Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Grosse G., Hansen T., Natkaniec I., Кулаков В.И., иванов а.с., Dorner B., Beskrovnyi A.I., Harkunov A.I., Wipf H. показать полностью..., Kuzovnikov M.A., Булычев Б.М., Barkalov O.I., Cornell K., Bashkin I.O., Antonova T.E., Gupta M., Ivanov A.S., Khasanov S.S., Ponyatovsky E.G., Sakharov M.K., Tkacz M., Wagner F.E., Latroche M., Ponyatovsky E.G., Yartys V.A., Efimchenko V.S., Denys R., Belash I.T., Grosse G., Sashin I.L., Savenko B.N., Schneider G., Sheptyakov D.V., SheverevS G., Shiryaev V.I., Shulga Y.M., Sikolenko V.V., Sikolenko V.V., Somenkov V.A., Sumin V.V., Tarasov B.P., Winzenick M., Kolyubakin A.I., Kozlenko D.P., Krawczyk J., Kuzovlev A.S., LI C., Latynin A.I., Lukashev R.V., Maier J., Mayer J., Morozov Y.G., Novokhatskaya N.I., Parker S.F., Ponyatovskii E.G., Wordel R., Абрамов С.Н., Клямкин С.Н., Шолин И.А., Fursova T.N., Glazkov V.P., Bazhenov A.V., Bokhenkov E.L., Bennington S.M., Bayer M., Chernyshov D., Gnesin B.A., Davydov A.B., Grosse G., Crivello J.C.

29 статей, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 309, Scopus: 310

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam