Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Beskrovnyi A.I., Dorner B., Hansen T., Кулаков В.И., иванов а.с., Natkaniec I., Grosse G., Bashkin I.O., Cornell K. показать полностью..., Harkunov A.I., Булычев Б.М., Kuzovnikov M.A., Barkalov O.I., Antonova T.E., Wipf H., Belash I.T., Denys R., Efimchenko V.S., Ivanov A.S., Gupta M., Khasanov S.S., Latroche M., Yartys V.A., Wagner F.E., Tkacz M., Ponyatovsky E.G., Ponyatovsky E.G., Sakharov M.K., Savenko B.N., Evangelos A., Barkovskii N.V., Bokhenkov E.L., Chernyshov D., Bazhenov A.V., Bayer M., Davydov A.B., Crivello J.C., Bennington S.M., Ван К.В., Блинкова Л.П., Клямкин С.Н., Лукьянчук Б.С., Николайчик В.И., Шолин И.А., SheverevS G., Schneider G., Sheptyakov D.V., Mayer J., Morozov Y.G., Maier J., Lukashev R.V., Latynin A.I., LI C., Krawczyk J., Kozlenko D.P., Kolyubakin A.I., Anagnostis T., Gnesin B.A., Fursova T.N., Garc´ıa de Abajo F.J., Glazkov V.P., Sikolenko V.V., Somenkov V.A., Tarasov B.P., Sumin V.V., Абрамов С.Н., Zheludev N.I., Ponyatovskii E.G., Nikitas P., Parker S.F., Novokhatskaya N.I., Wordel R., Winzenick M., Shiryaev V.I., Shulga Y.M., Sashin I.L., Sikolenko V.V., Grosse G., Grosse G.

31 статья, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 331, Scopus: 320

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam