Область научных интересов

Образование

  • 1998 д.х.н. Физико-химические закономерности адсорбции ароматических соединений и их проявление в высокоэффективной жидкостной хроматографии

Результаты деятельности

Соавторы: Никитин Ю.С., Власенко Е.В., Ковалева Н.В., Ланина К.С., Банных А.А., Виноградов А.Е., Нестеренко П.Н., Вирясов М.Б., Рычкова С.А., Хохлова Т.Д., Станьков И.Н., Кузнецов Б.В., Пичугина Д.А., Рожманова Н.Б., Смирнов В.В., Шестаков А.Ф., Николаев С.А., Шаталов И.А., Кузьменко Н.Е., Баум Е.А., Бекетов В.И., Васильков А.Ю., Зоров Н.Б., Панарин В.Ю., Ledenkova M.Y., Pershukevich P.P., Зубарева Н.А., Левачев С.М., Фам Т.З., Шилина М.И. Шония Н.К. Belkov V.M. Nikitin Y.S. Аль-Ахмед А. Белецкая А.В. Береснев А.Н. Востров И.А. Самадани Л.Н. Сергеев С.К. Тарханова И.Г. Obrezkov O.N. Бардина И.А. Котов С.В. Кротова И.Н. Левицкий М.М. Леденкова М.Ю. Платонова С.А. Рощина Т.М. Салманова Ф.Р. Beresnev A.N. Kokorin A.I. Lysenko A.M. Stan’kov I.N. Zung F.T. Белецкая А.В. Глухова Т.А. Годунов И.А. Голубина Е.В. Казакова В.Д. Киселев А.В. Лаптев А.Ю. Макаренко Н.П. Попов А.А. Федюшкин И.Л. Юнусова Г.Р. Abbasov V.M. Guliyev A.D. PYATYGIN A. SMIRNOV V.V. Sychev K.S. Sychev S.N. Ахунджанов К.А. Бегишев И.Р. Береснев А.И. Борисов В.И. Воронова В.К. Голубева Е.Н. Гончеренко С.Ю. Горленко Л.Е. Есманский А. Жукова О.С. Кашевская Н.Г. Козлов В.Т. Кокорин А.И. Коломиец Л.Н. Кузнецова А.А. Лигаев А.Н. Литвинчева Л.А. Лысенко В.В. Лыско О.В. Мажуга А.Г. Морозова О.Т. Муравьева Г.П. Мухамедзянова Д.Ф. Назаров И.Г. Нгуен В. Никишина Л.М. Обрезков О.Н. Осипова Е.А. Панкратов Д.А. Пашкова Е.Б. Пергушов В.И. Петpук Е.А. Полынская (Сныга) Ю.Г. Поляков В.С. Полякова М.В. Попов А.А. Прохорова Г.В. Сергеева А.А. Смирнов В.В. Соловьева Н.В. Степанов А.И. Сычев К.С. Сычев С.Н. Тарасов С.Н. Тарасова Д.В. Тихомирова Т.И. Тюрина Л.А. Федянина О.Н. Форов В.Б. Хрящикова Д.Н. Цодиков М.В. Шаройченко О.В. Ющенко В.В. Яшин Я.И. Abdullayev M.I. Agureyev V.G. Akhundov R.F. Antina E.V. Artushina G.G. Arzamastsev A.P. BELOUS E. BOLSHOVA T.A. Basova E.M. Bel’kov M.V. Bol'shova T.A. Bugaichenko A. Bystryakov V.P. Dung P.T. Farajova M.E. Fidan S. Guseynov S.S. KISELEV A.V. Kabulov B.D. Khryashchikova D.N. Khvoinova N.M. Kiselev A.V. Kononenko G.P. Koroleva N.V. Korolkov V. LYSKO O.V. Ledenkova M.Y. Leonov A.N. Litvincheva L.A. Muslin D.V. PETRILIN D.A. POLENOVA T. Peristyi A.V. Permyakov N.A. Petrenko V. Postnov V. REFORMATSKAYA I.I. Rakhmanova T.A. Rumyantsev E. SHESHINA O.N. SYROVATSKAYA E.V. Safarly G.I. Samadani-Langerudi N. Slastina S. Smirnov V.V. Soboleva N.A. Solomonov A.V. Spivakovskyi V. Strepetova T.A. Timin A. Van_Nguen Yunusov F.U. Znamenskaya E. Абдуллин М.И. Агуреев В.Г. Ананьева И.А. Андросов А.С. Аратскова А.А. Арзамасцев А.П. Аскерка М.С. Ахундов Р.Ф. Ащеулова И.И. Баскин И.И. Белоус Е.Ф. Бельков М.В. Бобылева М.С. Богачёв А.Г. Большова Т.А. Буряк А.К. Быстряков В.П. Бэ Е.И. Ван Н. Виноградова Н.И. Власенко Е.В. Гвоздович Т.Н. Генин А.В. Дадашева А.Р. Емельянова Г.И. Жирякова М.В. Зайнуллин Р.А. Зубарев А.Ф. ИВАНОВ В.М. Каpпов Ю.А. Кабулов Б.Д. Каргов С.И. Карпов Ю.А. Кокунова Е.Ю. Коробов М.В. Куковинец А.Г. Куковинец О.С. Куликова Т.И. Лавров В.Е. Ланина Н.А. Лялюлина Э.М. Майорова А.Ф. Малыхин А.Ю. Мамедов Ф.Т. Мандругин А.А. Мельханова С.В. Миpонова И.В. Морозова Н.Б. Муслин Д.В. Никуличев Л.А. ПОЛЕНОВА Т.В. Палюлин В.А. Пашинин В.И. Перистый А.А. Пермяков Н.А. Пятыгин А.А. Рахманова Т.А. Родинков О.В. Русаков И.Г. Рябчун Т.А. Салеев Е.П. Смирнов В.Б. Смирнов В.В. Солдатенко А.Т. Староверов С.М. Тифлова Л.А. Трасов С.Н. Успенская И.А. Хан А.А. Хвойнова Н.М. Хрящикова Д.В. Шешина О.Н. Юнусов Ф.У.