Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1981 д.т.н.

Результаты деятельности

Соавторы: CHERNOV A., Chernov A.A., Gvozdev N.V., EVLANOVA N., KOPTSIK V., SHEKUNOV B., Chernevich T.G., MISHCHEN A., Shustin O.A., Яминский И.В., IZRAILEN A., Petrova E.V., VOLKOVA E., AMANDOSOV A., De Yoreo J.J., MOLDAZHANOVA G., Monovskii O.V., Sil'nikova M.I., ZAITSEVA N., KOPTSIK V., Zaitseva N.P., Дьяков В.А., Маврин Б.Н., Маноменова В.Л., Монаенкова А.С., Наумова И.И., петрова е.с., AKHMANOV S., ALEKSANDROVSKII A., BARANOV A. BEGISHEV I. BEREZHNO B. BOBROV A. BOBYLEV A. BOGATYREVA S. BURGHOFF U. BUTT J. BUZNIK T. CHIKHLAD O. CHIRKOV L. DANILOVA S. DIANOVA V. DIANOVA V. De Yoreo J. Deyoreo J.J. EROFEEV E. Evlanova N.F. GOLENISH V. GULAMOV A. IVANOV N. KAMINSKII A. KAMINSKII A. KHOLODNYKH A. KORNIENK L. KORNIENK L. KUZNETSOV Y. KVLIVIDL V. Kronsky N.V. Kronsky N.V. LESHCHENKO V. LESHCHENKO V. LIPATOV A. LIPATOV A. LOPVILLE U. LUCHINSKII G. Land Land T.A. Lee J.D. Lee J.D. MASKAEV Y. MASKAEV Y. MASKAEV Y. METEVA K. MIKHAILOV A. MIKHAILOV A. MKRTCHAN A. MKRTCHAN A. MKRTCHYAN A. MKRTCHYAN A. MOMTAZ R. Manomenova V. Moldazhanova G.T. Onischenko T.A. Onischenko T.A. Onishchenko T.A. Orme C.A. PARYGIN V. PARYGIN V. PASHINA Z. PASHINA Z. PASHLOVA E. PODSHIVALOV Y. PROKHORO A. PROKHOROV A. Petrova E. REGULSKA T. REZ I. ROSENBERG H. RUBININA N. RYABKIN V. RYBALTOV A. RZHEVSKII V. RZHEVSKII V. SADYKOV N. SARKISOV S. SARKISOV S. SHUMOV D. SHUSTIN O. SHUVALOV L. SHVEDOVA M. SMOLSKII I. SMOLSKII I. SONIN A. STERIN K. STERIN K. STRUKOV B. SUDINA N. SUVOROV V. Smirnov V.A. TIMOSHEN V. USMANOV T. VALYASHK E. VARLAMOV V. VARLAMOV V. VASILEVS A. VELICHKO I. VOITSEKHOVSKY V. VOROBEV A. VORONKOV V. VORONKOV V. Vekilov P.G. Vekilov P.G. Vorontsova M. ZEISS R. ZHDANOV B. ZUEV A. Волошин А.Э. Воробьев А.Ф. Гоффман В.Г. Ковалев А.С. Корниенко Л.С. Лебедева И.В. Малышкина И.А. Мищенко А.В. Мюллер Р.Ф. Петрова Г.П. Руднева Е.Б. Струков Б.А. Тюрнина А.В. Федорова К.В. Шевчик Я.Э.