DFT study of V2On (n=3, 5) clustersдоклад на конференции