Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2013 д.м.н. Фокальные и сегментарные формы первичной дистонии: клинические, патофизиологические и молекулярно-генетические аспекты

Результаты деятельности

Соавторы: Иллариошкин С.Н., Абрамычева Н.Ю., Реброва О.Ю., Суслина З.А., Полещук В.В., Khatkova S., Краснов М.Ю., Коновалов Р.Н., Максимова М.Ю., Федотова Е.Ю., KOCER S., Иванова-Смоленская И.А., BRASHEAR A., PICAUT P., VILAIN C., Маркова Е.Д., Степанова М.С., Dressler D., GRACIES J.M., Relja M., VECCHIO M., Брюхов В.В., Загоровская Т.Б., Карпова Е.А., Клюшников С.А., Маклецова М.Г., Мороз А.А., Федорова Т.Н., Шпилюкова Ю.А., BANACH M. Bhidayasiri R. Bohlega S. Grandoulier A. Kanovsky P. MCALLISTER T. Michel F. Бондарева О.П. Полевая Е.В. Рихирева Г.Т. Семенова О.В. Шарапова Яшина Е.А. BOYER F. Bhakta B.B. CATUS F. CSANYI A. Chang C.F. DELTOMBE T. EDGLEY S. Ebke M. GL HEDERA P. JECH R. K KAMINSKA A. Karabanov A.V. LEJEUNE T. MARCINIAK C. MARQUE P. O'DELL M. Paul S. RUBIN B. RUDZINSKA M. Rosales R. Schoenle P. Shahidi G. Slawek J. WALKER H. Walter U. Абаимов Д.А. Вакуленко М.ю. Гуща А.О. Дамулин И.В. Ершова М.В. Иванова Е.О. Кистенев Б.А. Корепина О.С. Котляков В.М. Красавина Д.А. Нурманова Ш.А. ОРЛОВА О.Р. ОРЛОВА О.Р. Парфенов В.А. Первозванский Б.Е. Пирадов М.А. Пойдашева А.Г. Скоромец А.А. Смирнова И.Н. Сорокоумов В.А. Супонева Н.А. Тюрников В.М. Ф С.С. Федин П.А. Червяков А.В. Чигалейчик Л.А. Шварц П.Г. AYYOUB Z. Abbruzzese G. Adult Lower Limb Spasticity Study Group I.A. Adult Upper Limb Spasticity Study Group Gracies JM; I.A. Albanese A. Altenmueller E. BENSMAIL D. Baider L. Bakheit A.M. Barabanov V. Benetin J. Bojakowski J. Brodsky M. Brozman M. Bulko T.V. Burenkov A.N. Chahidi A. Colosimo C. Coxon E. Coxon L. Cуслина З.А. DE FER B.B. DENES Z. Duzynski W. EROKHINA L.G. Ehler E. Esquenazi A. Fedoroff K. Frank B. Frucht S. Garcia-Ruiz P. Gnezditsky V.V. Gryakalov K.V. H1 Hardiman O. ISAACSON S. ISNER-HOROBETI M.E. Ilkowski J. Ivashkin V.T. Jankovic J. Kaji R. Karelin A. Kaňovský P. Kholova A.R. Krause W. Kugoev A.I. Laskawi R. Lee M. Likhachov S. Limborskaya S.A. Lusakowska A. Marti M. Molho E. Montecucco C. Moor A. Moro E. O'DELL M. Ochudlo S. Phung T.M. Pirtosek Z. Pitrosek Z. Pittock S.J. REMY-NERIS O. Rebrova O.Y. Reichel G. Rosales R.R. Roze E. Rudzinska-Bar M. SKOROMETS A. Saberi F. Sagastequi-Rodroguez J. Sagástegui-Rodríguez J. Scheglova N. Shadrina M. Simpson D.W. Skogseid I.M. Skoromets A.A. Skorometz A. Slominskii P.A. Stelmasiak Z. TM Truong D. Tzoulis C. VALKOVIC P. WIMMER M. Warner T. Wegener R. Winter M. Yakhno N.N. Zakharov V.V. Zifko U.A. Акулов М.А. Алексеев Я.И. Алексеева Н.С. Антипенко Е.А. Антипова Л.Г. Базиян Б.Х. Белова А.Б. Вдовиченко И.И. Ветчинова А.С. Гамалея А.А. Ганжула П.А. Гапонова О.В. Гигорьев Ю.В. Грякалов К.В. Дамянович Е.В. Декопов А.В. Дутикова Е.М. Журавлева Н.Ю. Захарова Е.Ю. Захарова М.Н. Золотова Т.Е. Иванова-Смоленская И.А. Иванова-Смоленская И.А. Иванова-Смоленская И.А. Иванова-Смоленская И.А. Иванова-Смоленская И.А. Иванова-Смоленская И.А. Исагулян Э.Д. Кадыков А.С. Карапетян М.В. Карпова Е.А. Ковьев Э.К. Костенко С.Н. Кунецкий В.Е. Л Ф. Лагода О.В. Ларский Э.Г. Лисенкер Л.Н. Логвиненко А.А. Лысогорская Е.В. Малина Д.Д. Маркова Е.Д. Мельникова Е.В. Мжельская Т.И. Миклина Н.Н. Мингазова Л.Р. Мулач А.Н. Ни В. Низаметдинова Д.М. Орлова О.Р. Отческая О.В. Павлов Д.Н. Павлов Э.В. Плешко И.В. Позднякова Е.Е. Пономарева Н.В. Рихирева Т.Т. Ротор Л.Д. Руденская Г.Е. Сеник В.А. Сеннер А.Е. Сойхер М.И. Стволинский С.Л. Т Е.В. Тесленко Е.Л. Томский А.А. Фальковский И.В. Федорова Н.В. Федотова Н.В. Филиппова Ю.В. Фокин В.Ф. Чацкая А.В. Чекнева Н.С. Черникова Л.А. Чернуха Т.Н. Чернявский А.Ю. Чехонацкий А.А. Шведков В.В. Шихкеримов Р.К. Шперлинг Л.П. Юдина Е.Н. степанова м.с.