Область научных интересов

Образование

  • 2017 д.г.-м.н. СТРОЕНИЕ БАЖЕНОВСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВА ПРОГНОЗА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ НЕФТЕПРОДУКТИВНОСТИ
  • 2001 к.т.н. Методика определения минерально-компонентного состава терригенных пород в разрезах нефтегазовых скважин по данным комплекса ГИС, включающего спектрометрический ГК

Результаты деятельности

Соавторы: Калмыков А.Г., Балушкина Н.С., Коробова Н.И., Ступакова А.В., Белохин В.С., Бычков А.Ю., Суслова А.А., Козлова Е.В., Корост Д.В., Хамидуллин Р.А., Иванова Д.А., Пронина Н.В., Латыпова М.Р., Сауткин Р.С., Фадеева Н.П., Хотылев O.B., Тихонова М.С., Исакова Т.Г., Фомина М.М., Гатовский Ю.А., Мальцева (Юрченко) А.Ю., Большакова М.А., Бугаев И.А., Мануилова Е.А., Шарданова Т.А., Дьяконова Т.Ф., Чуркина В.В., Коточкова Ю.А., Гафурова (Гилязетдинова) Д.Р., Топчий М.С. Карпов Ю.А. Карпова Е.В. Мифтахова А.А. Петракова Н.Н. Видищева О.Н. Завьялова А.П. Чупахина В.В. Макарова О.М. Савостин Г.Г. Спасенных М.Ю. Билибин С.И. Богданович Н.Н. Гилаев Р.М. Егорова А.Д. Козлова Е.В. Копаевич Л.Ф. Краснова Е.А. Полудеткина Е.Н. Санникова И.А. Габдуллин Р.Р. Меренкова С.И. Мордасова А.В. Фокин П.А. Борисов Р.С. Ганичев Д.И. Гусев А.В. Хотылев А.О. Барабошкин Е.Ю. Заграновская Д.Е. Карнюшина Е.Е. Прокофьев В.Ю. Федяевский А.Г. Хотылев О.В. Юканова Е.А. Littke R. Shadchnev N. Бакай А.И. Богомолов А.Х. Волконская А.Л. Гаврилова Е.В. КИРЮХИНА Т.А. Карпушин М.Ю. Керусов И.Н. Конюхов А.И. Майоров А.А. Марунова Д.А. Пузик А.Ю. Ревва М.Ю. Успенская Л.А. Юсупов Я.И. BANIASAD A. Belenkaya I. Gabova A.V. Бабина Е.О. Бадьянова И.В. Бакеев Н.Ф. Бугрова Э.М. Вайтехович А.П. Валова В.Н. Гумеров А.Р. Казымов К.П. Калмыков Д. Карпов И.А. Колесникова Т.О. Коротков К.В. Костенко О.В. Крылов О.В. Кувинов И.В. Левкина В.В. Мальцев В.В. Митронов Д.В. Мозговой А.С. Радченко К.А. Романенко С.А. Ромушкевич Р.А. Рослякова А.С. Соклаков И.Б. Стенников А.В. Теленков В.М. Хомяк А.Н. Шишков В.А. Soklakov I.B. Алексеев А.С. Алешин А.П. Асташкин Д.А. Афанасьев И.С. Бачин С.И. Бирун Е.М. Блинова В.Н. Богатырева И.Я. Булычев А.А. Буткеев А.С. Вишневская В.С. Вишневская В.С. Волянская В.В. Глебочева Н.К. Ершов А.В. Заглядин Я.А. Иванов М.К. Иванов М.К. Калабин В.В. Козлова Е.В. Колесниченко К.В. Корост С.Р. Кристя Е.Е. Крупская В.В. Лыгина Е.А. Малышев Н.А. Малышева Е.О. Маннанова М.Р. Манько И.Э. Махнутина М.Л. Минибаева Л.Р. Митюрев Н.А. Мухаметдинова А.З. Никишин А.М. Оксенойд Е.Е. Панченко И.В. Пичкур Е.Б. Попов Е.Ю. Попов М.Г. Попов Ю.А. Попова Ю.А. Решетов Е.В. Соболева Е.В. Солдатова А.И. Соловьева Н.А. Спасеных М.Ю. Старцев А.А. Тарнопольская М.Е. Топунова Г.Г. Третьякова И.О. Хмелевской В.К. Хромова Е.В. Чехонин Е.М. Широян (Сусленкова) М.М. Andreyev B. Badianova I.V. Bata L. Belomestnykh A.A. Burnaz L. Burnaz L. Eder V. Ershova V.B. Grohmann S. Ivanova A.G. Kazymov K.P. Korolkov V. Mallants D. Mazzini A. Mikhutkin A.A. Ovcharenko Y.V. Pleshakov A.M. Presniakov M.Y. Puzik A.Y. Puzyr A.P. Shashel V.A. Strel’tsov E.D. Volkova M.A. Yampolskaya E.N. Zamiraylova A. Акопян Г.А. Алехин А.А. Андреев Б. Антонов А.П. Ахманов Г.Г. БУГАЁВ И.А. Бакай Е.К. Барабошкин Е.Е. Баюк И.О. Белов Н.В. Беломестных А.А. Березина И.А. Беселева Е.В. Близнюков В.Ю. Борисова М.С. Бронскова Е.И. Бумагина В.А. Бурлин Ю.К. Былевский А.Г. Валова Л.Н. Васильев А.Л. Васильев Р.В. Величко М.А. Вилесов А.П. Волкова М.А. Волкова М.А. Волкова М.М. Воронин М.Е. Воропаев А.В. Выговский С.А. Галушкин Ю.И. Герке К.М. Гималтдинова А.Ф. Гоев А.Ю. Грачев Н.Е. Григоренко Т.В. Дмитриев А.В. Дорофеев Н.М. Дручин В.С. Жаров А.Э. Жемчугова В.А. Зайцев В.А. Закревский К.Е. Исаева А.В. Исмаилова Л.С. Калмыков Д.Г. Карнаухов С.М. Карпов Ю.А. Карпова Е.С. Карсанина М.В. Кашина Н.Л. Кляжников Д.В. Книппер А.А. Кожевникова Н.В. Козаков С.В. Козлова В.А. Козлова Е.В. Коркоц Ф.В. Коротеев Д.А. Коротков К.В. Коротков С.Б. Косоруков В.Л. Костышина М.О. Краснова М.А. Лужбина М.С. Майкова Е.И. Макарова Е.Ю. Мамяшев Т.В. Митрофанова Н.О. Михальцева И.В. Михеев И.В. Морозов Н.В. Москаленко Н.Ю. Натитник И.М. Натитник И.М. Новиков Е.В. Носкова А.В. Овчаренко И.Е. Орлов Д.М. Осадчий В.О. Осипов С.В. Панина Л.В. Патонин А.В. Персидская А.С. Плынин В.В. Поляков А.А. Поляков В.Б. Полякова В. Пономарев А.В. Попов Ю.А. Попова Н.В. Реуцкая И.О. Рязанова Т.А. Савченко Д.В. Савченко С.И. Сенин Д.С. Сенин Р.А. Сигачева Л.Ю. Силкина Е.Ф. Стафеев А.Н. Такахата Н. Талдыкин С.А. Тимошенко О.М. Тихонова Ю. Тихоцкий С.А. Фокин И.В. Фомина М.А. Фомкин А.В. Хомячкова И.О. Хубанов В.Б. Худолей А.К. Цельмович В.А. Червяковская М.В. Черемисин А.Н. Чертина К.Н. Шевчук (Курдина) Н.С. Шелков Е.С. Шереметьева Е.В. Шурекова О.В. Щадчнев Н.А. Щепелев Ф.С. Ювченко Е.В. Яблоновский Б.И. Ямпольская Е.Н. Япаскурт В.О. поляков а.а.