Образование

Результаты деятельности

Всего: 10 статей, 1 тезисы доклада.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 191, Scopus: 226

Просмотреть публикации »

Соавторы: Wang S., Feng C., Miao X., Zehong L., Zhang W., Zhong L., Жэнь Я., Buiguest B., Campos P.F., Ch-H H., Chen M., Cheng X., Danyang G., Drautz D.I., Ericson P.G., Ferber R., Fredrikson K.M., GILBERT M., Georgy S., Harkins T.T., Ho S., Huixia F., Iacumin P., Irzyk G.P., Jeon S., Knight J.R., Lesk A., Lu X., Luo Q., Maslova (Poplavskaya) N.S. Miller W. Nowak-Kemp M. Packard M. Perbost C.S. Ratan A. Rendulik S. Schuster S.C. Sheftel B. Sheridan P. Shidlovskiy F. Stwalley W.C. Tamanis M. Tikhonov A. Tingna S. Tomsho L.P. Wang H. Willerslev E. X A. Xi-Cheng Z. Yang R.K. Yili L. Yu Yu L. Yun F. Zhao S. Zhu Q.B. and K.W. Банникова А.А. Ван Я. Голубев С.И. Есаулков М.Н. Жу Зайцевский А.В. Кауль А.Р. Косинцев П.А. Кузнецова Т.В. Л Ф. Лебедев В.С. Лисенкова А.А. Макаревич А.М. Макаров В.А. Николаев В.И. Новодворский О.А. Ольга Р.В. Орешкин А.И. Пазюк Е.А. Паршина Л.С. Сидоров А.Ю. Солянкин П.М. Столяров А.В. Сунь Ю. Суров А.В. Феоктистова Н.Ю. Чен Л. Черепецкая Е.Б. Шер А.В. Шкуринов А.П. Юдина Т.Г. Ян Н.И.