Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Кулаков В.И., Hansen T., Beskrovnyi A.I., Dorner B., Grosse G., Natkaniec I., иванов а.с., Harkunov A.I., Булычев Б.М. показать полностью..., Antonova T.E., Barkalov O.I., Wipf H., Cornell K., Bashkin I.O., Kuzovnikov M.A., Ivanov A.S., Khasanov S.S., Gupta M., Yartys V.A., Tkacz M., Wagner F.E., Denys R., Belash I.T., Efimchenko V.S., Latroche M., Ponyatovsky E.G., Ponyatovsky E.G., Sakharov M.K., Шолин И.А., Клямкин С.Н., Лукьянчук Б.С., Николайчик В.И., Ван К.В., Evangelos A., Абрамов С.Н., Блинкова Л.П., Barkovskii N.V., Anagnostis T., Zheludev N.I., Shiryaev V.I., Somenkov V.A., Wordel R., Sumin V.V., Sikolenko V.V., Sikolenko V.V., Winzenick M., Shulga Y.M., SheverevS G., Tarasov B.P., Nikitas P., Parker S.F., Novokhatskaya N.I., Davydov A.B., Crivello J.C., Bazhenov A.V., Chernyshov D., Bokhenkov E.L., Bennington S.M., Bayer M., Kolyubakin A.I., Latynin A.I., Lukashev R.V., LI C., Krawczyk J., Kozlenko D.P., Ponyatovskii E.G., Gnesin B.A., Fursova T.N., Grosse G., Glazkov V.P., Grosse G., Garc´ıa de Abajo F.J., Morozov Y.G., Mayer J., Maier J., Savenko B.N., Schneider G., Sashin I.L., Sheptyakov D.V.

31 статья, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 336, Scopus: 328

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam