Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Beskrovnyi A.I., Dorner B., Grosse G., Hansen T., Natkaniec I., Кулаков В.И., иванов а.с., Antonova T.E., Barkalov O.I. показать полностью..., Bashkin I.O., Cornell K., Harkunov A.I., Kuzovnikov M.A., Wipf H., Булычев Б.М., Belash I.T., Denys R., Efimchenko V.S., Gupta M., Ivanov A.S., Khasanov S.S., Latroche M., Ponyatovsky E.G., Ponyatovsky E.G., Sakharov M.K., Tkacz M., Wagner F.E., Yartys V.A., Anagnostis T., Barkovskii N.V., Bayer M., Bazhenov A.V., Bennington S.M., Bokhenkov E.L., Chernyshov D., Crivello J.C., Davydov A.B., Evangelos A., Fursova T.N., Garc´ıa de Abajo F.J., Glazkov V.P., Gnesin B.A., Grosse G., Grosse G., Kolyubakin A.I., Kozlenko D.P., Krawczyk J., LI C., Latynin A.I., Lukashev R.V., Maier J., Mayer J., Morozov Y.G., Nikitas P., Novokhatskaya N.I., Parker S.F., Ponyatovskii E.G., Sashin I.L., Savenko B.N., Schneider G., Sheptyakov D.V., SheverevS G., Shiryaev V.I., Shulga Y.M., Sikolenko V.V., Sikolenko V.V., Somenkov V.A., Sumin V.V., Winzenick M., Wordel R., Zheludev N.I., Абрамов С.Н., Блинкова Л.П., Ван К.В., Клямкин С.Н., Лукьянчук Б.С., Николайчик В.И., Тарасов Б.П., Шолин И.А.

31 статья, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 390, Scopus: 381

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam