Y. Heffeter P. Hrabovsky O. Hurmach V. Ivankov O.I. Kawelski Ł. Kaźmierkiewicz R. Kaźmierkiewicz R. Kutsevol N. Kyzyma O.A. Lantushenko A.O. Laponogov I. Lehka L.V. Luhovskyi S. Malyshenko A. Marchenko O.A. Matvienko T. Mykhina Y.V. Osetskyi V. Patel D. Peidys D.A. Politenkova S. Poluyan N.A. Potebnya G.P. Pronozin A. Remeniak O.V. Ritter U. Rohr J. Rubin Y.V. Rumiantsev D. Salo V.A. Schindler U. Schur D. Senenko A.I. Shamray E.A. Shckorbatov Y.G. Sivolob A. Skamrova G.B. Skaterna T. Skorkina M.Y. Sladkova E.A. Slobodyanik N. Stoika R. Strutynska N. Styopkin V.I. Sun Y. Tsapko M.D. Turov V.V. Tverdokhleb N.M. Volodymyr C. Vovchenko L. Zabolotnyi M.A. Боровик А.С. Евстигнеев В.П. Кострюков А.Г. Пашкова А.В. Погорелов М.В. Слободяник М.С. Ящук В.А.