Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Beskrovnyi A.I., Кулаков В.И., иванов а.с., Natkaniec I., Grosse G., Hansen T., Dorner B., Antonova T.E., Barkalov O.I. показать полностью..., Cornell K., Bashkin I.O., Булычев Б.М., Wipf H., Kuzovnikov M.A., Harkunov A.I., Belash I.T., Sakharov M.K., Tkacz M., Wagner F.E., Yartys V.A., Latroche M., Ponyatovsky E.G., Ponyatovsky E.G., Efimchenko V.S., Gupta M., Ivanov A.S., Khasanov S.S., Denys R., Bokhenkov E.L., Chernyshov D., Bennington S.M., Bazhenov A.V., Bayer M., Anagnostis T., Клямкин С.Н., Лукьянчук Б.С., Шолин И.А., Sashin I.L., Savenko B.N., Schneider G., Sheptyakov D.V., SheverevS G., Shiryaev V.I., Shulga Y.M., Sikolenko V.V., Sikolenko V.V., Somenkov V.A., Sumin V.V., Tarasov B.P., Winzenick M., Wordel R., Zheludev N.I., Абрамов С.Н., Kolyubakin A.I., Kozlenko D.P., Krawczyk J., LI C., Latynin A.I., Lukashev R.V., Maier J., Mayer J., Morozov Y.G., Nikitas P., Novokhatskaya N.I., Parker S.F., Ponyatovskii E.G., Evangelos A., Grosse G., Fursova T.N., Garc´ıa de Abajo F.J., Glazkov V.P., Gnesin B.A., Grosse G., Crivello J.C., Davydov A.B.

30 статей, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 327, Scopus: 310

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam