Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2017 стажировка International Society of Political Psychology (Великобритания)
  • 2014 стажировка Университет Оснабрюка (Германия)
  • 2009 стажировка Университет Канзаса (США)
  • 1995 к.псх.н. Психосемантический анализ политического сознания

Результаты деятельности

Соавторы: Петренко В.Ф., Первичко Е.И., Конюховская Ю.Е., Степанова О.Б., Войскунский А.Е., Дорохов Е.А., Галасюк И.Н., Менчук Т.И., Рассказова Е.И., Низовских Н.А., Бабаева Ю.Д., Львова Е.Н., Шлягина Е.И., Шишкова И.М., Горбунова А.И., Данилова А.Г., Шестова М.А., Kuhl J., Аветисова А.А., Бачкала А.П., Гладких Н.Ю., Горелов Н.Е., Егорова М.С., Ениколопов С.Н., Леонтьев Д.А., Мирсаидов М.М., Паршикова О.В., Сорокина В.В., Ясная В.А., Иргашев Н.Р. Исакова М.А. Кучеренко В.В. Плужников И.В. Яголковский С.Р. Shinina T.V. Арестова О.Н. Евдокименко А.С. Нуркова В.В. Перпер А.М. Россохин А.В. Шелина С.Л. Эркинова М. Бондаренко А.С. Ван Ш.Л. Васюкова Е.Е. Воронов А.Я. Дровосеков С.Э. Иванова Е.М. Карицкий И.Н. Осин Е.Н. Падун М. Паповян М.И. Соколова Е.Т. Цой С.В. Цукерман Г.А. Черткова Ю.Д. Чистопольская К.А. Чукарин Б.А. Alex L.P. Anagnostopoulos F. Baltin A. Blachnio A. Boniwell I. Boyd J.N. Bunjevac T. Carmi N. Chorfi M.S. Djarallah S. Fieulaine N. Gamboa V. Goroshit M. Kairys A. Kazén M. Klicperova-Baker M. Liniauskaite A. Milfont T.L. Ochi K. Pediaditakis D. Przepiorka A. Punek J. Sato K. Seema R. Shimojima Y. Sircova A. Tulinov N. Vrlec A. Wang S. Wiberg B. Zimbardo P.G. Актамов Ш.Т. Бердников К.В. Ван Л. Васильев И.А. Верещагин Н.К. Дубов И. Ершова Р.В. Исакова Р.В. Мешкова Т.А. Можаровский И.Л. Мунгиева Ф. Нохрина А.А. Озоль С.Н. Плотникова А.В. Ржанова И.Е. Рустам-Заде Н.М. Сабадош П.А. Семенова Н.К. Семикин Г.И. Супрун А.П. Тхостов А.Ш. Чижова А.Р. Чубина С. Шинина Т.В. Шишкова И.М. Abdullaeva L. Apostolidis T. Avetisova A. BONDAREVA M.A. Bob L. Bodrova E. Bokulic M. Bokulić M. Bondarenko A. Brosschot J. Carelli M.G. Corral-Verdugo V. Corral-Verdugo V. Deyneka O. Do Rego L.U. Do Rego L.U. Dávila M.C. Elizaveta P. Emelyanova I. Erdyneeva K.G. Gies D. Griva F. Griva G.I. Gummatova F.E. Jie Z. Jovanovic G. Juldasheva M. Kiselev S. Kislali-Erginbilgic A. Kislali-Erginbilgic A. Koole S. Košťál J. Košťál J. Lasauskaite R. Lebedenko D. Leong D.J. Lvov A.N. Mansor A.T. Matic J. Matić J. Mirsaidov M. Morales J. Murelli M. Nedeljkovic J. Nedeljković J. Nepryakho T.R. Nikitina E.A. Ortuño V.E. Ortuño V.E. Pieri M. Quirin M. ROMANENKO Rawski T. Ritz-Shulte G. Rogozhkina I. Romanko I. Samuilova I. Savotin E. Shanchuan D. Sharafutdinova M. Silvestrini N. Steca P. Stieger S. Suprun А.P. Tikhobrazova Z. Tomaš T. Utyasheva E. Utyasheva E.4. Van De Vijver F.J. Van De Vijver F.J. Varga A. Vtyurina T. Wojdylo K. Wróbel M. Yanzheng L. Zhevrowsky A. Абдуллаева Л.Ш. Айламазьян А.М. Акимова А. Акимова А.А. Александрова Л.А. Александрова Р. Александрова Р.В. Аль-Батал Т.М. Ан И. Арсенина В.П. Бабина Ю.В. Баркова Г.П. Батурин Н.А. Бичев Е.П. Блинников Г.Б. Блинникова С.Л. Варга А.Я. Варга А.Я. Во К.Л. Вучетич Е.В. Высоцкая Е.В. Гамбарян М.П. Гарусова К.Д. Гордеева О.В. Горловецкая Д.Д. Гурвич Т.Л. Дедюкина Е.А. Дещенко Е.В. Димура И.Н. Докучаев А.В. Жебровский А.В. Завадский Б. Зайцев А.С. Зак А.З. Зелянин А.С. Зизганова Г.А. Злобина А. Зурабова Э.Р. Измагурова В.Л. Каипбергенова Х.Б. Каменев И.И. Каменев И.И. Карицктй И.Н. Карпухина А.И. Каткова А.М. Ким Д. Кифак Л.С. Кобанов В.В. Кожевникова О.В. Коротченко Е.А. Костенко В.Ю. Костромина С.Н. Кошелева Н.В. Кравцов Г.Г. Кудрявцев В.Т. Кукаркин Б.А. Куприянов Е.А. Курцер И.В. Кутдусова К.А. Ле-Ван Т.Н. Лебеденко Д.Н. Леонов С.В. Ли Ю.В. Логинов В.В. Лурье Е.В. Магомед-Эминов М.Ш. Мажидова М. Масленников П.Ю. Мешкова Н.Н. Мешкова Т.А. Миров Ю.А. Миченко А.В. Морозова О.В. Науменко А.С. Нелюбина А.С. Никитина Е.С. Николаев Е.Л. Николаев Е.А. Николаева Н.О. Обухова О.Л. Орел Е.А. Пак П.В. Парфенов Е.А. Петровский В.А. Полетаева Ю.C. Попов А.Ю. Потапкин А.А. Рамайя З.Г. Романов Д.В. Рубцова О.В. Рыжов А.Л. Саломатова О.В. Сафонова М.Г. Свечникова Е.Г. Свечникова Н.С. Свечникова Т.Г. Семенов А.Д. Семенова Е.Р. Сенина Е.В. Симоненко С.И. Синицына Ю.Д. Староверов В.М. Стреляу Я. Тимофеев И.В. Тимофеев И.В. Тихомандрицкая О.А. Токарская Л.В. Трифонова Е.В. Тюлькин М.С. Улановская И.М. Федорович Е.Ю. Хайдарова Д. Халикова А.Б. Халилова Г.С. Ходжаева С. Хохлова Е.М. Чудинова Е.В. Шапкин С.А. Шведовская А.А. Шевчук И.В. Шелыгин К.В. Шмелев А.Г. Эльконинова Л.И. Эрдынеева К.Г. Юдина Е.Г. Юлдашева М.И. Юркевич Е.В. Якшина А.Н. Янишевская М.А.