Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., иванов а.с., Кулаков В.И., Natkaniec I., Hansen T., Grosse G., Beskrovnyi A.I., Dorner B., Kuzovnikov M.A., Булычев Б.М. показать полностью..., Harkunov A.I., Bashkin I.O., Barkalov O.I., Cornell K., Antonova T.E., Wipf H., Khasanov S.S., Ivanov A.S., Ponyatovsky E.G., Sakharov M.K., Ponyatovsky E.G., Gupta M., Denys R., Efimchenko V.S., Belash I.T., Wagner F.E., Tkacz M., Yartys V.A., Latroche M., LI C., Kuzovlev A.S., Krawczyk J., Kolyubakin A.I., Kozlenko D.P., Шолин И.А., Клямкин С.Н., Somenkov V.A., Sumin V.V., Sikolenko V.V., Shulga Y.M., Savenko B.N., Sikolenko V.V., Parker S.F., Shiryaev V.I., Sheptyakov D.V., Mayer J., SheverevS G., Sashin I.L., Schneider G., Maier J., Morozov Y.G., Ponyatovskii E.G., Lukashev R.V., Latynin A.I., Novokhatskaya N.I., Fursova T.N., Glazkov V.P., Gnesin B.A., Grosse G., Grosse G., Bennington S.M., Bayer M., Bazhenov A.V., Crivello J.C., Bokhenkov E.L., Chernyshov D., Davydov A.B., Wordel R., Абрамов С.Н., Winzenick M., Tarasov B.P.

29 статей, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 300, Scopus: 298

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam