Область научных интересов

Образование

  • 2000 к.х.н.
  • 1996–1999 Аспирантура Московский педагогический государственный университет, Химический (органическая химия)
  • 1991–1996 Специалитет Московский педагогический государственный университет, Химический (химия)

Результаты деятельности

Соавторы: Милаева Е.Р., Шутков И.А., Hartinger C.G., Keppler B.K., Окулова Ю.Н., Антонец А.А., Dyson P.J., Гончар М.Р., Зенин И.В., Arion V.B., Jakupec M.A., Galanski M., Тюрин В.Ю., Мельничук Н.А., Шевцова Е.Ф., Kandioller W., Kukushkin V.Y., Kuznetsov M.L., Коротеев М.П., Giester G., Groessl M., Nifant'ev E.E., Ворошилкина К.М., Matnurov E.M., Mendoza-Ferri M.G., Антоненко Т.А., Грачева Ю.А., Мазур Д.М., Шпаковский Д.Б., Casini A. Hanif M. Haukka M. Pombeiro A.J. Zava O. Кирсанов Е.А. Седуш Н.Г. чвалун с.н. Fаteeva A.A. Habala L. Juillerat-Jeanneret L. Severin K. Борисова Н.Е. Брегадзе В.И. Друзина А.А. Михалёв О.В. Штиль А.А. Ashraf S.M. Belsky V.K. Berger I. Brehmer T.H. Davey C.A. Davey G.E. Eichinger R.E. Griffioen A.W. John R.O. Kasser J.H. Meier S.M. Phillips A.D. Schmitt F. Yasemi A. van_Beijnum J.R. Подругина Т.А. Пучкова Ю.А. Сиваев И.Б. Тафеенко В.А. Тимербаев А.Р. Фетисов Л.Ю. Харитонашвили Е.В. Abramkin S.A. Babkov D. Baquie M. Bartel C. Bokach N.A. Clavel C.M. Dworak C. Egger A.E. Farrell N.P. Kritchenkov A.S. Krokhin A.A. Legin A. Luzyanin K.V. Michael G.G. Muhammad H. Nowak-Sliwinska P. Olivier Z. Razuvaeva E.V. Risse J. Scopelitti R. Slaby S. Tsybin Y.O. Ursula R. Valiahdi S.M. Voroshilkina K.M. Voroshilkina K.M. Zenita A. Альбов Д.В. Ананьев И.В. Асланов Л.А. Астафьев А.А. Волков Д.С. Воротеляк Е.А. Жидкова О.Б. Жиркова Е.Н. Зефиров Н.С. Ковалëва О.Н. Логвинов А.А. Логинов Д.А. Лысенко К.А. Максимова В.П. Мелешонкова Н.Н. Нелюбина Ю.В. Ненайденко В.Г. Окулов В.Н. Парулава М.Д. Пучков А.А. Серкова Т.П. Спасов А.А. Спицына Е.В. Сташ А.И. Темнов В.В. Тимофеев С.В. Фатеева Е.А. Хребтова С.Б. Хрусталев В.Н. Цховребов А.Г. Ang W.H. Basu U. Becker A.R. Bednarski P.J. Berger W. Bertrand B. Bhattacharya S. Biba F. Bojkova D. Bosquain S.S. Brabec V. Burmeister H. Bytzek A. Büssing R. Cariou K. Cebrián-Losantos B. Charmian Hui F.Y. Chevchenko V. Chirkina M.V. Chisholm D.M. Cinatl J. Dani C. Dement’ev A. Du P. Dubova L.G. Eisenberg R. Emekeeva D.D. Erdelyi K.E. Foteeva L.S. Fraústo Da Silva J.J. Gardini D. Garnovskii D.A. Gasser G. Gendre P.L. Gil-Moles M. Giulia P. Gonsalvi L. Gornitzka H. Gorshkov M.V. Graf v.K. Guest D. Haojie Y. Hassell-Hart S. Hejl M. Hemmert C. Hoffmeister H. Hubert v.B. Jungwirth U. Kaluzhny D.N. Karges J. Kenzaoui B.H. Keppler B.K. Khrebtov S.B. Kirill K. Klein F. Kopylovich M.N. Kortz U. Kosarev G.V. Kostrhunova H. Kosykh A.V. Kowalski K. Kozlova L.V. Kusi-Nimarko J. Lin Y. Lindner W. Lippmann P. Lobas A.A. Lobas A.A. Luther S.M. Ma X. Makarycheva-Mikhailova A.V. Mangrum J.B. Maria-Grazia M. Markus G. Maruszak M. Mathurin B. McGown A. McIndoe J.S. Meelich K. Mendes F. Mendoza M.A. Murray B.S. Musetti C. Ninin F.S. Notaro A. Nováková O. Olga Z. Ott I. Ott I. Pablo C. Patrycja N. Peng K. Peruzzini M. Peter D. Pettenuzzo A. Picquet M. Prause A. Pugashova N.M. Qin X. Rajan A. Rausch M. Redkozubova O.M. Reithofer M. Renfrew A.K. Richard P. Ronconi L. Ruggi A. Santos I. Sava G. Scaffidi-Domianello Y.Y. Schatzschneider U. Schmidt C. Schneeberg P. Schneider J. Scopelliti R. Serkova T.P. Sissi C. Skiba J. Skocic M. Starha P. Stepanenko I.N. Stolyarova N. Szczupak Ł. Tatiana B. Tatiana B. Timur F. Tina R. Tupertsev B.S. Tupertsev B.S. Türck S. Vasyanina L.K. Vinck R. Von Keyserlingk N.G. Voroshilkina K. Wagnières G. Wdziekonski B. Wee H.A. Wenzel M. Wu B. Wölker J. Yabbarov N.G. Zhujun M. Zohrab A. van den B.S. van_den_Bergh H. Берберова Н.Т. Бурдина Т.А. Буслаев Д.А. Васянина Л.К. Вологжанина А.В. Воробьев М.А. Горшков В.И. Горшков Д.В. Дударова Н.В. Дядченко В.П. Ефимов Н.Н. Жидкова Е.М. Задорожная О.И. Зезин А.Б. Иорданский В.Л. Калинин К.Т. Карлов Д.С. Кирсанов К.И. Ковалева Е.Г. Косенко И.Д. Косых А.В. Кубанова А.А. Кулебякина А.И. Кхан Н.А. Ласькова Ю.Н. Лобас А.А. Муратов Д.В. Надточенко В.А. Никольская Е.Д. Нинин Ф.С. Нифантьев Э.Е. Новиков А.С. Опруненко Ю.Ф. Осипова В.П. Павлова А.С. Палюлин В.А. Перекалин Д.С. Писарев С.А. Пугашова Н.М. Сердюков А.А. Серкова Т.П. Соколова Е.В. Спицина Е.В. Спицына Е.В. Стрельцов Д.Р. Суров И.И. Титова Е.М. Фетисов Т.И. Фотеева Л.С. Харитонов В.Б. Шарипов М.Ю. Шевцов П.Н. Штыкова Э.В. Эрдели К.Э. Якубовская М.Г. Ястремский Д.С.